5 sposobów wykorzystania API do podpisów elektronicznych

11.08.2022

Podpisanie umowy online niesie ze sobą kilka korzyści dla Twojej firmy lub handlu. Automatycznie tworzysz przewagę konkurencyjną i poprawiasz doświadczenie klienta związane z korzystaniem z Twojej usługi lub produktu. Jeśli chcesz mieć podpis elektroniczny w środowisku cyfrowym swojej firmy, API jest najprostszym sposobem.

CO TO JEST API?

Na początek szybkie wprowadzenie - API to skrót od interfejsu programowania aplikacji. Wykorzystywany jest zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i webowych.

Litera A w skrócie API oznacza aplikację używaną przez systemy komputerowe do np. logowania się na konto lub przekazywania pieniędzy.

Do tego dochodzi jeszcze programowanie. Aplikacja umożliwia Twojemu urządzeniu komunikację z innymi systemami i jest zaprogramowana tak, aby przyjmować wprowadzane przez Ciebie informacje (np. dane logowania) i przekształcać je w dane wyjściowe. 

I ostatni jest interfejs lub interfejs użytkownika, który pozwala ludziom zaangażować się w aplikację. W przykładzie aplikacji mobilnej jest to Twój ekran dotykowy i przyciski ekranowe, których używasz do sterowania aplikacją.

Co właściwie robi API?

Jednym ze sposobów zrozumienia API jest przyjrzenie się temu, jak działają strony internetowe. Aby wejść na stronę internetową, należy wpisać adres URL. Adres ten wywołuje serwer i pobiera stronę internetową do przeglądarki.

API ułatwia to, co nazywa się wywołaniem serwera, dzięki czemu aplikacje, programiści i strony internetowe mogą uzyskać dostęp do baz danych lub usług. API pełni rolę bramy do serwera i pozwala programistom na tworzenie własnego oprogramowania. Działa również jako filtr, ponieważ nie otwiera całego serwera dla obcych użytkowników. Dodatkowo programiści mogą skrócić swoją pracę poprzez wykorzystanie istniejących komponentów oprogramowania.

PODPISYWANIE API W PRAKTYCE

1. zintegrowanie podpisu elektronicznego z witryną internetową, portalem dla klientów lub aplikacją

Podpisywanie na miejscu pomaga zautomatyzować wiele przepływów pracy, zapewniając jednocześnie, że klienci nie muszą opuszczać Twojej strony internetowej lub aplikacji, aby zakończyć proces (zgoda, umowa). Kiedy klient podpisuje prawnie wiążący dokument w znanym mu środowisku cyfrowym, współczynnik konwersji związany z podpisem znacznie wzrasta.

2. CRM do wypełniania i wysyłania umów

Innym przypadkiem użycia jest integracja z systemem CRM, aby umowy mogły być wstępnie wypełnione i wysłane do podpisu. Ta integracja jest szczególnie przydatna, jeśli masz długie umowy z wieloma polami do wypełnienia, zarówno dla klientów, jak i pracowników. Usprawnienie przepływu pracy wraz ze wzrostem szybkości tworzenia i realizacji umów. Dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo, że klient podpisze umowę, ponieważ jest to dla niego mniej czasochłonne.

3. Pobieranie danych z pól w wypełnionym dokumencie do CRM

Pobieranie danych z dokumentów do CRM zapewnia spójny widok klienta i jego danych dotyczących umowy. Dzięki temu CRM wyświetla aktualny obraz klientów i wszystkich szczegółów umów, dzięki czemu można działać szybciej i dokładniej jako firma. Wykorzystanie API do automatyzacji tego procesu zapewnia natychmiastową aktualizację systemu CRM i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

4. Masowe wysyłanie dokumentów do podpisu elektronicznego

Wysyłanie pojedynczych dokumentów do e-podpisu do dużej liczby osób może być procesem niezwykle czasochłonnym, jeśli nie zostanie zautomatyzowany. Korzystając z API, można zautomatyzować ten proces i masowo wysyłać dokumenty do e-podpisu.

5. Automatyczne przechowywanie wypełnionych dokumentów

Po zapisaniu na serwerze, wypełnione dokumenty można przesłać do systemu CRM, co pozwala na lepszą widoczność aktywności klientów.

API I PODPIS ELEKTRONICZNY ONLINE

Digitalizuj swoje umowy za pomocą podpisu elektronicznego

Ponieważ coraz więcej procesów odbywa się online, stosowanie papierowych umów staje się przestarzałe. Czy nadal otrzymujesz dużo poczty na poczcie? Faktury, katalogi itp. są obecnie w dużej mierze przesyłane do nas drogą elektroniczną. Dlaczego skanujesz również ważne umowy?

Dla niektórych podpis elektroniczny może na pierwszy rzut oka wydawać się mało bezpieczny. Ważny podpis z komputera? Każdy może siedzieć za ekranem. Podpisywanie umów za pomocą podpisu elektronicznego zostało uznane przez UE za ważne i słusznie: procesy kryptograficzne zapewniają, że strony umowy są identyfikowane i nie mogą zmieniać dokumentów po ich podpisaniu. Dlatego podpisy elektroniczne są legalne.

Podpis elektroniczny z prędkością światła

Podpisy elektroniczne to nowoczesny sposób udostępniania dokumentów i podpisywania umów. Każda firma stosuje inne programy do zabezpieczania i modyfikowania danych bazowych. Wiele programów do składania podpisu elektronicznego działa niezależnie i wymaga ponownego wprowadzenia danych głównych. Interfejsy API łatwo integrują się z narzędziami przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy jest to system DMS, ECM, CRM czy ERP. Zapomnij o zbędnej pracy - w kilka kliknięć możesz sporządzić umowy i od razu uzyskać wszystkie niezbędne podpisy.

Wysoki poziom dostosowania do potrzeb klienta

Zamiast uruchamiać kilka systemów jednocześnie, e-podpis jest zintegrowany z Twoimi narzędziami. Można również dokonać indywidualnych regulacji. Można dostosować wyświetlanie odpowiednich dokumentów dla różnych sygnatariuszy, jak również dostosować interfejs użytkownika podczas podpisywania.

Jesteś o krok od najszybszej integracji podpisu elektronicznego

.

Zintegrować podpis elektroniczny z rozwiązaniami informatycznymi i aplikacjami internetowymi.

Skontaktuj się z nami