Digitálny podpis: Ako transformovať firemné procesy

31.07.2023

Ako vám digitálny podpis pomôže radikálne zlepšiť efektivitu, bezpečnosť a dodržiavanie právnych noriem vo vašej firme a zároveň dá zbohom papierovému chaosu.

V dnešnej dobe sa naša spoločnosť neustále mení a vyvíja, a technológia sa stala neoddeliteľnou súčasťou tohto vývoja. Zvládnuť digitálnu transformáciu procesov s digitálnym podpisom môže byť pre podniky náročné, ale zároveň prináša obrovské príležitosti. 

V súčasnosti musia podniky zvládať množstvo úloh

 • od zlepšovania efektívnosti a zabezpečenia bezpečnosti,
 • cez zjednodušenie administratívy,
 • až po dodržiavanie legislatívnych noriem.

Tieto úlohy sú často náročné a časovo náročné. Digitálny podpis je nástroj, ktorý vám môže pomôcť tieto výzvy úspešne zvládnuť. Ponúka riešenie, ktoré je rýchle, bezpečné a efektívne, a ktoré môže výrazne zlepšiť vaše podnikové procesy.

Digitálny podpis vám umožňuje rýchlo a efektívne uzatvárať zmluvy a dohody, bez ohľadu na geografickú vzdialenosť vašich partnerov alebo zamestnancov. Využíva šifrovanie a autentifikáciu, aby zabezpečil, že každý dokument je jedinečný, overiteľný a nemeniteľný.

Zároveň umožňuje zjednodušiť a digitalizovať proces spracovania dokumentov, čím šetrí čas a peniaze, a tiež znižuje možnosť chýb. Napokon, digitálne podpisy sú v súlade s eIDAS a inými relevantnými predpismi, čím zabezpečujú, že vaše dokumenty sú vždy v súlade s najnovšími právnymi požiadavkami.

 

Ako zvládnuť digitálnu transformáciu procesov s digitálnym podpisom

V súčasnom globálnom a digitálnom prostredí čelia podniky mnohým výzvam. Medzi ne patrí predovšetkým potreba zvýšenej efektívnosti, bezpečnosti, zjednodušenia administratívy a zrýchlenia procesov. Digitálny podpis predstavuje nástroj, ktorý pomáha všetky tieto výzvy riešiť.

Pozrime sa bližšie na to ako:

 • Zvýšenie efektívnosti: Moderné firmy často tvoria pracovné tímy a partnery nachádzajúci sa v rôznych kútoch sveta. Komunikácia a dohody s týmito entitami môžu byť časovo náročné a komplikované. Digitálny podpis umožňuje rýchle a efektívne odsúhlasenie a uzavretie zmlúv bez ohľadu na geografickú vzdialenosť. To môže značne urýchliť podnikové procesy a eliminovať oneskorenia spôsobené čakacími dobami na fyzické doručenie a podpísanie dokumentov.
 • Zvýšenie bezpečnosti: Digitálny podpis využíva šifrovanie a autentifikáciu, aby zabezpečil, že každý dokument je jedinečný, overiteľný a nemeniteľný. Vďaka tomu sa znižuje riziko podvodov a zaručuje sa integritu a dôvernosť dokumentov, čo je kľúčové pre podniky, ktoré často pracujú s citlivými informáciami.
 • Zjednodušenie administratívy: Spracovanie papierových dokumentov môže byť zdĺhavé a nákladné. Digitálny podpis umožňuje zjednodušiť a digitalizovať tento proces, čím šetrí čas a peniaze, a tiež znižuje vznik chýb, ktoré sú časté pri ručnom spracovaní dokumentov.
 • Dodržiavanie legislatívnych noriem: Vo svete, kde sa legislatíva neustále mení a zaostruje, môže byť udržiavanie súladu s normami náročné. Digitálne podpisy sú v súlade s eIDAS a inými relevantnými predpismi, čím zabezpečujú, že vaše dokumenty sú vždy v súlade s najnovšími právnymi požiadavkami.

