Elektroniczny podpis: Kompletny przewodnik dla początkujących

04.07.2023

Zrozum, jak elektroniczny podpis może ułatwić twoje transakcje online oraz dlaczego jest nieodłącznym elementem świata cyfrowego. Dowiesz się, dlaczego jest on prawomocny i jak może pomóc w zabezpieczeniu twoich cyfrowych dokumentów.

W dzisiejszej szybko rozwijającej się erze cyfrowej, gdzie transakcje handlowe, komunikacja i oficjalne procedury przeniosły się znacznie do świata online, potrzeba autentycznych, bezpiecznych i prawnie uznanych podpisów jest niezbędna.

Elektroniczne podpisy stają się kluczowym narzędziem.

Tak więc możemy zauważyć, że elektroniczne podpisy nie tylko są praktycznym, ale także ekonomicznym i bezpiecznym rozwiązaniem dla dzisiejszych firm i jednostek. Te korzyści, wraz z kontynuującą się digitalizacją i powszechnym przechodzeniem na technologie w chmurze, czynią z elektronicznych podpisów nieodłączny element naszego codziennego życia.

Czy co to jest elektroniczny podpis?

Elektroniczny podpis jest narzędziem technologicznym, którego główną funkcją jest gwarantowanie autentyczności i integralności dokumentu.

Podczas wybierania rodzaju elektronicznego podpisu istotne jest uwzględnienie poziomu zabezpieczenia, który jest wymagany w twoich transakcjach. Jeśli pracujesz z dokumentami zawierającymi poufne dane lub dokumentami o wysokich wymaganiach prawnych, lepiej będzie użyć podpisu zaawansowanego lub kwalifikowanego.

W ostatnich latach elektroniczne podpisy stały się kluczowym elementem systemu prawnego wielu krajów, w tym Słowacji. Prawomocność elektronicznych podpisów opiera się na przepisach i regulacjach, które określają, kiedy i w jaki sposób mogą być używane.

W Słowacji i w ramach Unii Europejskiej, używanie podpisów online jest regulowane dyrektywą eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). Ta dyrektywa harmonizuje przepisy dotyczące podpisów online we wszystkich państwach członkowskich UE i zapewnia, że podpisy są uznawane międzygranicznie.

Warto zauważyć, że nie wszystkie elektroniczne podpisy mają równą wartość prawną. Kwalifikowane elektroniczne podpisy zapewniają najwyższy poziom ochrony prawnej i są uznawane za równie ważne jak podpisy pisane odręcznie we wszystkich kontekstach prawnych.

Jako jednostka lub firma, ważne jest, aby zrozumieć te przepisy i to, jak wpływają na korzystanie z elektronicznych podpisów. Zrozumienie aspektów prawnych pomoże w ochronie twoich interesów i upewni cię, że twoje transakcje elektroniczne są zgodne z prawem.

Prawnomocność elektronicznych podpisów

W ostatnich latach elektroniczne podpisy stały się nieodłącznym elementem cyfrowej komunikacji i transakcji. Ważne jest zrozumienie, że prawnomocność elektronicznych podpisów jest w wielu aspektach porównywalna z prawnomocnością tradycyjnych podpisów odręcznych.

Oznacza to w gruncie rzeczy, że jeśli dokument jest podpisany ważnym elektronicznym podpisem, jest on prawnie wiążący i uznawany tak samo, jak gdyby był podpisany odręcznie. Elektroniczny podpis poświadcza zgodę lub zgodność podpisującego z treścią dokumentu na podstawie prawnie wiążącego podstawy.

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki i szczególne przypadki, gdy prawnomocność elektronicznych podpisów może być ograniczona lub gdy mogą być wymagane podpisy odręczne. Przykłady to:

 • niektóre umowy dotyczące nieruchomości,
 • niektóre dokumenty prawne,
 • lub w innych szczególnych sytuacjach zgodnie z prawem.

Typy elektronicznych podpisów

Elektroniczne podpisy można podzielić na trzy główne kategorie: proste, zaawansowane i kwalifikowane.

