Novinky v OKdokument API

21.12.2022

Čo je nové v integrovanom online podpise?

  • API dostupné už v 7 jazykoch - SK, CZ, HU, EN, UA, RO, PL
  • Automatická konverzia zo súborov Word a Excel na bezpečný PDF formát
  • Informácie zo zdrojového systému dokumentu sa šifrujú priamo do podpísaného dokumentu

- Kontakty, čísla zmluvy, ID relácie a pod.

- Zvyšuje úroveň  bezpečnosti a dôveryhodnosti podpisu

- Vytvára dodatočné spojenie medzi dokumentom, podpisom a podpisujúcim

  • Zadávanie mena v podpisovom poli má 3 varianty:

- Zadáva žiadateľ podpisu

- Edituje autor podpisu

- Zadáva žiadateľ, autor edituje

  • Microsoft Connector dostupný pre službu Power Automate

Ste jeden krok od najrýchlejšej integrácie elektronického podpisu

Integrujte elektronické podpisovanie do vašich IT riešení a online aplikácií.

Kontaktujte nás