Digitálny podpis ako nástroj pre inovácie v podnikaní

V rámci procesu digitálnej transformácie sa digitálne podpisy stali neoddeliteľnou súčasťou fungovania a efektivity mnohých firiem a spoločností.

Ako môžu digitálne podpisy v podnikaní priniesť pozitívne zmeny a významne ovplyvniť digitálnu transformáciu.

 • Otvorenie dverí k mobilite a flexibilite: Vďaka digitálnym podpisom môžu podniky fungovať na diaľku bez obmedzenia geografických hraníc. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú zamestnanci alebo partneri, digitálne podpisy umožňujú okamžité schvaľovanie a podpisovanie dokumentov. Toto otvára možnosti pre flexibilný pracovný čas a prácu na diaľku, čo môže zlepšiť produktivitu a spokojnosť zamestnancov.
 • Zlepšenie spolupráce medzi oddeleniami a partnermi: Digitálne podpisy umožňujú jednoduché a rýchle zdieľanie dokumentov medzi rôznymi oddeleniami a externými partnermi. Tým sa zlepšuje koordinácia a efektivita práce, čo vedie k rýchlejšiemu dokončeniu projektov a dosiahnutiu cieľov.
 • Zníženie rizika chýb: Manuálne spracovanie dokumentov je náchylné na chyby, ktoré môžu viesť k problémom v budúcnosti. Digitálne podpisy automatizujú tento proces a znižujú pravdepodobnosť výskytu chýb.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti: V dnešnej dobe je konkurencia medzi podnikmi obrovská a tým pádom je dôležité zvýšiť efektivitu a produktivitu. Implementácia digitálnych podpisov môže byť práve tým rozhodujúcim krokom k vašej konkurenčnej výhode.

Inovácie sú hnacou silou vývoja podnikania. Ak chceme, aby naše podniky neustále napredovali a zlepšovali sa, musíme hľadať nové a lepšie spôsoby, ako robiť veci. Digitálny podpis je jedným z nástrojov, ktorý môže prispieť k podpore inovácií vo vašom podniku.

Digitálny podpis pomáha inovovať vaše podnikanie aj nasledovnými spôsobmi:

 • Zlepšenie zákazníckych služieb: Digitálny podpis umožňuje zákazníkom podpisovať zmluvy a iné dokumenty online, kedykoľvek a kdekoľvek. To môže zvýšiť ich spokojnosť a lojalitu, pretože uľahčuje a urýchľuje interakciu s vašou firmou. Okrem toho, vďaka digitálnemu podpisu môžete okamžite získať podpísané dokumenty, čo výrazne skracuje čas potrebný na uzavretie obchodov alebo poskytnutie služieb.
 • Vytvorenie efektívnejších interných procesov: Digitálny podpis môže značne zjednodušiť a zrýchliť interné procesy vašej firmy. Napríklad ho môžete použiť na schvaľovanie nákupov, autorizáciu zmien v projektoch, overovanie záznamov o čase a úlohe a mnoho iných. Týmto spôsobom môže digitálny podpis zvýšiť efektívnosť a produktivitu vašej firmy.
 • Podpora vzdialenej a hybridnej práce: Digitálny podpis môže uľahčiť prácu na diaľku, čo je dnes čoraz dôležitejšie. Umožňuje vašim zamestnancom podpisovať dokumenty a uzatvárať obchody, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tým zvyšujete flexibilitu a adaptabilitu vašej firmy na rôzne, častokrát aj nepredvídateľné, situácie.

Zbohom papierovému chaosu

Žijeme v digitálnom veku, kde sa technológia rýchlo vyvíja a posúva naše možnosti stále ďalej. S nástupom digitálnych podpisov sa otvára celý nový svet možností, ktorý nielen zefektívňuje našu prácu, ale aj prispieva k udržateľnosti procesov.

