Digitální recruiting, hiring a onboarding

Zrychlete procesy a zjednodušte administrativu při práci s lidskými zdroji

  • BEZ ZÁVAZKŮ
  • BEZ PLATOBNÍCH ÚDAJŮ
  • BEZ NUTNOSTI INSTALACE

Jednodušší přijímací proces
pro vás i kandidáta

Podpis digitálních dokumentů

Automatizace repetitivních úkolů

Jednoduchý workflow

Integrace do HR systémů

OKdokument v lidských zdrojích

HR agenda výlučně v digitálním prostředí mění strany papíru, složitou manipulace a několik podpisů na elegantní, automatizovaný a rychlý proces.

Pracovní smlouva je základní typ dokumentů v HR agendě, má velký počet stran, musí být vyhotovena v několika kopiích. Zpracujte tuto agendu v digitálním prostředí rychleji díky elektronickému podpisu.

Úspora času, digitalizace, právní závaznost, přehled v reálném čase.

Jak se OKdokument používá v HR?

Personální agentura i interní oddělení lidských zdrojů, od recruitingu po offboarding.
Eliminujte papírovou agendu, která vzniká kvůli fyzickým podpisům.

PERSONÁLNÍ AGENTURY

Online podpis během osobní schůzky

Interní příprava dokumentu

Předložení dokumentu na dotykovém zařízení

Vlastnoruční elektronický podpis

Digitální distribuce

Notifikace o podpisu a změně stavu

HR ODDĚLENÍ

Integrace do IT systémů pro lidské zdroje

HR software vygeneruje dokument

Vlastnoruční elektronický podpis

Záznam o schválení dokumentu

Změna stavů v HR a jiných systémech

Automatické spuštění procesů

Vyzkoušejte elektronické podepisování na 14 dní zdarma

Jaké dokumenty podepisují HR profesionálové přes OKdokument?

Pracovní smlouva

Dohoda o provedení práce

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Platový dekret

Dodatek ke smlouvě

Předávací protokol

Potvrzení o absolvovaném školení

Mandátní smlouva

Zabezpečení dokumentů

  • Certifikát vydaný na základě Seznamu důvěryhodnosti Evropské unie (EUTL) garantuje platnost každého podpisu ve službě OKdokument.
  • Ochrana proti změnám po podpisu podle mezinár. standardu PAdES
  • Vyhovuje legislativě EU eIDAS i GDPR

Reference

Vyzkoušejte elektronické podepisování na 14 dní zdarma