5 spôsobov ako elektronické podpisovanie transformuje nábor a ľudské zdroje

12.10.2023

5 spôsobov ako elektronické podpisovanie transformuje nábor a ľudské zdroje

V dnešnej dobe digitalizácie sa svet HR a personálnych agentúr neustále mení a prispôsobuje novým technológiám. Elektronický podpis sa stal neoddeliteľnou súčasťou tohto rozvoja, prinášajúc inovatívne riešenia pre personalistov a náborové agentúry.

Elektronické podpisy zjednodušujú mnohé aspekty náborového procesu

 • počínajúc rýchlym a efektívnym procesom podpisovania pracovných zmlúv,
 • cez dohody o ochrane osobných údajov
 • až po interakciu s kandidátmi.

Umožňujú zamestnávateľom

 • rýchlejšie reagovať,
 • skracujú časy odozvy
 • a zvyšujú produktivitu celého tímu odstránením manuálnej administratívy.

V súčasnej konkurencii na trhu práce je kladný postoj k inováciám a novým technológiám pozitívnym znakom pre kandidátov. Tí ocenia, keď sú zamestnávatelia na čele technologických trendov. Implementácia elektronických podpisov tak môže podstatne ovplyvniť aj značku a reputáciu zamestnávateľa a posilniť tak jeho postavenie v očiach budúcich zamestnancov.

S novými nástrojmi a aplikáciami ako okdokument je integrácia elektronických podpisov do vašich náborových procesov jednoduchá a bezproblémová. Tým sa otvárajú nové možnosti pre efektívne riadenie náborových kampaní, čo vedie k lepším výsledkom a spokojnejším kandidátom, ale aj zamestnávateľov v prípade, že náborové služby outsourcujú.

 

5 spôsobov ako elektronické podpisovanie transformuje nábor a ľudské zdroje

 

Toto je 5 najčastejších spôsobov ako elektronický podpis v súčasnosti transformuje riadenie náborových kampaní a HR procesov.

Zrýchlenie náborového procesu

V dynamickom prostredí ľudských zdrojov a pracovného trhu je rýchlosť nevyhnutná pre úspešné procesy. Konkurenčný boj o talenty si vyžaduje, aby firmy neustále optimalizovali a modernizovali svoje náborové procesy. V tejto súvislosti sa elektronické podpisy stávajú užitočným nástrojom, ktorý významne mení spôsob, akým HR a personálne agentúry fungujú.

Tradičný spôsob podpisovania zmlúv môže byť zdĺhavý a neefektívny. Často vyžaduje tlač dokumentov, ich doručenie, čakanie na podpis, následné skenovanie a archiváciu. Elektronický podpis eliminuje väčšinu týchto krokov. S online riešeniami typu okdokument môžu zmluvy byť pripravené, odoslané, podpísané a archivované v priebehu niekoľkých minút. Tento skrátený časový rámec môže výrazne zlepšiť spokojnosť kandidátov a zrýchliť ich integráciu do firemného prostredia.

V prostredí personalistiky je tiež komunikácia na dennom poriadku. Predstavte si schopnosť okamžite zdieľať zmluvy a dokumenty s rôznymi oddeleniami naprieč firmou alebo priamo s kandidátmi. Rýchle revízie, pripomienky a aktualizácie sa môžu vykonávať v reálnom čase a minimalizovať tak neproduktívne oneskorenia. Takáto transparentnosť a efektívnosť komunikácie zároveň zvyšuje dôveru kandidátov a posilňuje firemnú kultúru kolaborácie.

Zvýšená bezpečnosť a integrita dokumentov

Dôvernosť a integrita pracovných zmlúv a ostatných HR dokumentov je absolútne nevyhnutná. Keďže sa jedná o citlivé údaje, od osobných informácií kandidátov až po dôležité zmluvné dokumenty, musia byť tieto informácie chránené najmodernejšími bezpečnostnými riešeniami. V súčasnosti, vďaka technologickému pokroku, elektronické podpisy poskytujú bezpečnosť, ktorú si moderné HR a personálne agentúry nielen želajú, ale aj potrebujú.

Elektronické podpisy sú často chránené špičkovými šifrovacími technológiami, ktoré zabezpečujú, že dokumenty zostanú privátne a nezmanipulované. Tieto technológie nie sú len o chránení informácií pred neoprávneným prístupom, ale tiež o zabezpečení, že informácie sú prenášané a archivované bezpečne. Autentifikácia, či už prostredníctvom SMS overenia, e-mailovej verifikácie alebo iných metód (MFA), zaručuje, že len oprávnené osoby môžu pristupovať k dokumentom, upravovať ich a podpisovať.