Każdy z tych typów ma różne poziomy zabezpieczeń i autentyfikacji:

 • Proste podpisy elektroniczne: Są to najprostsze rodzaje podpisów elektronicznych. Mogą być tak proste, jak podpisanie imienia w e-mailu, nie mają żadnych szczególnych wymagań technicznych, a ich poziom zabezpieczeń jest ograniczony.
 • Zaawansowane podpisy elektroniczne: Oferują one wyższy poziom zabezpieczeń. Są unikalnie związane z podpisującym, co umożliwia uwierzytelnienie tożsamości osoby podpisującej. Ponadto wykrywają wszelkie zmiany w dokumencie po podpisaniu, co zapewnia integralność dokumentu. Użycie zaawansowanego podpisu elektronicznego wystarcza dla większości podpisywanych dokumentów.
 • Kwalifikowane podpisy elektroniczne: Oferują one najwyższy poziom zabezpieczeń i autentyfikacji, ale ich uzyskanie i użycie wymaga więcej czasu niż u zaawansowanych lub prostych podpisów elektronicznych. Muszą być tworzone za pomocą kwalifikowanego urządzenia do tworzenia podpisów elektronicznych i są wydawane przez zaufaną usługę, która jest zatwierdzona przez odpowiedni narodowy organ. Kwalifikowane podpisy elektroniczne są jedynymi rodzajami podpisów elektronicznych, które mają taką samą moc prawowitą jak podpisy odręczne, potwierdzone przez notariusza. W większości przypadków ich użycie nie jest wymagane.

Uznanie w skali międzynarodowej

W obecnie zglobalizowanym społeczeństwie, gdzie transakcje handlowe i komunikacja często odbywają się za granicami państw, uznawanie elektronicznych podpisów na międzynarodowym poziomie jest istotne.

Elektroniczne podpisy są uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że podpisany dokument w jednym państwie członkowskim UE ma taką samą moc prawowitą również w innych państwach członkowskich. Ułatwia to transakcje handlowe międzygraniczne i umożliwia ludziom i organizacjom pracę bardziej efektywnie i elastycznie.

Warto jednak zauważyć, że chociaż elektroniczny podpis jako taki jest uznawany w całej UE, konkretne wymogi prawne i procedury mogą się różnić w zależności od określonych przepisów krajowych. W niektórych przypadkach może być na przykład konieczne użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń i jest jedynym rodzajem podpisu elektronicznego, który ma taką samą moc prawowitą jak podpis odręczny.

Wiarygodność usług

Wiarygodne usługi są istotnym elementem ekosystemu elektronicznych podpisów. Ich zadaniem jest dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych usług elektronicznych podpisów, które zapewniają uwierzytelnianie stron i integralność dokumentów.

Wiarygodne usługi muszą spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych. Na przykład, muszą używać bezpiecznych systemów i procesów do tworzenia, zarządzania i przechowywania elektronicznych podpisów i powiązanych danych. Muszą także zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników i przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów prawnych w zakresie ochrony danych.

Wiarygodne usługi odgrywają również ważną rolę w tworzeniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które zapewniają najwyższy poziom zabezpieczeń i mają taką samą moc prawowitą jak podpisy odręczne. Aby usługa mogła być uznana za wiarygodną i kwalifikowaną, musi być zatwierdzona przez odpowiedni narodowy organ.

Dlaczego elektroniczny podpis jest ważny?

Elektroniczne podpisy stały się nieodłączną częścią dzisiejszego świata cyfrowego. Ich znaczenie wynika nie tylko z przepisów prawnych, ale także z codziennych procedur handlowych.

Jak te podpisy ułatwiają transformację cyfrową i przyczyniają się do efektywności?

 • Szybkość: Elektroniczne podpisy znacznie przyspieszają proces podpisywania. Dokumenty można podpisać w dowolnym miejscu i czasie, bez potrzeby drukowania, wysyłania pocztą lub skanowania. To oszczędza czas i pozwala szybciej finalizować transakcje.
 • Koszty: Elektroniczne podpisy oszczędzają pieniądze, eliminując konieczność drukowania, korzystania z poczty i usług kurierskich, przechowywania i zarządzania dokumentami papierowymi.
 • Bezpieczeństwo: Elektroniczne podpisy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne

Różnica między podpisami pisanymi odręcznie a elektronicznie

Porównując podpisy odręczne z podpisami elektronicznymi, warto znać podstawowe różnice między nimi.