Ako?

Poďme sa na to pozrieť bližšie:

 • Redukcia spotreby papiera: Prvým a najzrejmejším prínosom je, samozrejme, výrazné zníženie spotreby papiera vo vašej firme. Podľa prieskumov každý zamestnanec v priemere spotrebuje 10 000 listov papiera ročne. To je obrovské množstvo stromov, ktoré sa musia spracovať na udržanie tohto tempa. Pri použití digitálnych podpisov sa však takmer celý tento objem papiera dá eliminovať. Stredne veľká právnická firma denne pracuje so 150 dokumentmi. Ak každý dokument má v priemere 10 strán, tak je to 1 500 strán papiera denne, čo je 30 000 strán za mesiac. Zavedením digitálnych podpisov môže firma znížiť svoju spotrebu papiera o viac ako 90 %, čo znamená, že mesačne ušetria až 27 000 strán papiera.
 • Efektívnosť a produktivita: Digitálne podpisy vám umožnia okamžite podpísať a odoslať dokumenty bez potreby tlačiť, skenovať alebo fyzicky posielať podklady. Takýto postuo vám ušetrí hodiny, ba dokonca dni práce, čo výrazne zvyšuje efektívnosť a produktivitu. Realitná agentúra uzatvára v priemere 20 zmluvných transakcií denne. Každá transakcia si vyžaduje podpis od obidvoch strán, čo znamená, že potrebujú získať 40 podpisov denne. S fyzickými podpismi môže tento proces trvať až 3 dni na jednu transakciu. Digitálny podpis môže tento proces skrátiť na pár hodín, čo výrazne zlepší nielen efektívnosť, ale aj produktivitu agentúry.
 • Bezpečnosť a overiteľnosť: Digitálne podpisy poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti a overiteľnosti, čo výrazne znižuje riziko podvodov a zneužitia informácií. Každý digitálny podpis je jedinečný, overiteľný a neoddeliteľný od dokumentu. Finančná inštitúcia spracuje v primere denne až 500 transakcií. Každá transakcia si vyžaduje podpis pre overenie. Pri použití fyzických podpisov je riziko podvodu alebo vzniku chyby výrazne vyššie. Zavedením digitálnych podpisov môže finančná inštitúcia zvýšiť svoju bezpečnosť tým, že minimalizuje tieto riziká a zabezpečí, že každý podpis je jednoznačne spojený s konkrétnou transakciou. Týmto spôsobom môže inštitúcia znížiť prípady podvodov a chýb oviac ako 50 %, čím sa znížia náklady spojené s opravami a vymáhaním.
 • Príspevok k udržateľnosti: Znížením spotreby papiera a zvýšením efektivity môže vaša firma významne prispieť k udržateľnosti. Nielenže to pomáha planéte, ale aj zlepšuje reputáciu firmy voči zákazníkom, ktorí dnes čoraz viac oceňujú firmy zodpovedajúce sa k životnému prostrediu. Ak vaša firma každý rok spotrebuje 1 milión strán papiera, čo je ekvivalent približne 100 stromov, implementáciou digitálneho podpisu môžete potenciálne znížiť spotrebu papiera o 90%, čo je rovnaké ako zachrániť 90 stromov každý rok.
 • Zlepšenie zákazníckych služieb: Maloobchodný predajca denne príjme 100 objednávok. Každá objednávka si vyžaduje potvrdenie objednávky a faktúru, ktoré sú tlačené a odoslané poštou. S digitálnym podpisom môže maloobchod tieto dokumenty poslať elektronicky okamžite a zlepšiť spokojnosť svojich zákazníkov.
 • Zachovanie dôveryhodnosti a profesionality: Konzultačná firma pracujúca na globálnej úrovni komunikuje denne s množstvom klientov a partnerov. V takomto prostredí môže fyzický podpis vyzerať zastaralo a neprakticky. Digitálny podpis však zachováva profesionálny vzhľad a dojem, a zároveň zabezpečuje, že všetky dokumenty sú jednoznačne overené a spoľahlivé. Týmto spôsobom môže firma udržiavať svoju dôveryhodnosť a profesionálny imidž, zatiaľ čo zároveň zlepšuje svoje procesy a postupy.
 • Zníženie nákladov: Firme, ktorá každý rok vynakladá 5 000 eur na tlač, skenovanie a poštovné môže zavedením digitálnych podpisov  znížiť tieto náklady až o viac ako 70 %, čo predstavuje ročnú úsporu viac ako 3 500 eur.

