Finančné služby online – vrátane podpisu zmlúv

Skráťte predajný cyklus v online prostredí vďaka elektronickému podpisu

  • BEZ ZÁVÄZKOV
  • BEZ PLATOBNÝCH ÚDAJOV
  • BEZ NUTNOSTI INŠTALÁCIE

Rýchlejšie uzatvorené obchodné prípady

Podpis v online
prostredí

Elektronický
podpis na stretnutí

Eliminácia
ľudskej chyby

Integrácia
do IT systémov

OKdokument vo finančných službách

Elektronický podpis zmlúv o poskytovaní finančných služieb skracuje uzatvorenie obchodného prípadu z dní na niekoľko hodín. Klient má vo svojom e-maile dokumenty na podpis do niekoľkých sekúnd po ich vytvorení a nakupuje služby z pohodlia domova.  

Vďaka online prostrediu máte neustály prehľad v dokumentoch, ktoré ešte neboli podpísané klientom. Zmluvný proces a jeho autorizácia klientom sa odohráva v jedinom digitálnom kanály.  

Úspora času, lepší cashflow, právna záväznosť, prehľad v reálnom čase.

Ako sa používa OKdokument vo finančných službách?

Zákazníci prechádzajú jednoduchším, rýchlejším a zrozumiteľnejším procesom a predajcovia
majú príležitosť uzavrieť viacero zmlúv a dosiahnuť tak lepší cash
flow.
 

Vyžiadanie online podpisu

Vygenerovanie zmluvy

Odoslanie žiadosti na e-mail

Vlastnoručný elektronický podpis klientom bez zakladania účtu

Digitálna distribúcia

Notifikácia o podpise a zmene stavu

Online podpis počas osobného stretnutia

Vygenerovanie zmluvy

Predloženie dokumentu na dotykovom zariadení

Vlastnoručný elektronický podpis

Digitálna distribúcia

Notifikácia o podpise a zmene stavu

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo

Aké dokumenty podpisujú finanční profesionáli cez OKdokument? 

Investičná stratégia klienta

Poistná zmluva

Súhlas s uzatváraním zmlúv elektronickými prostriedkami

Protokol o sprostredkovaní finančnej služby

Zmluva o riadení portfólia

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o finančnom sprostredkovaní

Zabezpečenie dokumentov

  • Certifikát vydaný na základe Zoznamu dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) garantuje platnosť každého podpisu v službe OKdokument.
  • Ochrana proti zmenám po podpise podľa medzinár. štandardu PAdES
  • Vyhovuje legislatíve EÚ eIDAS aj GDPR

Referencie

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo