5 spôsobov, ako využiť API pri elektronickom podpise

10.08.2022

Podpis v online prostredí so sebou prináša niekoľko benefitov pre vašu firmu, či živnosť. Automaticky si vytvárate konkurenčnú výhodu a zlepšujete zážitok klienta z používanie vašej služby alebo produktu. Ak chcete mať elektronický podpis v digitálnom prostredí vašej firmy, najjednoduchšiu cestu predstavuje API.

Čo je to API?

Najprv rýchlo úvod - API je skratka pre application programming interface, teda aplikačné programové rozhranie. Používa sa v mobilných aj webových aplikáciách.

Písmeno A v skratke API reprezentuje aplikáciu, ktorú používajú počítačové systémy napríklad na prihlásenie do účtu, či prevod peňazí.

Ďalej tu máme programovanie. Aplikácia umožňuje vášmu zariadeniu komunikovať s inými systémami a je naprogramovaná tak, aby prijala zadané informácie (napr. prihlasovacie údaje) a previedla ich na výstupy. 

A posledným je rozhranie alebo používateľské rozhranie, ktoré umožňuje ľuďom zapojiť sa do práce s aplikáciou. V príklade s mobilnou aplikáciou je to vaša dotyková obrazovka a tlačidlá na obrazovke, ktorými aplikáciu ovládate.

Čo API vlastne robí?

Jedným zo spôsobov, ako porozumieť API, je pozrieť sa na fungovanie webových stránok. Ak chcete získať prístup k webovej lokalite, musíte zadať URL adresu. Táto adresa zavolá na server a stiahne webovú stránku do vášho prehliadača.

API uľahčuje tzv. volanie na server, aby aplikácie, vývojári a webové stránky mohli pristupovať k databázam, či službám. API funguje ako brána na server a umožňuje vývojárom vytvoriť si vlastný softvér. Funguje aj ako filter, pretože neotvára celý server cudzím používateľom. Vývojári si navyše môžu skrátiť prácu tým, že použijú existujúce softvérové komponenty.

Podpisovanie s API v praxi

1. Integrácia elektronického podpisu do webovej stránky, zákazníckeho portálu alebo aplikácie

Podpisovanie priamo u vás na stránke pomáha automatizovať množstvo pracovných postupov a zároveň zabezpečiť, aby klienti nemuseli opustiť váš web alebo aplikáciu na dokončenie procesu (súhlas, uzatvorenie zmluvy). Ak zákazník podpisuje právne záväzný dokument v známom digitálnom prostredí, významne narastá aj miera konverzie súvisiaca s podpisom.

2. CRM na vyplnenie a odosielanie zmlúv

Ďalším prípadom použitia je integrácia s vaším CRM systémom, aby sa zmluvy mohli predvyplniť a odoslať na podpis. Táto integrácia je obzvlášť užitočná, ak máte dlhé zmluvy s mnohými poliami, ktoré treba vyplniť, či už pre zákazníka alebo zamestnancov. Zefektívnite pracovné postupy, pretože sa zvyšuje rýchlosť vytvárania a vypĺňania zmlúv. Okrem toho sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zákazník zmluvu podpíše, pretože je to pre neho menej časovo náročné.

3. Vyťahovanie údajov z polí vo vyplnenom dokumente do CRM

Vyťahovanie údajov z dokumentov do vášho CRM poskytuje konzistentný prehľad o vašom zákazníkovi a jeho zmluvných údajoch. Tým sa zabezpečí, že váš CRM zobrazuje aktuálny pohľad na zákazníkov a všetky údaje o zmluve a vy tak môžete obchodne konať rýchlejšie a presnejšie. Použitím rozhrania API na automatizáciu tohto procesu sa zabezpečí okamžitá aktualizácia vášho systému CRM a znižuje sa riziko ľudskej chyby.

4. Hromadné odosielanie dokumentov na elektronický podpis

Posielanie jednotlivých dokumentov na elektronický podpis veľkému počtu ľudí môže byť časovo mimoriadne náročný proces, ak nie je automatizovaný. Pomocou API je možné tento proces automatizovať a hromadne odosielať dokumenty na elektronický podpis.

5. Automatické ukladanie dokončených dokumentov

Po ich uložení na váš server je možné odoslať vyplnené dokumenty do systému CRM, čo umožňuje lepší prehľad o činnosti zákazníkov.

API a online elektronický podpis

Digitalizujte svoje zmluvy pomocou elektronického podpisu

Čoraz viac procesov prebieha online, používanie papierových zmlúv je zastarané. Stále dostávate veľa pošty poštou? Faktúry, katalógy atď. sa nám teraz vo veľkej miere posielajú e-mailom. Prečo skenujete aj dôležité zmluvy?

Niektorým sa elektronický podpis môže na prvý pohľad zdať neistý. Platný podpis z počítača? Za obrazovkou môže sedieť ktokoľvek. Podpisovanie zmlúv elektronickým podpisom vyhlásila EÚ za platné, a to oprávnene: kryptografické procesy zabezpečujú, že zmluvné strany sú identifikované a nemôžu meniť dokumenty po ich podpísaní. Preto je elektronický podpis legálny.

Elektronický podpis rýchlosťou svetla

Elektronické podpisy predstavujú moderný spôsob zdieľania dokumentov a podpisovania zmlúv. Každá spoločnosť používa na zabezpečenie a úpravu základných údajov iné programy. Mnohé programy na elektronický podpis pracujú samostatne a vyžadujú opätovné zadávanie kmeňových údajov. API sa ľahko integruje s vašimi podnikovými nástrojmi, či už ide o DMS, ECM, CRM alebo ERP. Zabudnite na zbytočnú prácu - zmluvy vypracujete na pár kliknutí a všetky potrebné podpisy získate hneď.

Vysoká úroveň prispôsobenia

Namiesto toho, aby ste súčasne spúšťali niekoľko systémov je elektronický podpis  integrovaný s vašimi nástrojmi. Môžete vykonávať aj individuálne úpravy. Môžete prispôsobiť zobrazenie príslušných dokumentov pre rôznych signatárov aj prispôsobiť používateľské rozhranie pri podpise.

 

Ste jeden krok od najrýchlejšej integrácie elektronického podpisu

Integrujte elektronické podpisovanie do vašich IT riešení a online aplikácií.

Kontaktujte nás

Súvisiace články

Digitálny podpis: Ako transformovať firemné procesy

Ako vám digitálny podpis pomôže radikálne zlepšiť efektivitu, bezpečnosť a dodržiavanie právnych noriem vo vašej firme a zároveň dá zbohom papierovému chaosu.

Elektronický podpis: Úplný sprievodca pre začiatočníkov

Zistite, ako elektronický podpis môže zjednodušiť vaše online transakcie a prečo je neoddeliteľnou súčasťou digitálneho sveta. Dozviete sa, prečo je právne uznávaný a ako vám môže pomôcť zabezpečiť vaše digitálne dokumenty.

Elektronické overenie zámeru a identity

Moderné elektronické podpisy využívajú zabezpečovaciu technológiu, ktorá ich chráni pred sfalšovaním alebo pred zmenami po samotnom podpise.