Integrácia digitálneho podpisu do existujúcich IT systémov

Digitálny podpis sa už začal vyskytovať aj v modernej podnikovej IT infraštruktúre. Jeho integrácia do existujúcich systémov nielen zvyšuje efektivitu procesov, ale tiež pridáva vrstvu bezpečnosti a zabezpečenia.

Digitálny podpis môže byť integrovaný do najbežnejších podnikových systémov a aplikácií ako sú:

 • CRM systémy (Customer Relationship Management): CRM systémy sú zamerané na správu vzťahov so zákazníkmi. V rámci CRM systému môžete poslať zákazníkovi ponuku, ktorú môže digitálne podpísať priamo pri obdržaní. Tým sa eliminuje potreba fyzických podpisov, tlače, skenovania a zasielania e-mailom. Rýchlosť a pohodlie tohto procesu zvyšuje spokojnosť zákazníkov a zrýchľuje obchodné transakcie.
 • ERP systémy (Enterprise Resource Planning): ERP systémy sú komplexné softvérové riešenia, ktoré spravujú rôzne oblasti vo firme od nákupu a predaja až po účtovníctvo a ľudské zdroje. Digitálny podpis môže byť integrovaný napríklad aj pre schvaľovanie nákupov, podpisovanie zmlúv so zamestnancami alebo overovanie finančných správ.
 • ECM systémy (Enterprise Content Management): ECM systémy sú určené na správu a ukladanie dokumentov a obsahu vo firme. Integrovaný digitálny podpis umožňuje jednoduché overenie a podpisovanie dokumentov priamo v systéme, čo značne zjednodušuje správu a distribúciu dokumentov.
 • Systémy pre riadenie projektov (Project Management Systems): Či už je vaša spoločnosť veľká alebo malá, riadenie projektov je často významným aspektom vášho podnikania. Integrácia digitálneho podpisu do tohto systému umožní manažérom projektov podpisovať a schvaľovať dokumenty v reálnom čase, čím sa skráti čas na realizáciu projektu. Napríklad zadávanie zákazky dodávateľovi môže byť schválené a podpísané digitálne bez nutnosti čakania na fyzický podpis.
 • Systémy pre riadenie dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management Systems): V oblasti logistiky a dodávateľských reťazcov môže byť digitálny podpis neoceniteľný. Môže byť použitý na overenie a sledovanie tovarov počas celého procesu dodávky, od výroby až po konečného zákazníka. Napríklad potvrdenie o preprave môže byť podpísané digitálne vodičom nákladného vozidla a toto podpísané potvrdenie môže byť okamžite odoslané do centrálnej databázy firmy.
 • HR systémy (Human Resources Systems): V oblasti ľudských zdrojov sa každodenne používa množstvo dokumentov od zmlúv o pracovnej činnosti až po hodnotiace výkazy. Tieto dokumenty môžu byť podpísané a spravované pomocou digitálneho podpisu, čo znižuje potrebu fyzických dokumentov, skracuje čas na ich spracovanie a uľahčuje ich archiváciu.
 • Účtovné a finančné systémy: V oblasti účtovníctva a financií je množstvo dokumentov, ktoré vyžadujú podpis - od faktúr po finančné správy. Digitálny podpis umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie týchto dokumentov, znižuje chyby a zlepšuje auditovateľnosť. Napríklad faktúry môžu byť generované, poslané a podpísané elektronicky, čo urýchľuje celý proces fakturácie.
 • Systémy pre riadenie dokumentov: Tieto systémy sú často integrálnou súčasťou IT infraštruktúry firmy. Digitálny podpis môže byť integrovaný do týchto systémov na overenie a sledovanie zmeny dokumentov. Napríklad technické špecifikácie produktu môžu byť aktualizované a podpísané digitálne, čím sa zabezpečí, že všetci zamestnanci majú prístup k najnovším a overeným informáciám.
 • Komunikačné nástroje (napríklad email, Slack, Teams): Digitálny podpis môže byť integrovaný aj do komunikačných nástrojov používaných firmou. To môže byť užitočné pri komunikácii, ktorá vyžaduje potvrdenie alebo súhlas. Napríklad dôležité interné memorandum sa môže distribuovať cez email alebo iný komunikačný nástroj a prijímateľ ho môže potvrdiť svojim digitálnym podpisom.

Všetky tieto príklady ukazujú, ako môže byť digitálny podpis efektívne integrovaný do rôznych systémov a procesov vo firme. Je dôležité si uvedomiť, že každá firmaje iná a preto je potrebné prispôsobiť riešenie konkrétnym potrebám firmy.

Digitálny podpis je však flexibilný nástroj a jeho nasadenie škálovateľné, a preto sa dá prispôsobiť takmer akémukoľvek podnikovému prostrediu a procesom.

Návratnosť investícií do digitálneho podpisu

Digitálny podpis je viac ako len nástroj pre zjednodušenie procesu podpisovania dokumentov - je to investícia do budúcnosti vašej firmy. Ako všetky investície, aj digitálny podpis má svoje náklady, no z dlhodobého hľadiska prináša aj významné úspory.

Ako sa vám môže integrácia digitálneho podpisu vrátiť?

 • Úspora nákladov na tlač a expedíciu: Každý dokument, ktorý tlačíte a musíte posielať poštou, stojí peniaze. Tlačiareň, papier, toner, obálky, poštovné – to všetko sa rýchlo sčíta, obzvlášť ak vo vašej firme denne manipulujete s veľkým množstvom dokumentov. Vďaka digitálnemu podpisu môžete tieto náklady výrazne znížiť. Ak napríklad ročne vytlačíte a pošlete 10 000 dokumentov pri priemernej cene 1 euro na dokument, čo predstavuje ročné náklady 10 000 eur, implementáciou digitálneho podpisu budú náklady výrazne redukované.
 • Rýchlejšie cykly schvaľovania: Čas sú peniaze - to platí dvojnásobne v podnikaní. Každý deň strávený čakaním na podpis môže znamenať stratené príležitosti. S digitálnym podpisom môžu byť dokumenty podpísané a odoslané v priebehu niekoľkých minút, čím sa významne skráti čas potrebný na schválenie. Ak vaša firma strávi priemerne 5 dní na schválenie jedného dokumentu a ročne spracuje 2 000 takýchto dokumentov, potom skrátenie tohto času o polovicu by mohlo priniesť ročnú úsporu až 5 000 hodín.
 • Zníženie chýb: Ľudská chyba je neoddeliteľnou súčasťou manuálneho procesu podpisovania. Chybné alebo neúplné podpisy môžu viesť k zdržaniu a nákladom spojeným s opravou. Digitálny podpis minimalizuje tieto chyby tým, že automaticky kontroluje kompletnosť a správnosť podpisu.
 • Zníženie nákladov na skladovanie: Papierové dokumenty vyžadujú fyzické skladovacie priestory, ktoré môžu byť drahé. Okrem toho sú fyzické dokumenty náchylné na poškodenie alebo stratu, čo môže spôsobiť dodatočné náklady na obnovu alebo nahradenie. Ak by ste ročne platili 5 000 eur za prenájom skladovacích priestorov pre dokumenty, prechodom na digitálny podpis a elektronické uchovávanie dokumentov by tieto náklady mohli byť úplne eliminované.
