Online podpis: Ako funguje a prečo by ste ho už mali používať

10.07.2023

Vstúpili sme do digitálnej éry, kde online podpis hrá čoraz dôležitejšiu úlohu v našom každodennom živote a práci. Zistite ako online podpis funguje a prečo by ste ho mali začať používať.

Online podpis, tiež známy ako elektronický podpis, predstavuje digitálny ekvivalent ručne písaného podpisu, ktorý sa používa na overenie integrity a autenticity digitálnych dokumentov alebo správ.

Tak ako tradičný podpis na papieri potvrdzuje váš súhlas s obsahom dokumentu, online podpis plní rovnakú funkciu, ale v digitálnej podobe. Môže sa skladať

 • z vášho mena napísaného v digitálnej forme,
 • vašej digitálnej značky,
 • alebo dokonca z unikátnych kódov
 • či hesiel priradených k vášmu digitálnemu účtu.

V súčasnosti je význam online podpisov stále viac a viac zrejmý. S digitalizáciou sa veľké množstvo našich každodenných činností presunulo online,

 • či už ide o komunikáciu,
 • nakupovanie,
 • správu financií
 • alebo prácu.

To znamená, že potrebujeme spôsob, ako potvrdzovať súhlas s transakciami a dokumentami aj v online prostredí. A práve toto je priestor pre online podpis.

Je dôležité zdôrazniť, že online podpis nie je len o prenose klasického podpisu do digitálnej formy. Je to sofistikovanejšia technológia, ktorá poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti a overovania. Práve vďaka týmto vlastnostiam je online podpis nielen účinným nástrojom pre digitálnu komunikáciu a transakcie, ale tiež kľúčovým prvkom v boji proti podvodom a zneužívaniu aplikácií a digitálnych systémov.

Navyše, online podpis nám prináša ďalšie možnosti a výhody. Umožňuje nám napríklad podpisovať dokumenty a realizovať transakcie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, bez potreby fyzického stretnutia alebo posielania dokumentov poštou. To nám šetrí čas a náklady a umožňuje nám zostať flexibilnejšími a reagovať rýchlejšie na rôzne situácie.

Online podpis sa už stal neoddeliteľnou súčasťou našej digitálnej doby a jeho význam bude v budúcnosti len rásť. Preto je dôležité, aby sme ho dokázali efektívne využívať a rozumeli jeho fungovaniu.

Technologický princíp za online podpisom

Technológia za online podpisom je komplexná, ale základné princípy a postupy, ktoré zabezpečujú jeho autentickosť a bezpečnosť, sú relatívne jednoduché na pochopenie.

Vytvorenie online podpisu sa v skratke dá popísať nasledovne:

 • Generovanie kľúčov: Prvým krokom v procese vytvárania online podpisu je generovanie dvojice kľúčov - súkromného a verejného. Tieto dva kľúče sú matematicky prepojené, ale z súkromného kľúča nie je možné odvodiť verejný. Súkromný kľúč zostáva vždy v držbe používateľa a je chránený heslom alebo iným spôsobom autentifikácie.
 • Podpisovanie dokumentu: Keď sa rozhodnete podpísať digitálny dokument, softvér vytvorí z tohto dokumentu tzv. hash - unikátnu sériu čísel a písmen, ktorá reprezentuje obsah dokumentu. Potom sa tento hash zašifruje pomocou vášho súkromného kľúča. Výsledok je váš unikátny online podpis.
 • Overenie podpisu: Ak niekto chce overiť váš online podpis, použije váš verejný kľúč na dešifrovanie podpisu a získanie pôvodného hashu. Potom vytvorí nový hash z pôvodného dokumentu. Ak sa tieto dva hash zhodujú, overí to, že dokument nebol po podpísaní zmenený a že pochádza od vás.

Tento proces zabezpečuje, že vaše online podpisy sú bezpečné a overiteľné. Dôležité je aj to, že váš súkromný kľúč nikdy nie je preposielaný po internete a nie je prístupný nikomu inému. To znamená, že iba vy môžete vytvárať podpisy pomocou vášho súkromného kľúča, čo zvyšuje bezpečnosť online podpisov.

Je dôležité zdôrazniť, že technológia online podpisov je v súčasnosti na veľmi vysokej úrovni a je podrobne regulovaná zákonmi a normami. To znamená, že ak sa rozhodnete využívať online podpisy, môžete mať istotu, že sú bezpečné a právne platné.

