Časté dotazy

Jak používat službu OKdokument

PDF dokumenty podepisujete přímo na obrazovce vašeho dotykového zařízení. Doporučujeme, abyste vy nebo osoba, od které vyžadujete podpis, použili dotykové pero. Takové pero zajistí maximální bezpečnost podpisu. Dotykové pero však nemusí mít každý, proto doporučujeme při vyžádání podpisu ověřit danou osobu přes SMS kód.

V PDF dokumentu klikněte na libovolné místo a podepište se dotykovým perem nebo čímkoliv, co reaguje s obrazovkou (prstem nebo myší).

Podepsaný dokument si můžete stáhnout nebo sdílet s jinými osobami.

Vyplňte emailovou adresu jednoho nebo více příjemců. Po kliknutí na odkaz v doručeném emailu se váš klient nebo obchodní partner podepíše i bez konta ve službě OKdokument.

Vedle emailu označte možnost SMS ověření a vyplňte telefonní číslo příjemce. Vašemu klientovi nebo obchodnímu partnerovi se dokument zobrazí až po zadání kódu z SMS.

Obecné otázky

Vlastnoruční elektronický podpis je podpis proveden na zařízeních s dotykovou obrazovkou s dotykovým perem (tablety nebo mobilní telefony).

Ano.

Elektronický dokument podepsaný vlastnoručním elektronickým podpisem je v zemích Evropské unie právně závazný podle nařízení eIDAS, které upravuje oblast elektronické identifikace a důvěryhodných služeb pro elektronické transakce, eIDAS. Mohou však existovat výjimky při jistém typu smluv, a to podle lokální legislativy.

Ne.

Jedinečnost vašeho podpisu spolu s dalšími daty zabezpečují a chrání dokument. Údaje o podpisu jsou bezpečně uloženy v podepsaném dokumentu tak, aby je nebylo možné změnit, upravit nebo kopírovat.

Právní otázky

Podle evropské legislativy žádný.

Vlastnoruční elektronický podpis je v Evropské unii stejně závazný jako podpis perem na papíře. Mluví o tom směrnice Evropské unie eIDAS, která je platná i na území České republiky.

U soudu probíhá analýza podpisu ze služby OKdokument stejně, jako při podpisu na papíře.

Tým OKdokument disponuje nástrojem pro zkoumání elektronického podpisu, vyvinutým s expertními policejními útvary v oblasti písmoznalectva ve více zemích Evropské unie.

Každý slouží na něco jiného.

Vlastnoruční elektronický podpis je ideální pro podepisování smluv mezi fyzickými a právnickými osobami, nebo například pro schvalovací interní procesy.

Kvalifikovaný elektronický podpis (občanský průkaz a čtečka) slouží primárně při styku se státními institucemi a má blíže k podpisu s notářským ověřením.

Standardy služby OKdokument jsou postaveny v souladu s platnými zákony.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) eIDAS

Otázky o podpisu

Nic hrozného se neděje.

I takový podpis je podle zákona platný. OKdokument však sbírá další údaje, které slouží jako další důkazní materiál. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pro maximální jistotu doporučujeme ověřit osobu, od níž požadujete podpis přes SMS kód.

1 měsíc.

Po podpisu dokumentu se odkaz stává nefunkční.

Otázky o bezpečnosti

Ano.

Každý podpis je v dokumentu šifrovaný asynchronní šifrou. Pro jeho dešifrování je potřebný přístup k privátnímu klíči a heslu. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Ne.

Dokumenty jsou podepisovány v rámci celosvětově uznávaného standardu PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). PDF dokument zabezpečuje automatizované zapečetění po každém podpisu. Tedy pro každý podpis je v rámci PDF dokumentu uložená verze, která byla platná v době tohoto podpisu. Pokud by někdo manuálním zásahem upravil data v dokumentu, uživatele na tuto skutečnost upozorní samotný program na zobrazení PDF souborů (např. Adobe Acrobat).

Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

OKdokument zpracovává běžnou kategorii osobních údajů dotčených osob. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Technické otázky

Dokumenty ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS a XLSX.

10 MB

Dotykové zařízení s příslušným perem. Pro nejvyšší komfort při podepisování dokumentů doporučujeme zařízení s dotykovým displejem (tablet nebo mobilní telefon) s příslušným elektronickým perem (Stylus, i-pen, Bamboo, ThinkPad pen apod.).

Ano.

Pošlete e-mailovou adresu okdokument@okdokument.cz s nadpisem "Žádost o zrušení uživatelského účtu". E-mailová adresa odesílatele musí být totožná s registračním e-mailem, kvůli ověření vaší totožnosti. Po ověření bude uživatelský účet vymazán i se všemi dokumenty v účtu.