Chociaż oba rodzaje podpisów mają moc prawną, mają różne cechy i zalety:

 • Podpisywanie dokumentów: Odręczny podpis wymaga fizycznej obecności podpisującego i jego podpisu na dokumencie papierowym. Z drugiej strony podpis elektroniczny można utworzyć i dołączyć do dokumentu cyfrowego w dowolnym miejscu i czasie, co zapewnia dużą elastyczność i wygodę.
 • Szybkość transakcji: Podpisy elektroniczne umożliwiają szybsze i bardziej wydajne transakcje, ponieważ eliminują potrzebę fizycznej obsługi dokumentów i zapewniają natychmiastową dostawę.
 • Bezpieczeństwo: Podczas gdy podpisy odręczne mogą zostać sfałszowane i trudno jest zweryfikować ich autentyczność, podpisy elektroniczne zapewniają silne mechanizmy bezpieczeństwa i weryfikacji. Szyfrowanie i znaczniki czasu zapewniają, że podpis jest jednoznacznie powiązany z osobą podpisującą i że dokument nie został zmieniony po podpisaniu.
 • Przechowywanie dokumentów i zarządzanie nimi: podpisy odręczne wymagają fizycznego przechowywania dokumentów i zarządzania nimi, co może być kosztowne i czasochłonne. Podpisy elektroniczne umożliwiają łatwe cyfrowe przechowywanie i manipulowanie, ułatwiając wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów.
 • Dostępność: Podpisy elektroniczne umożliwiają osobom z pewnymi ograniczeniami fizycznymi, takimi jak utrata zdolności motorycznych, podpisywanie dokumentów bez wysiłku fizycznego lub pomocy, co często jest niemożliwe w przypadku podpisów odręcznych.
 • Wsparcie pracy zdalnej: W dzisiejszym świecie, w którym praca zdalna staje się normą, podpisy elektroniczne umożliwiają pracownikom i klientom podpisywanie dokumentów bez konieczności osobistego spotkania.
  Prawna identyfikowalność: Podpisy elektroniczne często zawierają cyfrowe ślady, takie jak adresy IP i znaczniki czasu, które zapewniają dodatkową warstwę legalnej identyfikowalności.
 • Integracja z systemami firmy: Podpisy elektroniczne można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami i procesami cyfrowymi, takimi jak systemy zarządzania dokumentami, automatyzacja przepływu pracy i platformy CRM, co nie jest możliwe w przypadku podpisów odręcznych.
 • Ochrona przed fałszerstwem: podpisy elektroniczne są często chronione przez zaawansowane protokoły kryptograficzne, które znacznie utrudniają fałszowanie, podczas gdy podpisy odręczne można stosunkowo łatwo sfałszować.

Jak działa podpis elektroniczny?

Technologia podpisu elektronicznego opiera się na zaawansowanych procesach kryptograficznych, które zapewniają autentyczność, integralność i niezaprzeczalność podpisanych dokumentów.

Kluczowe aspekty tej technologii to:

