Digitálny recruiting, hiring a onboarding

Zrýchlite procesy a zjednodušte administratívu pri práci s ľudskými zdrojmi

  • BEZ ZÁVÄZKOV
  • BEZ PLATOBNÝCH ÚDAJOV
  • BEZ NUTNOSTI INŠTALÁCIE

Jednoduchší prijímací proces
pre vás aj kandidáta

Podpis digitálnych
dokumentov

Automatizácia
repetitívnych úloh

Jednoduchý
workflow

Integrácia
do HR systémov

OKdokument v ľudských zdrojoch

HR agenda výlučne v digitálnom prostredí mení strany papiera, zložitú manipulácia a niekoľko podpisov na elegantný, automatizovaný a rýchly proces.

Pracovná zmluva je základný typ dokumentov v HR agende, má veľký počet strán, musí byť vyhotovená v niekoľkých kópiách. Spracujte túto agendu v digitálnom prostredí rýchlejšie vďaka elektronickému podpisu.

Úspora času, digitalizácia, právna záväznosť, prehľad v reálnom čase.

Ako sa používa OKdokument v HR?

Personálna agentúra aj interné oddelenie ľudských zdrojov, od recruitingu po offboarding.
Eliminujte papierovú agendu, ktorá vzniká kvôli fyzickým podpisom.

Personálne agentúry

Online podpis počas osobného stretnutia

Interná príprava dokumentu

Predloženie dokumentu na dotykovom zariadení

Vlastnoručný elektronický podpis

Digitálna distribúcia

Notifikácia o podpise a zmene stavu

HR oddelenia

Integrácia do IT systémov pre ľudské zdroje

HR software vygeneruje dokument

Vlastnoručný elektronický podpis

Záznam o schválení dokumentu

Zmena stavov v HR a iných systémoch

Automatické spustenie procesov

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo

Aké dokumenty podpisujú HR profesionáli cez OKdokument?

Pracovná zmluva

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

Platový dekrét

Dodatok k zmluve

Odovzdávací protokol

Potvrdenie o absolvovanom školení

Mandátna zmluva

Integrujte elektronický podpis do svojich HR systémov pre jednoduché schvaľovanie dokumentov

Vaša firma už má zavedené digitálne procesy, ale stále vám chýba elektronický podpis? Naše API sme vytvorili s cieľom, aby jeho integrácia do systémov bola čo najjednoduchšia. Podpisovať a schvaľovať dokumenty vo vašom digitálnom prostredí budete môcť už do niekoľkých dní. 

Zabezpečenie dokumentov

  • Certifikát vydaný na základe Zoznamu dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) garantuje platnosť každého podpisu v službe OKdokument.
  • Ochrana proti zmenám po podpise podľa medzinár. štandardu PAdES
  • Vyhovuje legislatíve EÚ eIDAS aj GDPR

Referencie

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo