Podpis cyfrowy: jak przekształcić procesy biznesowe

04.08.2023

Jak podpis cyfrowy pomoże Ci radykalnie poprawić wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w Twojej firmie, jednocześnie żegnając papierowy chaos.

W dzisiejszych czasach nasze społeczeństwo nieustannie się zmienia i rozwija, a technologia stała się integralną częścią tego rozwoju. Opanowanie cyfrowej transformacji procesów podpisu cyfrowego może być wyzwaniem dla firm, ale daje też ogromne możliwości.

W dzisiejszych czasach firmy muszą zarządzać wieloma zadaniami

 • od poprawy efektywności i zapewnienia bezpieczeństwa,
 • poprzez uproszczenie administracji,
 • aż do zgodności z normami prawnymi.

Zadania te są często trudne i czasochłonne. Podpis cyfrowy to narzędzie, które może pomóc skutecznie sprostać tym wyzwaniom. Oferuje szybkie, bezpieczne i wydajne rozwiązanie, które może znacznie usprawnić procesy biznesowe.

Podpis cyfrowy pozwala na szybkie i sprawne zawieranie umów i porozumień, niezależnie od odległości geograficznej Twoich partnerów czy pracowników. Wykorzystuje szyfrowanie i uwierzytelnianie, aby zapewnić, że każdy dokument jest unikalny, weryfikowalny i niezmienny.

Jednocześnie pozwala uprościć i zdigitalizować proces przetwarzania dokumentów, co oszczędza czas i pieniądze, a także zmniejsza możliwość popełnienia błędów. Wreszcie, podpisy cyfrowe są zgodne z eIDAS i innymi odpowiednimi przepisami, zapewniając, że Twoje dokumenty są zawsze zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi.

Jak zarządzać cyfrową transformacją procesów z podpisem cyfrowym

W dzisiejszym globalnym i cyfrowym środowisku przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwaniami. Wśród nich jest przede wszystkim potrzeba zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, uproszczenia administracji i przyspieszenia procesów. Podpis cyfrowy to narzędzie, które pomaga rozwiązać wszystkie te wyzwania.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak:

 • Zwiększenie efektywności: Nowoczesne firmy często składają się z zespołów roboczych i partnerów zlokalizowanych w różnych zakątkach świata. Komunikacja i uzgodnienia z tymi podmiotami mogą być czasochłonne i skomplikowane. Podpis cyfrowy umożliwia szybkie i sprawne uzgadnianie i zawieranie umów, niezależnie od odległości geograficznej. Może to znacznie przyspieszyć procesy biznesowe i wyeliminować opóźnienia spowodowane czasem oczekiwania na fizyczną dostawę i podpisanie dokumentów.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: podpis cyfrowy wykorzystuje szyfrowanie i uwierzytelnianie, aby zapewnić, że każdy dokument jest niepowtarzalny, weryfikowalny i niezmienny. Zmniejsza to ryzyko oszustwa i gwarantuje integralność i poufność dokumentów, co ma kluczowe znaczenie dla firm, które często pracują z wrażliwymi informacjami.
 • Uproszczenie administracji: Przetwarzanie dokumentów papierowych może być czasochłonne i kosztowne. Podpis cyfrowy pozwala uprościć i zdigitalizować ten proces, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także ogranicza występowanie błędów, które często występują przy ręcznym przetwarzaniu dokumentów.
 • Zgodność ze standardami prawnymi: W świecie, w którym przepisy ustawowe nieustannie się zmieniają i zaostrzają, utrzymanie zgodności ze standardami może być trudne. Podpisy cyfrowe są zgodne z eIDAS i innymi odpowiednimi przepisami, zapewniając, że Twoje dokumenty są zawsze zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi.

Podpis cyfrowy jako narzędzie innowacji w biznesie

W ramach procesu cyfrowej transformacji podpisy cyfrowe stały się integralną częścią funkcjonowania i efektywności wielu firm i firm.

Jak podpisy cyfrowe mogą przynieść pozytywne zmiany w biznesie i znacząco wpłynąć na transformację cyfrową.

