Cyfrowa rekrutacja, zatrudnianie i onboarding

Przyspieszenie procesów i uproszczenie administracji podczas pracy z zasobami ludzkimi

  • BRAK ZOBOWIĄZAŃ
  • BRAK SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI
  • NIE WYMAGA INSTALACJI

Prostszy proces przyjęć zarówno dla
Ciebie jak i dla kandydata

Podpis cyfrowy
dokumenty

Automatyka
powtarzalnych zadań

Proste przepływ
pracy

Integracja
do systemów HR

OKdokument w HR

Agenda HR tylko w wersji cyfrowej zamienia strony papieru, skomplikowaną obsługę i kilka podpisów w elegancki, zautomatyzowany i szybki proces.

Umowa o pracę jest podstawowym typem dokumentu w agendzie kadrowej, ma dużą liczbę stron i musi być sporządzona w kilku egzemplarzach. Przetwarzaj tę agendę w środowisku cyfrowym szybciej dzięki podpisom elektronicznym.

Oszczędność czasu, digitalizacja, oprawa prawna, przegląd w czasie rzeczywistym.

Jak OKdokument jest używany w HR?

Agencja HR i wewnętrzny dział HR, od rekrutacji po offboarding.
Wyeliminowanie papierowej agendy, która powstaje z powodu fizycznych podpisów.

AGENCJE PRACOWNICZE

Podpis online podczas spotkania twarzą w twarz

Przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Składanie dokumentów na urządzeniu z ekranem dotykowym

Odręczny podpis elektroniczny

Dystrybucja cyfrowa

Powiadomienie o podpisie i zmianie statusu

DZIAŁY KADR

Integracja z systemami informatycznymi dla zasobów ludzkich

Oprogramowanie HR generuje dokument

Odręczny podpis elektroniczny

Rejestr zatwierdzeń dokumentów

Zmiana statusów w systemach HR i innych

Automatyczne uruchamianie procesów

Wypróbuj podpis elektroniczny przez 14 dni za darmo

Jakie dokumenty podpisują specjaliści HR poprzez OKdokument?

Umowa o pracę

Umowa o wykonanie pracy

Porozumienie w sprawie zmiany umowy o pracę

Dekret o wynagrodzeniu

Zmiana umowy

Protokół przekazania

Potwierdzenie odbycia szkolenia

Umowa zlecenia

Bezpieczeństwo dokumentów

  • Certyfikat wydany na podstawie European Union Trust List (EUTL) gwarantuje ważność każdego podpisu w serwisie OKdokument.
  • Ochrona przed zmianami po podpisaniu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Postępowania. Standard PAdES
  • Zgodność z przepisami UE dotyczącymi eIDAS i GDPR

Referencje

Wypróbuj podpis elektroniczny przez 14 dni za darmo