 • Zníženie nákladov na administratívu: Proces spracovania papierových dokumentov je časovo náročný a vyžaduje veľa manuálnej práce. To zahŕňa čas strávený tlačením, podpisovaním, skenovaním, odosielaním a archivovaním dokumentov. Tieto úlohy často vykonávajú vyškolení pracovníci, ktorých čas by mohol byť efektívnejšie využitý na iné úlohy. Ak vynakladáte priemerne 10 minút na spracovanie jedného dokumentu a ročne spracuje 20 000 dokumentov, potom prechodom na digitálny podpis môžete ušetriť viac ako 3 300 hodín, čo pri priemernej hodinovej sadzbe 15 eur predstavuje úsporu viac ako 50 000 eur ročne.
 • Zlepšenie bezpečnosti a súkromia: Digitálne podpisy poskytujú lepšiu ochranu údajov a súkromia ako tradičné papierové dokumenty. Digitálne dokumenty sú šifrované a môžu byť chránené heslom, čím sa znižuje riziko neoprávneného prístupu. Okrem toho digitálne podpisy poskytujú lepšiu evidenciu o tom, kto a kedy dokument podpísal. Toto môže byť veľmi užitočné v prípade sporov alebo auditov.
 • Zlepšenie zákazníckej skúsenosti: Rýchle a pohodlné procesy sú prioritou pre zákaznícku spokojnosť. Digitálny podpis umožňuje zákazníkom podpisovať dokumenty kedykoľvek a kdekoľvek, čo môže výrazne zlepšiť ich skúsenosť s vašou firmou.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti: Firmy, ktoré využívajú digitálne podpisy sú o krok vpred pred svojimi konkurentmi. Sú schopné rýchlejšie reagovať na zmeny, efektívnejšie spravovať svoje procesy a poskytnúť lepšie služby svojim zákazníkom. To je dôležité v dnešnej rýchlo sa meniacej podnikateľskej scéne, kde je schopnosť prispôsobiť sa novým technológiám často rozhodujúcim faktorom pre úspech.
 • Právna platnosť a dôveryhodnosť: Digitálne podpisy sú v mnohých jurisdikciách právne uznávané a poskytujú silnejšie dôkazy o autenticite a integrite dokumentov ako tradičné podpisy. To môže byť obzvlášť dôležité v oblastiach, kde je potrebná vysoká úroveň dôveryhodnosti ako napríklad pri finančných transakciách, právnych dokumentoch alebo zmluvách.

Ako digitálny podpis transformuje firemné procesy

V dnešnom svete sa význam digitálnej transformácie v podnikateľskej sfére stáva neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných činností. Skúsenosti z rôznych odvetví ukazujú, že integrácia digitálneho podpisu do firemných procesov nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou.

Bez ohľadu na to, či ide o správu dokumentov, schvaľovanie projektov, právne a regulačné požiadavky, marketingové aktivity alebo správu nehnuteľností - digitálny podpis môže značne urýchliť a zefektívniť tieto procesy.