V tradičnom papierovom prostredí sú dokumenty často vystavené riziku

 • straty,
 • poškodenia
 • alebo odcudzenia.

Elektronické podpisy v kombinácii s digitálnym uchovávaním týmto rizikám predchádzajú. Dokumenty sú uložené v digitálnej podobe v cloude alebo na bezpečných firemných serveroch, kde sú ľahko dostupné, ale zároveň dostatočne chránené pred živlami ako sú požiar, voda alebo nepriaznivými klimatickými podmienkami.

 

5 spôsobov ako elektronické podpisovanie transformuje nábor a ľudské zdroje

Nákladová efektívnosť a ekologická udržateľnosť

V dobe rýchleho technologického pokroku a zvyšujúceho sa dôrazu na udržateľnosť je pre HR a personálne agentúry dôležité hľadať riešenia, ktoré sú nielen nákladovo efektívne, ale tiež udržateľné. Elektronické podpisy disponujú možnosťami pre obe oblasti, čím umožňujú firmám stať sa nielen technologicky pokrokovými, ale aj environmentálne zodpovednými.

Každý papierový dokument tlačený, odosielaný poštou alebo uložený v archíve generuje dodatočné náklady. Tieto náklady sa môžu rýchlo nahromadiť, najmä pre veľké personálne agentúry a HR oddelenia s rastúcim objemom dokumentov. Prechodom na elektronické podpisy a digitálne uchovávanie dokumentov môžu firmy dosiahnuť významné úspory v oblasti

 • tlače,
 • poštových služieb
 • a archivácie.

Okrem toho, digitálne dokumenty sú ľahšie dohľadateľné a ľahšie sa s nimi manipuluje, čo výrazne zvyšuje celkovú efektivitu práce.

Každý list, ktorý firma nemusí vytlačiť, prispieva k ochrane životného prostredia. Redukciou spotreby papiera

 • nielen znižujeme odpad,
 • ale tiež znižujeme spotrebu energie potrebnej na výrobu a recykláciu papiera
 • ako aj uhlíkovú stopu.

Týmto spôsobom môže každá spoločnosť prispieť k boji proti odlesňovaniu a zmenám klímy. V dnešnom svete, kde sa spotrebitelia a kandidáti čoraz viac zaujímajú o environmentálnu zodpovednosť firiem, môže byť tento prístup aj jedným z rozhodujúcich faktorov.

Zabezpečenie právnej platnosti a dodržiavania noriem

Momentálne sa čoraz viac procesov presúva online aj preto je dôležité, aby firmy v oblasti HR a personalistiky mohli s dôverou uplatňovať technologické riešenia, ktoré sú nielen efektívne, ale aj plne v súlade s platnými právnymi normami a regulami. V tomto smere sú elektronické podpisy spoľahlivou a právne akceptovanou alternatívou k tradičným papierovým podpisom, pričom navyše prinášajú ďalšie výhody pre moderné náborové a personálne procesy.

V posledných rokoch došlo v mnohých krajinách k aktualizácii zákonov, ktoré teraz uznávajú elektronické podpisy ako právne záväzné. Toto uznávanie nevyhnutne odstraňuje obavy HR a personálnych spoločností týkajúce sa validity a právnej hodnoty dokumentov podpísaných elektronicky a online. Tak sa výrazne zjednodušuje proces uzatvárania zmlúv s

 • novými zamestnancami,
 • dodávateľmi
 • alebo obchodnými partnermi,

pričom sa odstraňuje aj potreba osobných stretnutí alebo posielania dokumentov poštou.

Vďaka digitálnej povahe elektronických podpisov je sledovanie a archivácia dokumentov jednoduchšia a transparentnejšia. Elektronicky podpísané dokumenty často obsahujú časové pečiatky a ďalšie metadáta, ktoré môžu byť rozhodujúce pri auditoch alebo pri overovaní zhody s regulačnými požiadavkami. Tieto funkcie zabezpečujú, že spoločnosti môžu rýchlo a presne reagovať na akékoľvek inštitucionálne alebo auditné požiadavky, čím minimalizujú riziko

 • sankcií,
 • penalizácie
 • alebo právnych sporov.