 • Otwarcie drzwi do mobilności i elastyczności: Dzięki podpisom cyfrowym firmy mogą działać zdalnie bez ograniczeń geograficznych. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się pracownicy lub współpracownicy, podpisy cyfrowe umożliwiają błyskawiczne zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów. Otwiera to możliwości elastycznych godzin pracy i pracy zdalnej, co może poprawić produktywność i zadowolenie pracowników.
 • Poprawa współpracy między działami i partnerami: Podpisy cyfrowe umożliwiają łatwe i szybkie udostępnianie dokumentów między różnymi działami i partnerami zewnętrznymi. Poprawia to koordynację i efektywność pracy, prowadząc do szybszej realizacji projektów i osiągania celów.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów: Ręczne przetwarzanie dokumentów jest podatne na błędy, które mogą prowadzić do problemów w przyszłości. Podpisy cyfrowe automatyzują ten proces i zmniejszają prawdopodobieństwo błędów.
  Zwiększenie konkurencyjności: Dziś konkurencja między przedsiębiorstwami jest ogromna, dlatego tak ważne jest zwiększanie wydajności i produktywności. Wdrożenie podpisów cyfrowych może być decydującym krokiem w kierunku Twojej przewagi konkurencyjnej.

Innowacje są siłą napędową rozwoju biznesu. Jeśli chcemy, aby nasze firmy stale się rozwijały i ulepszały, musimy szukać nowych i lepszych sposobów działania. Podpis cyfrowy to jedno z narzędzi, które może przyczynić się do promocji innowacyjności w Twojej firmie.

Podpis cyfrowy pomaga również wprowadzać innowacje w Twojej firmie w następujący sposób:

 • Poprawa obsługi klienta: Podpis cyfrowy umożliwia klientom podpisywanie umów i innych dokumentów online, zawsze i wszędzie. Może to zwiększyć ich satysfakcję i lojalność, ponieważ ułatwia i przyspiesza interakcję z Twoją firmą. Dodatkowo dzięki podpisowi cyfrowemu możesz od razu otrzymać podpisane dokumenty, co znacznie skraca czas potrzebny na zawarcie transakcji czy świadczenie usług.
 • Tworzenie wydajniejszych procesów wewnętrznych: Podpis cyfrowy może znacznie uprościć i przyspieszyć wewnętrzne procesy Twojej firmy. Na przykład możesz go używać do zatwierdzania zakupów, autoryzacji zmian w projektach, weryfikowania rekordów czasu i zadań i wielu innych. W ten sposób podpis cyfrowy może zwiększyć wydajność i produktywność Twojej firmy.
 • Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej: Podpis cyfrowy może ułatwić pracę zdalną, która ma dziś coraz większe znaczenie. Umożliwia Twoim pracownikom podpisywanie dokumentów i zawieranie transakcji, bez względu na to, gdzie się znajdują. Zwiększa to elastyczność i zdolność adaptacji Twojej firmy do różnych, często nieprzewidywalnych sytuacji.

Żegnaj z papierowym chaosem

Żyjemy w epoce cyfrowej, w której technologia szybko się rozwija i poszerza nasze możliwości. Wraz z pojawieniem się podpisów cyfrowych otwierają się zupełnie nowe możliwości, które nie tylko usprawniają naszą pracę, ale również przyczyniają się do trwałości procesów.

Jak?

Przyjrzyjmy się bliżej:

 • Zmniejszenie zużycia papieru: Pierwszą i najbardziej oczywistą korzyścią jest oczywiście znaczna redukcja zużycia papieru w Twojej firmie. Według badań każdy pracownik zużywa średnio 10 000 kartek papieru rocznie. To ogromna ilość drzew do przetworzenia, aby utrzymać to tempo. Jednak dzięki zastosowaniu podpisów cyfrowych można wyeliminować prawie całą tę ilość papieru. Średniej wielkości firma prawnicza pracuje ze 150 dokumentami dziennie. Jeśli każdy dokument ma średnio 10 stron, daje to 1500 stron papieru dziennie, czyli 30 000 stron miesięcznie. Wdrażając podpisy cyfrowe, firma może zmniejszyć zużycie papieru o ponad 90%, co oznacza oszczędność do 27 000 stron papieru miesięcznie.
 • Wydajność i produktywność: Podpisy cyfrowe umożliwiają natychmiastowe podpisywanie i wysyłanie dokumentów bez konieczności drukowania, skanowania lub fizycznego wysyłania dokumentów. Takie stanowisko pozwoli Ci zaoszczędzić godziny, a nawet dni pracy, co znacznie zwiększa efektywność i produktywność. Agencja nieruchomości zawiera średnio 20 transakcji umownych dziennie. Każda transakcja wymaga podpisu obu stron, co oznacza, że ​​muszą uzyskać 40 podpisów dziennie. W przypadku podpisów fizycznych proces ten może potrwać do 3 dni na transakcję. Podpis cyfrowy może skrócić ten proces do kilku godzin, co znacznie poprawi nie tylko wydajność, ale i produktywność agencji.
 • Bezpieczeństwo i weryfikowalność: Podpisy cyfrowe zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i weryfikowalności, co znacznie zmniejsza ryzyko oszustwa i niewłaściwego wykorzystania informacji. Każdy podpis cyfrowy jest unikalny, weryfikowalny i nierozłączny z dokumentem. Średnio instytucja finansowa przetwarza do 500 transakcji dziennie. Każda transakcja wymaga podpisu w celu weryfikacji. Podczas korzystania z podpisów fizycznych ryzyko oszustwa lub błędu jest znacznie wyższe. Wprowadzając podpisy cyfrowe, instytucja finansowa może zwiększyć swoje bezpieczeństwo poprzez minimalizację tych zagrożeń i zapewnienie, że każdy podpis jest jednoznacznie powiązany z konkretną transakcją. W ten sposób instytucja może zmniejszyć częstość nadużyć i błędów o ponad 50%, zmniejszając tym samym koszty związane z poprawkami i windykacją.
 • Wkład w zrównoważony rozwój: zmniejszając zużycie papieru i zwiększając wydajność, Twoja firma może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Nie tylko pomaga to planecie, ale także poprawia reputację firmy wśród klientów, którzy obecnie coraz bardziej cenią firmy przyjazne dla środowiska. Jeśli Twoja firma zużywa 1 milion stron papieru rocznie, co odpowiada około 100 drzewom, wdrożenie podpisu cyfrowego może potencjalnie zmniejszyć zużycie papieru o 90%, co odpowiada uratowaniu 90 drzew rocznie.
 • Poprawa obsługi klienta: Sprzedawca otrzymuje 100 zamówień dziennie. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia zamówienia i faktury, które są drukowane i wysyłane pocztą. Dzięki podpisowi cyfrowemu sprzedawca detaliczny może natychmiast wysłać te dokumenty drogą elektroniczną i poprawić zadowolenie klientów.
 • Utrzymanie wiarygodności i profesjonalizmu: Firma konsultingowa działająca na poziomie globalnym codziennie komunikuje się z wieloma klientami i partnerami. W takim środowisku podpis fizyczny może wyglądać na przestarzały i niepraktyczny. Jednak podpis cyfrowy zachowuje profesjonalny wygląd, zapewniając jednocześnie, że wszystkie dokumenty są wyraźnie uwierzytelnione i wiarygodne. W ten sposób firma może zachować wiarygodność i profesjonalny wizerunek, jednocześnie doskonaląc swoje procesy i procedury.
 • Redukcja kosztów: firma, która wydaje 5000 euro rocznie na drukowanie, skanowanie i wysyłkę, może obniżyć te koszty o ponad 70%, wprowadzając podpisy cyfrowe, co oznacza roczne oszczędności w wysokości ponad 3500 euro.

Integracja podpisu cyfrowego w istniejących systemach it

Podpisy cyfrowe zaczęły już pojawiać się w nowoczesnej korporacyjnej infrastrukturze IT. Jego integracja z istniejącymi systemami nie tylko zwiększa wydajność procesu, ale także dodaje warstwę bezpieczeństwa.