 • Kryptografia asymetryczna: Podpisy elektroniczne wykorzystują technologię zwaną kryptografią asymetryczną. Ta technologia wykorzystuje parę kluczy - jeden prywatny i jeden publiczny. Klucz prywatny jest w posiadaniu osoby podpisującej i służy do tworzenia podpisu, natomiast klucz publiczny jest dostępny dla wszystkich i może służyć do weryfikacji podpisu.
 • Funkcje skrótu: Podczas tworzenia podpisu elektronicznego dokument jest najpierw konwertowany do postaci zwanej skrótem, przy użyciu funkcji matematycznej znanej jako funkcja skrótu. Hash reprezentuje unikalny „wydruk” dokumentu, który jest następnie szyfrowany przy użyciu klucza prywatnego osoby podpisującej.
 • Weryfikacja podpisu: Podczas weryfikacji podpisu elektronicznego zaszyfrowany skrót jest najpierw odszyfrowywany za pomocą klucza publicznego sygnatariusza. Następnie tworzony jest nowy skrót z oryginalnego dokumentu i porównywany z odszyfrowanym haszem. Jeśli te dwie wartości się zgadzają, podpis uznaje się za ważny, co oznacza, że ​​dokument nie został zmieniony po podpisaniu.
 • Znaczniki czasu i certyfikaty: Wiele rozwiązań do podpisu elektronicznego wykorzystuje również znaczniki czasu i certyfikaty cyfrowe wydawane przez zaufane strony trzecie, aby zapewnić dodatkową warstwę weryfikacji i ważności prawnej podpisów elektronicznych.
 • Bezpieczeństwo: Wszystkie te procesy mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Klucze prywatne muszą być bezpiecznie przechowywane i nigdy nie udostępniane, aby zapobiec fałszowaniu podpisów.
  Integracja z istniejącymi systemami: Wiele rozwiązań do podpisu elektronicznego zaprojektowano z myślą o łatwej integracji z istniejącymi systemami i oprogramowaniem, takim jak systemy zarządzania dokumentami lub narzędzia CRM. Umożliwia to bezproblemowe korzystanie z podpisów elektronicznych bez konieczności zmiany istniejących przepływów pracy.
 • Dostępność mobilna: Ponieważ żyjemy w erze smartfonów, wielu dostawców podpisu elektronicznego oferuje rozwiązania, które są dostępne iw pełni funkcjonalne na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu można podpisywać dokumenty w dowolnym miejscu i czasie.
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: Niektóre systemy podpisu elektronicznego wykorzystują uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Może to obejmować na przykład użycie kodów SMS, danych biometrycznych lub innych metod uwierzytelniania oprócz samego podpisu.
 • Dane biometryczne: Niektóre rozwiązania do podpisu elektronicznego mogą gromadzić dane biometryczne, takie jak szybkość i rytm pisania podpisu na ekranie dotykowym. Dane te mogą posłużyć do dalszej weryfikacji autentyczności podpisu.
 • Spójność i standaryzacja: Dzięki technologii podpisu elektronicznego możliwe jest utrzymanie spójnych i ustandaryzowanych formatów podpisów w całej organizacji, co byłoby bardzo trudne w przypadku podpisów odręcznych.
 • Spójność i standaryzacja: Dzięki technologii podpisu elektronicznego możliwe jest utrzymanie spójnych i ustandaryzowanych formatów podpisów w całej organizacji, co byłoby bardzo trudne w przypadku podpisów odręcznych.

Jak wykorzystać podpis elektroniczny w praktyce?

Praktyczne wskazówki i rekomendacje, jak efektywnie korzystać z podpisów elektronicznych:

 • Identyfikacja dokumentów do podpisania: Pierwszym krokiem do skutecznego korzystania z podpisów elektronicznych jest określenie typów dokumentów, które regularnie podpisujesz. Mogą to być umowy handlowe, faktury, dokumenty wewnętrzne w pracy, a nawet dokumenty prywatne, takie jak umowy najmu, polisy ubezpieczeniowe itp.
 • Wybór dostawcy podpisu elektronicznego: Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak bezpieczeństwo, koszt, łatwość użytkowania, opcje integracji i obsługa klienta.
 • Podpisywanie dokumentów: Podczas podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym ważne jest przestrzeganie pewnych procedur, aby podpis był ważny i prawnie wiążący. Może to obejmować na przykład przeczytanie całego dokumentu przed podpisaniem, upewnienie się, że podpis jest umieszczony we właściwym miejscu lub sprawdzenie, czy wszystkie strony dokumentu zostały prawidłowo podpisane.
 • Przechowywanie i zarządzanie dokumentami: Po podpisaniu dokumentów ważne jest, aby bezpiecznie je przechowywać i odpowiednio nimi zarządzać. Podpisy elektroniczne często są dostarczane z narzędziami do zarządzania dokumentami, które umożliwiają łatwe wyszukiwanie, archiwizowanie i udostępnianie podpisanych dokumentów.

