Elektronický podpis naozaj pre všetkých

OKdokument zrýchľuje aj ulahčujte podnikanie vo všetkých odvetviach a firmách

  • BEZ ZÁVÄZKOV
  • BEZ PLATOBNÝCH ÚDAJOV
  • BEZ NUTNOSTI INŠTALÁCIE

Všetky dokumenty digitálne,
aj tie podpísané

Elektronický
podpis dokumentov

Rýchle vyžiadanie
podpisu

Ochrana digitálneho
obsahu

Na akomkoľvek
zariadení

S elektronickým podpisom rýchlejšie uzavriete obchod

Ak podpisujete elektronicky a online, šetríte čas. Drvivá väčšina dokumentov je podpísaná ihneď po odoslaní žiadosti o podpis na e-mail. Klienti nemusia všetko podpisovať dvojmo, stačí jediný právne záväzný elektronický podpis.

Vďaka online prostrediu máte vždy aktuálny digitálny prehľad o stave vašich dokumentov. Uzatvorte obchodné prípady rýchlejšie vďaka elektronickému podpisu OKdokument.

Ako sa používa OKdokument?

Dokumenty môžete podpísať aj bez toho, aby ste sa s klientami stretli.
Pošlite žiadosť o podpis na e-mail a OKdokument vás bude informovať o každej dôležitej zmene.

Interná príprava
dokumentu

Výzva na podpis
cez email

Podpis na dotykovom
zariadení

Notifikácia o podpise a zmene stavu

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo

Aké dokumenty podpisujú firmy cez OKdokument

Súhlasy

Zmluvy

Rezervácie

Protokoly

Zabezpečenie dokumentov

  • Certifikát vydaný na základe Zoznamu dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) garantuje platnosť každého podpisu v službe OKdokument.
  • Ochrana proti zmenám po podpise podľa medzinár. štandardu PAdES
  • Vyhovuje legislatíve EÚ eIDAS aj GDPR

Referencie

Výskúšajte elektronické podpisovanie na 14 dní zadarmo