6 najbežnejších mýtov o elektronickom podpise

25.03.2024

 

V dobe, keď sa digitálna technológia neustále rozvíja a mení spôsob, akým komunikujeme, realizujeme obchody a spravujeme dokumenty, elektronické podpisy sa stávajú bežným nástrojom. Aj keď sú pomerne často používané v obchodných transakciách, či vo verejnej správe, existujú okolo nich stále rozšírené mýty a nedorozumenia. Tieto nejasnosti často vedú k zavádzajúcim predstavám o

  • ich bezpečnosti,
  • právnej platnosti,
  • či použiteľnosti.

 

Mýtus č.1: Elektronický súhlas je to isté čI elektronický podpis

Často sa stretávame s nedorozumením, že elektronický podpis je to isté ako digitálny podpis. Medzi týmito dvoma pojmami však existuje zásadný rozdiel, ktorý má vplyv na ich použitie a bezpečnosť.

Elektronický podpis

Elektronický podpis môže byť v podstate akýkoľvek elektronický záznam, ktorý je pripojený k dokumentu a ktorý osoba používa na vyjadrenie svojho súhlasu s obsahom dokumentu. To môže byť niečo tak jednoduché vaše meno napísané na konci e-mailu alebo dokonca kliknutie na tlačidlo „súhlasím“ na webových stránkach. Hoci poskytuje pohodlie a zefektívnenie procesov, nemusí nutne obsahovať špecifické bezpečnostné prvky na overenie autenticity podpisu.

Digitálny podpis

Na druhej strane digitálny podpis využíva pokročilé kryptografické techniky na zabezpečenie a overenie autenticity dokumentu. Tento proces zabezpečuje, že digitálny podpis je takmer nemožné falšovať. Ak by došlo k akejkoľvek zmene v dokumente po jeho podpísaní, overenie podpisu by zlyhalo, čo by indikovalo, že dokument bol po podpísaní zmenený. Okrem toho digitálny podpis poskytuje aj informácie o tom, kto dokument podpísal, čím pridáva ďalšiu vrstvu dôveryhodnosti.

Mýtus č. 2: Používanie elektronického podpisu je komplikované

Aj napriek tomu, že technológie nám uľahčujú a zefektívňujú naše každodenné činnosti, stále pretrváva domnienka, že používanie elektronického podpisu je komplikované. Tento názor vzniká často z nedostatku informácií alebo z obáv z nových technológií. V skutočnosti je proces vytvárania a používania elektronických podpisov navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a prístupný pre široké spektrum užívateľov.

Jednoduchosť používania

Moderné riešenia elektronického podpisu sú vytvorené s ohľadom na používateľský komfort. Systémy pre elektronické podpisovanie sú často integrované do bežne používaných softvérov a aplikácií ako sú dokumentové a e-mailové platformy. Vďaka tomu môžu užívatelia s minimálnymi technickými zručnosťami ľahko podpisovať dokumenty elektronicky.

Celý proces v 4 krokoch

  • Výber služby: Existuje niekoľko dôveryhodných poskytovateľov elektronických podpisov, ktoré ponúkajú rôzne úrovne služieb od základných až po vysoko bezpečné riešenia. Vybrať si môžete službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
  • Registrácia a nastavenie: Po výbere služby nasleduje jednoduchý proces registrácie, kde si vytvoríte účet a nastavíte svoje podpisové preferencie.
  • Používanie: Pri podpisovaní dokumentov stačí otvoriť dokument v elektronickej forme, vybrať možnosť podpisu a sledovať pokyny na obrazovke. V závislosti od platformy môže byť podpis vytvorený napríklad kliknutím, vložením skenovaného podpisu, alebo dokonca nakreslením podpisu na dotykovom zariadení.
  • Overenie a zdieľanie: Po podpísaní je dokument možné elektronicky overiť a bezpečne zdieľať s ostatnými stranami.

Prekonávanie technologických bariér

Elektronické podpisové služby sú vybavené intuitívnymi používateľskými rozhraniami, ktoré sú navyše podporené detailnými návodmi a postupmi ako ich používať. Okrem toho je technická podpora bežne k dispozícii pre vyriešenie akýchkoľvek otázok alebo problémov.

Mýtus č. 3: Elektronický podpis nie je právne platný

Jedným z najrozšírenejších mýtov s ktorými sa stretávame je pochybnosť o právnej platnosti elektronických podpisov. Toto nedorozumenie je často založené na nedostatočnej informovanosti o aktuálnom právnom stave a technologickom vývoji. Skutočnosť je taká, že v mnohých krajinách po celom svete sú elektronické podpisy nielen právne uznané, ale majú aj rovnakú právnu váhu a dôveryhodnosť ako tradičné, ručne písané, podpisy.

Právna situácia elektronických podpisov

Globálna akceptácia

  • Medzinárodné právne predpisy: Mnohé medzinárodné zmluvy a dohody, ako napríklad Úmluva OSN o používaní elektronických komunikácií v medzinárodných zmluvách, uznanie elektronických podpisov podporujú.
  • Legislatíva EÚ: eIDAS (Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby) poskytuje jasný právny rámec, ktorý zabezpečuje, že elektronické podpisy sú právne platné a uznávané naprieč členskými štátmi.

Dôkazná hodnota

  • Autentickosť a integrita: Elektronické podpisy, najmä tie, ktoré sú založené na silných kryptografických princípoch, poskytujú vysokú úroveň autenticity a integrity dokumentu. Autenticita a integrita sú často podporované certifikátmi a ďalšími bezpečnostnými protokolmi.

Aplikácia v praxi

  • Denné využitie: Od online bankovníctva po uzatváranie obchodných zmlúv, elektronické podpisovanie sa bežne používa a akceptuje v mnohých sektoroch a priemyselných odvetviach.
  • Flexibilita a bezpečnosť: Elektronické podpisy nielenže zjednodušujú a urýchľujú procesy, ale tiež pridávajú dodatočnú vrstvu bezpečnosti.

 

Mýtus č. 4: Elektronický podpis je ľahko falšovateľný

Medzi časté nedorozumenia patrí aj presvedčenie, že elektronický podpis je relatívne ľahko falšovateľný. Tento názor sa však nezakladá na faktoch, keďže elektronické podpisy sú vytvorené s použitím pokročilých kryptografických techník, ktoré ich robia mimoriadne odolnými proti falšovaniu.

Bezpečnostné aspekty digitálneho podpisu

Šifrovanie a kryptografia

  • Asymetrická kryptografia: Elektronické podpisy často využívajú asymetrickú kryptografiu, ktorá zahŕňa dva kľúče - verejný a súkromný. Súkromný kľúč, ktorý je držaný v tajnosti, sa používa na vytvorenie digitálneho podpisu, zatiaľ čo verejný kľúč, dostupný každému, slúži na jeho overenie.
  • Jedinečnosť kľúčov: Táto dvojkľúčová metóda zaisťuje, že každý podpis je jedinečný a priamo spojený s konkrétnym dokumentom a osobou.

Odolnosť voči falšovaniu

  • Nemožnosť duplikácie: Súkromný kľúč, ktorým sa vytvára digitálny podpis, je nemožné presne duplikovať bez prístupu k originálnemu kľúču, čo robí falšovanie nesmierne ťažké.
  • Detekcia zmien v dokumente: Ak dôjde k akejkoľvek zmene v dokumente po jeho podpísaní, digitálny podpis sa stane neplatným. Toto zabezpečuje, že akékoľvek pokusy o falšovanie sú okamžite odhalené.

Bezpečnostné certifikáty

Certifikácia: Elektronické podpisy sú často spojené s digitálnymi certifikátmi, ktoré poskytujú dodatočnú vrstvu overenia a dôveryhodnosti. Tieto certifikáty sú vydávané dôveryhodnými certifikačnými autoritami.

Prečo tento mýtus pretrváva?

Nedostatok povedomia

Technologická neznalosť: Mnoho ľudí nemá dostatočné technologické znalosti o tom, ako elektronické podpisy fungujú, čo vedie k nesprávnym predstavám a predsudkom o ich bezpečnosti.

Rýchlo sa meniaca technológia

Evolúcia bezpečnostných noriem: Ako sa technológie vyvíjajú, niektorí ľudia môžu mať ťažkosti držať krok s najnovšími bezpečnostnými štandardmi a praktikami.

 

Mýtus č. 5: Elektronický podpis je len pre technologicky zdatných používateľov

Stáva sa nám, že sa niektorí používatelia sťažujú, že elektronický podpis je určený len pre technologicky zdatných. Služby elektronického podpisovania sú navrhnuté tak, aby boli prístupné a ľahko použiteľné pre širokú verejnosť, vrátane užívateľov, ktorí nemajú rozsiahle technické zručnosti.

Prístupnosť moderných riešení elektronického podpisu

Jednoduchosť a intuitívnosť

  • Používateľsky prívetivé rozhranie: Služby pre elektronické podpisovanie sú jednoduché na používanie. Často stačí len pár kliknutí na vytvorenie elektronického podpisu.
  • Jednoduché návody a technická podpora: Mnohé služby poskytujú podrobné návody a online podporu pre užívateľov, ktorí potrebujú pomoc pri používaní ich systémov.

Integrácia s bežne používanými aplikáciami

  • Hladká integrácia: Súčasné riešenia elektronického podpisu sú často integrované do bežne používaných aplikácií ako sú e-mailoví klienti, textové editory a firemné systémy, čím sa zjednodušuje ich používanie v každodennom pracovnom prostredí.

