Często stawiane pytania

Jak korzystać z usługi OKdokument

Dokumenty podpisujesz bezpośrednio na ekranie swojego urządzenia dotykowego. Zalecamy, żebyś Ty albo osoba, od której wymagasz podpisu, korzystali ze specjalnego rysika. Taki rysik zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podpisu. Ponieważ jednak nie każdy ma taki rysik, to zalecamy też, aby przy żądaniu podpisu sprawdzić daną osobę kodem uwierzytelniającym SMS.

W dokumencie klikamy na dowolne miejsce i podpisujemy się rysikiem dotykowym albo palcem, czy myszką.
Podpisany dokument można pobrać albo udostępniać z innymi osobami.

Wypełnij adres e-mailowy jednego albo wielu odbiorców. Po kliknięciu na link w doręczonym e-mailu Twój klient albo partner handlowy podpisze się również bez konta w usłudze OKdokument.

Obok e-maila zaznacz opcję uwierzytelnienia SMS i wypełnij numer telefonu odbiorcy. Twojemu klientowi albo partnerowi handlowemu dokument wyświetli się dopiero po zadaniu kodu z SMS.

Pytania ogólne

Własnoręczny podpis elektroniczny jest podpisem wykonywanym na urządzeniach z ekranem dotykowym za pomocą specjalnego rysika (tablety albo telefony komórkowe).

Tak.

Dokument elektroniczny podpisany własnoręcznym podpisem elektronicznym jest w krajach Unii Europejskiej wiążący prawnie, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, które reguluje obszar identyfikacji elektronicznych i usług zaufania dla transakcji elektronicznych, eIDAS. Mogą tu jednak istnieć wyjątki przy pewnych typach umów i to według lokalnego porządku prawnego.

Nie.

Unikalność Twojego podpisu razem z innymi danymi zabezpieczają i chronią dokument. Dane o podpisie są bezpiecznie zapisane w podpisanym dokumencie tak, aby nie było można ich zmienić, zamienić albo kopiować.

Kwestie prawne

Według europejskiej legislatywy-żadna.

Własnoręczny podpis elektroniczny jest w Unii Europejskiej tak samo wiążący jak podpis piórem na papierze. Mówi o tym dyrektywa Unii Europejskiej eIDAS, która obowiązuje również na terenie Republiki Słowackiej.

W sądzie odbywa się analiza podpisu z usługi OKdokument tak samo, jak przy podpisie na papierze.

Zespół OKdokument dysponuje narzędziem do badania elektronicznego podpisu, zaprojektowanym wspólnie z policyjnymi komórkami eksperckimi w zakresie grafologii w wielu krajach Unii Europejskiej.

Każdy służy do czegoś innego.

Własnoręczny podpis elektroniczny jest idealny do podpisywania umów między osobami fizycznymi i prawnymi albo na przykład do zatwierdzających procesów wewnętrznych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny (dowód osobisty i czytnik) służy przede wszystkim do kontaktów z instytucjami państwowymi i jest zbliżony do podpisu uwierzytelnionego notarialnie

Standardy usługi OKdokument są ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) eIDAS

Pytania do podpisu

Nic strasznego się nie stanie.

Również taki podpis jest ważny zgodnie z prawem. OKdokument gromadzi przecież wszystkie dane, które służą później jako materiał dowodowy. Więcej informacji znajduje się w Zasadach ochrony danych osobowych.

Dla maksymalnej pewności zalecamy uwierzytelnienie osoby, od której wymagamy podpisu za pomocą kodu SMS.

1 miesiąc.

Po podpisaniu dokumentu link staje się nieczynny.

Pytania o bezpieczeństwo

Tak.

Każdy podpis jest w dokumencie szyfrowany z zastosowaniem kodowania asynchronicznego. Aby go odszyfrować potrzebny jest dostęp do prywatnego klucza i hasła. Więcej informacji znajduje się w Zasadach ochrony danych osobowych.

Nie.

Dokumenty są podpisywane na zasadach uznawanego na całym świecie standardu PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). Dokument PDF zabezpiecza zautomatyzowane stemplowanie po każdym podpisie. Czyli, że dla każdego podpisu jest w ramach dokumentu PDF zapisywana wersja, która obowiązywała w chwili tego podpisywania. Gdyby ktoś interweniując ręcznie zmienił dane w dokumencie, to o tym fakcie ostrzeże użytkownika sam program do wyświetlania plików PDF (na przykład Adobe Acrobat).

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach ochrony danych osobowych.

OKdokument przetwarza zwykłe kategorie danych osobowych odnośnych osób. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Zasadach ochrony danych osobowych.

Pytania techniczne

Dokumenty w formacie PDF, DOC, DOCX, XLS a XLSX.

10 MB

Urządzenie dotykowe z odpowiednim rysikiem.

Dla zapewnienia najwyższego komfortu podpisywania dokumentów zalecamy urządzenie z ekranem dotykowym (tablet albo telefon komórkowy) z odpowiednim rysikiem elektronicznym (Stylus, i-pen, Bamboo, ThinkPad pen itp.).

Tak.

Wyślij na e-mailowy adres okdokument@okdokument.pl wiadomość z tytułem „Wniosek o zlikwidowanie konta użytkownika“. Adres e-mailowy nadawcy musi być identyczny z tym w rejestracyjnym e-mailu, aby mieć pewność co do Twojej tożsamości. Po uwierzytelnieniu konto użytkownika zostanie skasowane razem ze wszystkimi dokumentami na koncie.