Podpis elektroniczny dla różnych typów dokumentów

Podpisów elektronicznych można używać na wielu różnych dokumentach, zarówno w pracy, jak iw życiu osobistym.

Podpis elektroniczny jest najczęściej używany do:

 • Umowy handlowe: Podpisy elektroniczne idealnie nadają się do umów biznesowych, takich jak umowy na dostawy, sprzedaż towarów i usług, umowy licencyjne itp. Ułatwiają proces zawierania umowy, eliminując konieczność fizycznego spotkania oraz umożliwiając szybkie i bezpieczne podpisanie dokumentów online.
 • Umowy o pracę i inne dokumenty HR: Podpisy elektroniczne mogą być również bardzo przydatne w HR. Umowy o pracę, umowy o ochronie danych, nakazy urlopowe i inne podobne dokumenty można podpisać szybko i skutecznie drogą elektroniczną.
 • Dokumenty prawne: Niektóre dokumenty prawne, takie jak testamenty, pełnomocnictwa i inne umowy prawne, można również podpisywać elektronicznie. W niektórych przypadkach konieczne może być spełnienie określonych wymogów prawnych, dlatego ważne jest, aby w takich sytuacjach skonsultować się z radcą prawnym.
 • Dokumenty prywatne: Podpisy elektroniczne mogą być przydatne także w życiu osobistym. Na przykład umowy najmu, umowy ubezpieczenia czy nawet dokumenty związane ze sprawami rodzinnymi mogą być podpisywane elektronicznie.
 • Dokumenty szkolne i akademickie: Podpisy elektroniczne są często używane do podpisywania dokumentów akademickich, takich jak podania o studia, świadectwa ukończenia studiów itp. Dzięki temu procesy administracyjne w placówkach oświatowych ulegają przyspieszeniu i uproszczeniu.
 • Dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej: Dokumentacja medyczna, zgody na leczenie, roszczenia ubezpieczeniowe i inne dokumenty związane z opieką zdrowotną mogą być podpisywane elektronicznie, co przyspiesza proces i zwiększa bezpieczeństwo i prywatność pacjentów.
 • Dokumenty w biurach nieruchomości: Umowy kupna, umowy najmu, kredyty hipoteczne i inne dokumenty związane z obrotem nieruchomościami często podpisywane są elektronicznie, co upraszcza i przyspiesza proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 • Dokumenty obsługi klienta: Dokumenty związane z obsługą klienta, takie jak umowy, formularze reklamacyjne, karty gwarancyjne, mogą być również podpisywane elektronicznie.
 • Dokumenty związane z administracją publiczną: Różnego rodzaju dokumenty związane z administracją publiczną, takie jak wnioski o dotacje rządowe, formularze rejestracyjne, wnioski o licencje i inne podobne dokumenty, mogą być również podpisywane elektronicznie.

Jak rozpocząć pracę z podpisami elektronicznymi

Rozpoczęcie pracy z podpisem elektronicznym nie musi być trudne.

Oto kilka kroków, które pomogą Ci zacząć:

 • Wybierz dostawcę podpisu elektronicznego: Na rynku jest wielu dostawców podpisu elektronicznego. Każdy ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby je porównać i znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Wybierając dostawcę, należy wziąć pod uwagę cenę, funkcje, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania.
 • Utwórz konto: Po wybraniu dostawcy musisz utworzyć konto. Proces ten jest zwykle prosty i wymaga jedynie podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.
 • Zacznij korzystać z podpisu elektronicznego: Możesz zacząć podpisywać dokumenty, wysyłać je innym osobom do podpisania, śledzić status podpisu i wiele więcej.
 • Naucz się i dostosuj: Podobnie jak w przypadku każdego nowego narzędzia lub technologii, podpisy elektroniczne nauczą się i przystosują trochę czasu. Ale nie martw się, większość dostawców ma pomocne przewodniki i obsługę klienta, które mogą Ci pomóc.