Posilnenie globálneho a diaľkového náboru

Dnešný globalizovaný svet ponúka spoločnostiam v oblasti HR a personalistiky ďalšie možnosti v rozširovaní svojho dosahu za bežné hranice krajiny, v ktorej pôsobia. Diaľkový nábor sa stáva nielen trendom, ale aj nevyhnutnosťou, keď personálne agentúry potrebujú „loviť mozgy“ v medzinárodnom prostredí. V týchto prípadoch elektronické podpisovanie výrazne odbúrava administratívu, ktorá by za konvenčných okolností prebiehala medzi dvomi krajinami.

Diaľkový nábor sa často stretáva s výzvami spojenými s

 • časovými pásmami,
 • kultúrnymi rozdielmi a
 • administratívnymi prekážkami.

Elektronické podpisy prinášajú riešenie, ktoré zjednodušuje tieto procesy tým, že umožňuje okamžité podpisovanie a overovanie dokumentov bez ohľadu na geografickú polohu kandidáta alebo personálnej agentúry. Týmto spôsobom môže oddelenie ľudských zdrojov ľahko komunikovať s kandidátmi a rýchlo uzatvárať zmluvy, čím sa zvyšuje efektivita a kvalita náborového procesu.

V súčasnosti sa spoločnosti spoliehajú na sofistikované nástroje na vyhľadávanie kandidátov a komunikáciu s nimi. Elektronické podpisy sa ľahko integrujú do firemných platforiem, čím sa zabezpečuje plynulý prechod medzi rôznymi fázami náborového procesu. Takáto integrácia zvyšuje rýchlosť a efektivitu diaľkového náboru, zatiaľ čo sa znižuje pravdepodobnosť vzniku potenciálnych chýb.

 

5 spôsobov ako elektronické podpisovanie transformuje nábor a ľudské zdroje

Čo čaká ľudské zdroje a personalistiku?

Od firiem sa očakáva, že budú inovatívne a budú sa prispôsobovať najnovším trendom. V oblasti HR a personalistiky, kde je každý kontakt s kandidátom kriticky dôležitý, ponúkajú elektronické podpisy širokú škálu možností na zefektívnenie a zmodernizovanie konvenčných, nielen papierových, procesov.

Trh práce sa neustále vyvíja a rovnako tak aj potreby a očakávania kandidátov. Moderný kandidát očakáva

 • rýchle,
 • transparentné
 • a predovšetkým pohodlné procesy.

Tento tlak na efektivitu sa premieta do interných procesov HR oddelení a personálnych agentúr, kde elektronické podpisy umožňujú

 • rýchlejšie uzatváranie zmlúv,
 • okamžité zdieľanie dokumentov
 • a skrátenie celkového času náboru.

V súčasnosti je tiež žiaduce, aby firmy boli o krok vpred pred svojimi konkurentami. Elektronické podpisy nie sú len moderným nástrojom, ale integrálnou súčasťou digitalizovaných procesov v každej firme.

Ako sa technológie neustále rozvíjajú, bude význam elektronického podpisovania len rásť. Ich integrácia do náborových systémov, kompatibilita s mobilnými zariadeniami a schopnosť ľahko sa integrovať s inými cloudovými riešeniami predstavujú neprehliadnuteľné výhody pre moderné HR procesy.

 

Ste jeden krok od najrýchlejšieho elektronického podpisu

Podpisujte právne záväzné dokumenty online kedykoľvek a kdekoľvek.

Založte si účet

Súvisiace články

Prečo je e-podpis tak výhodný pre realitné kancelárie? Tieto benefity sa oplatí poznať!

Zmluvy a dokumenty sú základom fungovania realitných kancelárií. Na to, aby nadobúdali platnosť, je nutné podpisovať ich. A práve tu dochádza k viacerým ťažkostiam. Čakanie na podpisy, dohadovanie stretnutí a prácne vyhľadávanie papierov zaberá veľa času a neraz vedie k zbytočným stratám. Ako sa týmto veciam efektívne vyhnúť? Pomôže moderný elektronický podpis!

Digitálny podpis: Ako transformovať firemné procesy

Ako vám digitálny podpis pomôže radikálne zlepšiť efektivitu, bezpečnosť a dodržiavanie právnych noriem vo vašej firme a zároveň dá zbohom papierovému chaosu.

Online podpis: Ako funguje a prečo by ste ho už mali používať

Vstúpili sme do digitálnej éry, kde online podpis hrá čoraz dôležitejšiu úlohu v našom každodennom živote a práci. Zistite ako online podpis funguje a prečo by ste ho mali začať používať.