Obchod s nehnuteľnosťami bez čakania na podpis

Uzatvárajte obchody rýchlejšie a zjednodušte prácu maklérom

  • BEZ ZÁVÄZKOV
  • BEZ PLATOBNÝCH ÚDAJOV
  • BEZ NUTNOSTI INŠTALÁCIE

Menej papierovania,
rýchlejšie uzatvorenie zmlúv

Podpis bez stretnutia

Prehľad v dokumentoch

Jednoduchý workflow

Na akomkoľvek zariadení

OKdokument v realitných kanceláriách

Rýchlosť je pri obchode s nehnuteľnosťami rozhodujúci faktor. Ušetrite čas a nečakajte na podpis vďaka expresnému online elektronickému podpisu.

  • Rýchlosť
  • Spokojnosť klienta
  • Dôveryhodnosť

Ako sa používa OKdokument v realitách?

Dokumenty môžete podpísať aj bez toho, aby ste sa s klientami stretli.
Pošlite žiadosť o podpis na e-mail a OKdokument vás bude informovať o každej dôležitej zmene.

Interná príprava
dokumentu

Výzva na podpis
cez email

Podpis na dotykovom
zariadení

Notifikácia o podpise a zmene stavu

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo

Aké dokumenty podpisujú realitné kancelárie cez OKdokument?

Súhlasy so zaradením do ponuky

Zmluvy o predaji

Zmluvy o nájme

Zmluvy o dielo

Rezervácie nehnuteľností

Protokoly

Rezervácie nájmu

Odovdzávacie protokoly

Zabezpečenie dokumentov

  • Certifikát vydaný na základe Zoznamu dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) garantuje platnosť každého podpisu v službe OKdokument.
  • Ochrana proti zmenám po podpise podľa medzinár. štandardu PAdES
  • Vyhovuje legislatíve EÚ eIDAS aj GDPR

Referencie

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo