Časté otázky

Ako používať službu OKdokument

Dokumenty podpisujete priamo na obrazovke vášho dotykového zariadenia. Odporúčame, aby ste vy alebo osoba od ktorej vyžadujete podpis, použili dotykové pero. Takéto pero zabezpečí maximálnu bezpečnosť podpisu. Dotykové pero však nemusí mať každý, preto odporúčame pri vyžiadaní podpisu overiť danú osobu cez SMS kód.

V dokumente kliknite na ľubovoľné miesto a podpíšte sa dotykovým perom alebo prstom, či myšou. Podpísaný dokument si môžete stiahnuť alebo zdieľať s inými osobami.

Vyplňte emailovú adresu jedného alebo viacerých príjemcov. Po kliknutí na odkaz v doručenom emaile sa váš klient alebo obchodný partner podpíše aj bez konta v službe OKdokument.

Vedľa emailu označte možnosť SMS overenie a vyplňte telefónne číslo príjemcu. Vášmu klientovi alebo obchodnému partnerovi sa dokument zobrazí až po zadaní kódu z SMS.

Všeobecné otázky

Vlastnoručný elektronický podpis je podpis vykonaný na zariadeniach s dotykovou obrazovkou s dotykovým perom (tablety alebo mobilné telefóny).

Áno.

Elektronický dokument podpísaný vlastnoručným elektronickým podpisom je v krajinách Európskej únie právne záväzný podľa nariadenia eIDAS, ktoré upravuje oblasť elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie, eIDAS. Môžu však existovať výnimky pri istom type zmlúv a to podľa lokálnej legislatívy.

Nie.

Jedinečnosť vášho podpisu spolu s ďalšími dátami zabezpečujú a chránia dokument. Údaje o podpise sú bezpečne uložené v podpísanom dokumente tak, aby ich nebolo možné zmeniť, upraviť alebo kopírovať.

Právne otázky

Podľa európskej legislatívy žiadny.

Vlastnoručný elektronický podpis je v Európskej únii rovnako záväzný ako podpis perom na papieri. Hovorí o tom smernica Európskej únie eIDAS, ktorá je platná aj na území Slovenskej republiky.

Na súde prebieha analýza podpisu zo služby OKdokument rovnako, ako pri podpise na papieri.

Tím OKdokument disponuje nástrojom pre skúmanie elektronického podpisu, vyvinutým s expertnými policajnými útvarmi v oblasti písmoznalectva vo viacerých krajinách Európskej únie.

Každý slúži na niečo iné.

Vlastnoručný elektronický podpis je ideálny pre podpisovanie zmlúv medzi fyzickými a právnickými osobami, alebo napríklad pre schvaľovacie interné procesy.

Kvalifikovaný elektronický podpis (občiansky preukaz a čítačka) slúži primárne pri styku so štátnymi inštitúciami a má bližšie k podpisu s notárskym overením

Otázky o podpise

Nič hrozné sa nedeje.

Aj takýto podpis je podľa zákona platný. OKdokument však zbiera ďalšie údaje, ktorý slúži ako ďalší dôkazný materiál. Viac informácii nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Pre maximálnu istotu odporúčame overiť osobu od požadujete podpis cez SMS kód.

1 mesiac.

Po podpise dokumentu sa odkaz stáva nefunkčný.

Otázky o bezpečnosti

Áno.

Každý podpis je v dokumente šifrovaný asynchrónnou šifrou. Pre jeho dešifrovanie je potrebný prístup k privátnemu kľúču a heslu. Viac informácii nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Nie.

Dokumenty sú podpisované v rámci celosvetovo uznávaného štandardu PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). PDF dokument zabezpečuje automatizované zapečatenie po každom podpise. Teda pre každý podpis je v rámci PDF dokumentu uložená verzia, ktorá bola platná v čase tohto podpisu. Ak by niekto manuálnym zásahom upravil dáta v dokumente, používateľa na túto skutočnosť upozorní samotný program na zobrazenie PDF súborov (napr. Adobe Acrobat)

Viac informácií nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

OKdokument spracúva bežnú kategóriu osobných údajov dotknutých osôb. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Technické otázky

Dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, XLS a XLSX.

10 MB

Dotykové zariadenie s príslušným perom.

Pre najvyšší komfort pri podpisovaní dokumentov odporúčame zariadenie s dotykovým displejom (tablet alebo mobilný telefón) s príslušným elektronickým perom (Stylus, i-pen, Bamboo, ThinkPad pen a pod.).

Pošlite e-mailovú adresu okdokument@okdokument.sk s nadpisom „Žiadosť o zrušenie používateľského účtu“. E-mailová adresa odosielateľa musí byť totožná s registračným e-mailom, kvôli overenie vašej totožnosti. Po overení bude používateľský účet vymazaný aj so všetkými dokumentami v účte