Kontaktujte nás

Máte záujem o riešenie na mieru?

Ak máte unikátne požiadavky na podpis digitálnych dokumentov, neváhajte nás kontaktovať. Našim klientom sa venujeme viac ako 10 rokov a splnili sme už mnoho špeciálnych zadaní.

Napíšte nám >

Spoznajte náš tím

Spolu máme viac ako 60 rokov skúsenosti s digitalizáciou a elektronickým podpisom. Potrebujete prebrať vašu požiadavku s niekým z nás?

Zistiť viac

Kontaktný formulár

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

*Povinné položky

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 313 615 52
IČ DPH: SK2020345778
DIČ: 2020345778
IBAN: SK67 0900 0000 0051 6354 9551
spol. registrovaná Okresným súdom Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č. 6042/B