Význam a výhody používania online podpisu

Výhody online podpisu sú nepopierateľné a prinášajú účinnosť a efektivitu do mnohých oblastí nášho každodenného života aj práce.

 • Rýchlosť a pohodlie: Dokumenty môžete podpisovať kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte prístup na internet bez ohľadu na typ zariadenia. Nie je potrebné čakať na doručenie dokumentov poštou alebo osobne ich prevziať. Zmluvy, dohody a iné dokumenty môžete podpisovať v pohodlí svojho domova alebo kancelárie.
 • Úspora času a peňazí: Nemusíte tlačiť, skenovať ani posielať dokumenty poštou. Šetríte si tak nielen čas, ale aj peniaze, ktoré by ste inak míňali na tlač a poštovné.
 • Bezpečnosť a sledovateľnosť: Každý online podpis je jedinečný. Technológia za online podpisom poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti ako tradičný ručne písaný podpis.
 • Právna platnosť: Online podpisy sú v mnohých krajinách právne platné a akceptované na rovnakej úrovni ako tradičné podpisy.
 • Ekologickosť: Online podpisy sú ekologickejšie, keďže nie je nutné nič tlačiť.

Vzhľadom na tieto výhody a význam online podpisovania je dôležité, aby sme sa naučili, ako ho správne a bezpečne využívať. Online podpisy sa stávajú novým štandardom v obchodnej komunikácii, vzdialenej práci a v mnohých ďalších oblastiach nášho života.

Právne aspekty online podpisu

Jedným z kľúčových aspektov online podpisov je ich právna platnosť a regulácia.

Vo svete digitálnych technológií je dôležité, aby bol každý online podpis nielen technicky bezpečný, ale aby bol aj právne uznávaný.

 • Právna platnosť online podpisov: Vo väčšine krajín sveta, vrátane Slovenska, majú online podpisy rovnakú právnu platnosť ako tradičné ručne písané podpisy. To znamená, že dokument, ktorý ste podpísali online, je záväzný a právne uznávaný rovnako ako keby ste ho podpísali ručne.
 • Regulácia na úrovni EÚ: V rámci Európskej únie je používanie online podpisov regulované smernicou eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). Táto smernica zjednocuje právne predpisy týkajúce sa online podpisov vo všetkých členských štátoch EÚ a zabezpečuje, že podpisy sú uznávané cezhranične.
 • Typy online podpisov: Smernica eIDAS rozlišuje tri typy online podpisov: jednoduché, zdokonalené a kvalifikované. Každý z nich ponúka rôznu úroveň zabezpečenia a autentifikácie a môže byť vhodný pre rôzne typy dokumentov a transakcií.
 • Dôveryhodné služby: Právne predpisy tiež definujú úlohu dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú služby online podpisov. Tieto služby musia splniť prísne bezpečnostné a ochranné požiadavky a sú regulované a monitorované príslušnými národnými a európskymi orgánmi.
 • Ochrana údajov: Používanie online podpisov je tiež podlieha pravidlám ochrany osobných údajov, najmä nariadeniu GDPR. To znamená, že poskytovatelia služieb musia zabezpečiť ochranu a bezpečnosť údajov, ktoré sú v procese vytvárania a overovania online podpisov spracované.

Hlavné výhody online podpisu

Pracovné procesy a bezpečnosť údajov sú dve oblasti, ktoré môžu byť významne vylepšené vďaka použitiu online podpisov.

Avšak medzi hlavné výhody online podpisu patrí tiež:

 • Optimalizácia pracovných procesov: Online podpisy umožňujú okamžité podpisovanie dokumentov bez potreby tlačenia alebo skenovania. Vďaka tomu sa dramaticky zrýchľujú procesy, najmä v prípade, že dokumenty musia byť podpísané viacerými osobami.
 • Všadeprítomnosť: Vďaka online podpisom je možné podpisovať dokumenty odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení, kde je dostupný internet. To znamená, že nezáleží na tom, či ste v kancelárii, doma, alebo na cestách - vaše práca môže pokračovať bez zbytočných omeškaní.
 • Bezpečnosť a ochrana údajov: Online podpisy sú chránené pokročilými šifrovacími technológiami, ktoré zabezpečujú ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom a únikom informácií.
 • Dokladová hodnota: Vďaka certifikátom a digitálnym pečiatkam je možné jednoznačne overiť integritu podpísaného dokumentu. Tým sa zaručuje, že dokument nebude po podpise zmenený.
 • Environmentálna udržateľnosť: Nakoniec, ale nielen, online podpisy sú oveľa ekologickejšie než tradičné metódy. Šetria papier a znižujú potrebu prepravy dokumentov, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Využitie online podpisu v rôznych sektoroch

Online podpis je v súčasnosti využívaný v mnohých sektoroch

 • od obchodu,
 • cez vzdelávanie
 • až po zdravotníctvo.

