Usługi finansowe online - w tym podpisywanie umów

Skróć cykl sprzedaży online dzięki e-podpisom

  • BRAK ZOBOWIĄZAŃ
  • BRAK SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI
  • NIE WYMAGA INSTALACJI

Szybsze zamykanie transakcji

Podpis w internecie
środowisko

Elektronika Podpis
na spotkaniu

Eliminacja błąd
ludzki

Integracja w systemy
informatyczne

OKdokument w usługach finansowych

Elektroniczne podpisywanie umów o świadczenie usług finansowych skraca czas zawarcia transakcji z dni do godzin. Klient ma w swoim mailu dokumenty do podpisu w ciągu kilku sekund od ich stworzenia i kupuje usługi z zacisza swojego domu.

Dzięki środowisku online masz stały podgląd na dokumenty, które nie zostały jeszcze podpisane przez klienta. Proces zawierania umowy i jej autoryzacji przez klienta odbywa się w jednym kanale cyfrowym.

Oszczędność czasu, lepszy cashflow, wiążące prawo, przegląd w czasie rzeczywistym.

Jak OKdokument jest wykorzystywany w usługach finansowych?

Klienci przechodzą przez prostszy, szybszy i łatwiejszy do zrozumienia proces, a sprzedawcy mają możliwość zamknięcia większej ilości kontraktów i osiągnięcia lepszego przepływu gotówki. 

Złóż wniosek o podpis online

Generowanie umowy

Wysłanie wniosku na e-mail

Odręczny podpis elektroniczny składany przez klientów bez zakładania konta

Dystrybucja cyfrowa

Powiadomienie o podpisie i zmianie statusu

Podpis online podczas spotkania twarzą w twarz

Tworzenie umowy

Składanie dokumentów na urządzeniu z ekranem dotykowym

Odręczny podpis elektroniczny

Dystrybucja cyfrowa

Powiadomienie o podpisie i zmianie statusu

Wypróbuj podpis elektroniczny przez 14 dni za darmo

Jakie dokumenty podpisują specjaliści finansowi poprzez OKdokument? 

Strategia inwestycyjna klienta

Umowa ubezpieczenia

Zgoda na zawarcie umowy drogą elektroniczną

Protokół dotyczący pośrednictwa w zakresie usług finansowych

Umowa o zarządzanie portfelem

Umowa o oszczędności emerytalne

Umowa o kredyt konsumencki

Bezpieczeństwo dokumentów

  • Certyfikat wydany na podstawie European Union Trust List (EUTL) gwarantuje ważność każdego podpisu w serwisie OKdokument.
  • Ochrona przed zmianami po podpisaniu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Postępowania. Standard PAdES
  • Zgodność z przepisami UE dotyczącymi eIDAS i GDPR

Referencje

Wypróbuj podpis elektroniczny przez 14 dni za darmo