Dostupnosť a cena

  • Široká dostupnosť: Elektronické podpisové služby sú dnes dostupné širokej verejnosti a sú cenovo dostupné.
  • Rôzne úrovne služieb: Poskytovatelia týchto služieb často ponúkajú rôzne úrovne produktov, od základných verzií pre individuálnych používateľov po pokročilé firemné riešenia.

Prečo mýtus pretrváva?

Nedostatok povedomia

Odrádzajúca technológia: Niektorí užívatelia môžu byť odradení od skúšania nových technológií z obavy, že budú príliš komplikované. Tento strach môže byť posilnený nedostatočným povedomím o jednoduchosti a dostupnosti moderných riešení.

Rýchly technologický vývoj

Neustále sa meniace technológie: Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií sa niektorí ľudia môžu cítiť preťažení a neochotní učiť sa používať nové nástroje.

 

Mýtus č. 6: Elektronický podpis je zbytočný v bežnom živote

Existuje aj názor, že elektronické podpisy sú zbytočné alebo nepotrebné pre bežných ľudí alebo malé firmy. Tento mýtus však prehliada významné výhody, ktoré elektronické podpisovanie prináša aj menším firmám. V dnešnej digitálnej ére, kde efektivita a bezpečnosť sú kľúčové pre úspech každého podnikania, majú elektronické podpisy potenciál značne prispieť k rozvoju a udržateľnosti malých firiem.

Zvýšená efektivita

  • Šetrenie času a zdrojov: Elektronické podpisy umožňujú rýchle a jednoduché podpisovanie dokumentov bez potreby tlačenia, skenovania, fyzickej manipulácie alebo archivovania dokumentov. Tým sa šetrí čas a znižujú náklady spojené s papierom, tlačou a poštovným.
  • Automatizácia procesov: Integrácia elektronických podpisov do bežných pracovných procesov môže výrazne zvýšiť ich efektivitu a pružnosť, obzvlášť ak sú začlenené do automatizovaných pracovných tokov.

Zvýšená bezpečnosť

  • Zabezpečenie dokumentov: Elektronické podpisy zabezpečujú, že dokumenty zostávajú nedotknuté a autentické, čo je kľúčové pre právne a finančné dokumenty.
  • Záznamy o transakciách: Elektronické podpisy poskytujú digitálne stopy, ktoré sú dôležité pre právne účely alebo audity.

Právna platnosť a dôveryhodnosť

  • Právne uznávané: V mnohých jurisdikciách sú elektronické podpisy plne právne uznané, čo pridáva dokumentom právnu váhu.
  • Profesionálny vzhľad: Používanie elektronických podpisov môže zvýšiť profesionálny vzhľad dokumentov a komunikácie firmy, pričom viaceré služby umožňujú aj použiť unikátny firemný branding.

Prístupnosť a škálovateľnosť

  • Dostupnosť: Existuje množstvo cenovo dostupných variantov elektronického podpisu, ktoré sú ideálne pre potreby malých firiem s nízkym objemom transakcií.
  • Rast a rozširovanie: Elektronické podpisové riešenia sú škálovateľné, čo znamená, že môžu rásť spolu s firmou a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám.

Prečo mýtus pretrváva?

Nedostatočná informovanosť

  • Slabé povedomie: Bežní užívatelia a malé firmy častokrát nemajú dostatočné informácie o prínosoch a dostupnosti elektronického podpisu.
  • Strach z technológií: Niekedy môže existovať obava z adaptácie na nové technológie, najmä ak ich užívatelia považujú za komplikované alebo drahé predtým ako si ich vyskúšajú.

 


Ste jeden krok od najrýchlejšieho elektronického podpisu

Podpisujte právne záväzné dokumenty online kedykoľvek a kdekoľvek.

Založte si účet

Súvisiace články

Prečo prejsť na elektronický podpis?

Aj vás už takpovediac otravujú klasické papierové dokumenty, ich neustále hľadanie, zakladanie, podpisovanie a odosielanie? V dnešnej dobe sa im môžete prakticky úplne vyhnúť. Stačí využívať elektronický podpis online, ktorý prináša viacero cenných benefitov.

5 spôsobov, ako využiť API pri elektronickom podpise

Podpis v online prostredí so sebou prináša niekoľko benefitov pre vašu firmu, či živnosť. Automaticky si vytvárate konkurenčnú výhodu a zlepšujete zážitok klienta z používanie vašej služby alebo produktu. Ak chcete mať elektronický podpis v digitálnom prostredí vašej firmy, najjednoduchšiu cestu predstavuje API.

Elektronické overenie zámeru a identity

Moderné elektronické podpisy využívajú zabezpečovaciu technológiu, ktorá ich chráni pred sfalšovaním alebo pred zmenami po samotnom podpise.