 • Nákup a dodávateľské reťazce: Ak vaša firma každý mesiac spracováva stovky objednávok od dodávateľov s digitálnymi podpismi môžete tieto objednávky okamžite podpísať a odoslať, čím sa eliminujú dni alebo dokonca týždne čakania na doručenie papierových dokumentov. To môže významne zlepšiť časovú efektívnosť a redukovať časové sklzy vo vašom dodávateľskej reťazci.
 • Spracovanie faktúr: Faktúry často vyžadujú podpisy viacerých osôb v rámci organizácie. Proces schvaľovania môže byť zdĺhavý a náročný, ak sa musí fyzicky prenášať papierový dokument. S digitálnym podpisom je faktúra okamžite podpísaná a odoslaná na ďalšie schválenie, čím sa odstraňujú zbytočné prestoje a zlepšuje sa firemný cashflow.
 • Zmluvy so zákazníkmi: Konvenčný postup uzatvárania zmlúv s novými zákazníkmi zahŕňa fyzické stretnutia, posielanie zmlúv poštou a čakanie na ich vrátenie. S digitálnym podpisom sa zmluva posiela zákazníkovi elektronicky, kde ju môže okamžite podpísať a vrátiť späť, čo výrazne zrýchľuje čas uzatvorenia obchodu.
 • Zamestnanecké dokumenty: Či už ide o pracovné zmluvy, hodnotenia výkonu alebo dokumenty týkajúce sa ľudských zdrojov, digitálne podpisy výrazne zlepšujú efektívnosť týchto procesov. Miesto tlačenia, distribúcie a skladovania týchto dokumentov v papierovej forme môžete všetko rýchlo a jednoducho spravovať elektronicky.
 • Schvaľovanie projektov a rozpočtov: Vo väčších organizáciách je často potrebné schvaľovať projektové plány alebo rozpočty na rôznych úrovniach vedenia. Tieto dokumenty musia často prejsť mnohými rukami, čo býva zväčša zdĺhavý proces. S využitím digitálneho podpisu sú tieto dokumenty efektívne a rýchlo distribuované a schválené, čo vedie k rýchlejšiemu spusteniu projektov a efektívnejšiemu využitiu zdrojov.
 • Právne dokumenty: Mnoho dokumentov, ako napríklad súhlas so spracovaním osobných údajov alebo dohody o mlčanlivosti, musia byť často podpísané v rámci právnych a regulačných požiadaviek. Digitálny podpis urýchľuje a zjednodušuje tento proces, zatiaľ čo stále plne dodržiava všetky právne a regulačné požiadavky.
 • Predaj a marketing: Pri uzatváraní dohôd o partnerstve alebo pri nasadzovaní marketingových kampaní je často potrebné podpisovať veľké množstvo dokumentov. Digitálny podpis umožňuje rýchlejšiu realizáciu marketingových kampaní a partnerstiev.
 • Správa nehnuteľností: V oblasti správy nehnuteľností existuje mnoho dokumentov, ktoré vyžadujú podpis, ako sú nájomné zmluvy, dohody o údržbe a iné. Digitálny podpis umožňuje efektívne spracovanie týchto dokumentov, čo vedie k rýchlejšiemu obsadeniu priestorov a efektívnejšej správe komerčných aj nekomerčných priestorov.

Ste jeden krok od najrýchlejšieho elektronického podpisu

Podpisujte právne záväzné dokumenty online kedykoľvek a kdekoľvek.

Založte si účet

Súvisiace články

Prečo prejsť na elektronický podpis?

Aj vás už takpovediac otravujú klasické papierové dokumenty, ich neustále hľadanie, zakladanie, podpisovanie a odosielanie? V dnešnej dobe sa im môžete prakticky úplne vyhnúť. Stačí využívať elektronický podpis online, ktorý prináša viacero cenných benefitov.

5 spôsobov, ako využiť API pri elektronickom podpise

Podpis v online prostredí so sebou prináša niekoľko benefitov pre vašu firmu, či živnosť. Automaticky si vytvárate konkurenčnú výhodu a zlepšujete zážitok klienta z používanie vašej služby alebo produktu. Ak chcete mať elektronický podpis v digitálnom prostredí vašej firmy, najjednoduchšiu cestu predstavuje API.

Elektronické overenie zámeru a identity

Moderné elektronické podpisy využívajú zabezpečovaciu technológiu, ktorá ich chráni pred sfalšovaním alebo pred zmenami po samotnom podpise.