Nielen že zjednodušuje procesy a šetrí čas, ale zároveň prináša aj vyššiu úroveň bezpečnosti.

Pozrime sa na niektoré konkrétne príklady, kde sa online podpis ukázal ako užitočný nástroj:

Ako sa naučiť používať online podpis

Online podpis je nástroj, ktorý vám môže výrazne uľahčiť život. Ako teda začať?

Nasledujte tieto jednoduché kroky a začnite využívať výhody digitálnej doby:

 • Výber poskytovateľa online podpisu: Predtým, ako sa pustíte do používania online podpisu, je potrebné si vybrať poskytovateľa tejto služby. Pri výbere poskytovateľa je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako sú bezpečnosť, jednoduchosť použitia, cena a kvalita zákazníckej podpory.
 • Vytvorenie účtu: Po výbere poskytovateľa je potrebné si vytvoriť účet. Zvyčajne je to rýchly a jednoduchý proces, ktorý zahŕňa zadanie základných informácií a vytvorenie prihlasovacích údajov.
 • Používanie online podpisu: S vytvoreným účtom môžete teraz podpisovať dokumenty online. To môže byť tak jednoduché, ako otvoriť dokument v aplikácii poskytovateľa, pridať podpis na požadované miesto a uložiť zmeny.

Prečo by ste mali používať online podpis

Online podpisy sú v súčasnosti dôležitou súčasťou digitálnej sféry a ponúkajú mnoho výhod. Po prvé, prinášajú obrovské pohodlie. Ako často ste boli v situácii, kedy ste museli tlačiť dokument, podpísať ho, skenovať a potom poslať e-mailom alebo poštou?

Tento proces je časovo náročný a môže byť problematický, najmä ak nemáte priamo k dispozícii tlačiareň alebo skener. Online podpis eliminuje tieto kroky a umožňuje vám podpisovať dokumenty rýchlo a efektívne, a to odkiaľkoľvek a kedykoľvek, ak máte prístup k internetu.

Druhou dôležitou výhodou je bezpečnosť. Online podpisové služby využívajú silné šifrovacie mechanizmy, aby zabezpečili, že vaše podpisy a dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupom.

Toto je oveľa bezpečnejšie ako tradičné spôsoby podpisovania dokumentov, kde môže byť papierový dokument ľahko stratený, ukradnutý alebo poškodený.

Ďalší prínos sa týka právnej platnosti. Online podpisy sú v mnohých jurisdikciách právne uznávané a majú rovnakú právnu váhu ako ich fyzické ekvivalenty. To znamená, že môžete bez obáv používať online podpisy pre zmluvy, dohody, faktúry a ďalšie dôležité dokumenty.

Online podpisy navyše prispievajú k udržateľnosti. Znižujú potrebu používania papiera a tlačiarne, čo nielenže šetrí vaše náklady, ale aj pomáha chrániť životné prostredie. Takže používanie online podpisov je nielen praktické a efektívne, ale aj ekologické riešenie.

Ste jeden krok od najrýchlejšieho elektronického podpisu

Podpisujte právne záväzné dokumenty online kedykoľvek a kdekoľvek.

Založte si účet

Súvisiace články

Ako sa zbaviť papierov v kancelárii?

Vedeli ste, že len v Amerike spoločnosti každý rok minú viac ako 120 miliárd dolárov ročne na tlačené formuláre? Znie to odstrašujúco aj pre vás?

Digitalizácia dokumentov a automatizácia procesov

Väčšina dokumentov, s ktorými dnes firmy pracujú, má s najväčšou pravdepodobnosťou elektronický pôvod. Digitálnu transformáciu môžete použiť na automatizáciu toku pracovných postupov (workflow) a na odstránenie časovo náročných manuálnych procesov a nepotrebnej administrácie.

Prečo je e-podpis tak výhodný pre realitné kancelárie?

Zmluvy a dokumenty sú základom fungovania realitných kancelárií. Na to, aby nadobúdali platnosť, je nutné podpisovať ich. A práve tu dochádza k viacerým ťažkostiam. Ako sa týmto veciam efektívne vyhnúť?