Podpis cyfrowy można zintegrować z najpopularniejszymi systemami i aplikacjami biznesowymi, takimi jak:

 • Systemy CRM (Customer Relationship Management): Systemy CRM mają na celu zarządzanie relacjami z klientami. W ramach systemu CRM możesz wysłać klientowi ofertę, którą może podpisać cyfrowo bezpośrednio po otrzymaniu. Eliminuje to konieczność składania fizycznych podpisów, drukowania, skanowania i wysyłania wiadomości e-mail. Szybkość i wygoda tego procesu zwiększa satysfakcję klienta i przyspiesza transakcje biznesowe.
 • Systemy ERP (Enterprise Resource Planning): Systemy ERP to złożone rozwiązania programowe, które zarządzają różnymi obszarami w firmie, od zakupów i sprzedaży po księgowość i zasoby ludzkie. Podpis cyfrowy można zintegrować np. do zatwierdzania zakupów, podpisywania umów z pracownikami czy weryfikacji raportów finansowych.
 • Systemy ECM (Enterprise Content Management): Systemy ECM przeznaczone są do zarządzania i przechowywania dokumentów i treści w firmie. Zintegrowany podpis cyfrowy umożliwia prostą weryfikację i podpisywanie dokumentów bezpośrednio w systemie, co znacznie upraszcza zarządzanie i dystrybucję dokumentów.
 • Systemy zarządzania projektami: Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża, czy mała, zarządzanie projektami jest często ważnym aspektem Twojej firmy. Integracja podpisu cyfrowego z tym systemem pozwoli kierownikom projektów podpisywać i zatwierdzać dokumenty w czasie rzeczywistym, skracając czas realizacji projektu. Na przykład złożenie zamówienia u dostawcy może zostać zatwierdzone i podpisane cyfrowo bez konieczności oczekiwania na fizyczny podpis.
 • Systemy zarządzania łańcuchem dostaw: W dziedzinie logistyki i łańcuchów dostaw podpis cyfrowy może być nieoceniony. Może służyć do weryfikacji i śledzenia towarów w całym procesie dostawy, od produkcji do klienta końcowego. Na przykład pokwitowanie transportowe może zostać podpisane cyfrowo przez kierowcę ciężarówki, a podpisane pokwitowanie może zostać natychmiast wysłane do centralnej bazy danych firmy.
 • Systemy HR (Human Resources Systems): W dziedzinie zasobów ludzkich na co dzień wykorzystuje się szereg dokumentów, od umów o pracę po raporty oceniające. Dokumenty te mogą być podpisywane i zarządzane za pomocą podpisu cyfrowego, co zmniejsza zapotrzebowanie na dokumenty fizyczne, skraca czas ich przetwarzania i ułatwia ich archiwizację.
 • Systemy księgowo-finansowe: W dziedzinie księgowości i finansów istnieje wiele dokumentów wymagających podpisu – od faktur po raporty finansowe. Podpis cyfrowy umożliwia szybsze i wydajniejsze przetwarzanie tych dokumentów, zmniejsza liczbę błędów i poprawia audytowalność. Na przykład faktury mogą być generowane, wysyłane i podpisywane elektronicznie, co przyspiesza cały proces fakturowania.
 • Systemy zarządzania dokumentami: Systemy te są często integralną częścią infrastruktury informatycznej firmy. Podpis cyfrowy można zintegrować z tymi systemami w celu weryfikacji i śledzenia zmian w dokumentach. Na przykład specyfikacje techniczne produktów mogą być aktualizowane i podpisywane cyfrowo, dzięki czemu wszyscy pracownicy mają dostęp do najnowszych i zweryfikowanych informacji.
 • Narzędzia komunikacyjne (np. e-mail, Slack, Teams): Podpis cyfrowy można również zintegrować z narzędziami komunikacyjnymi używanymi przez firmę. Może to być przydatne w przypadku komunikacji wymagającej potwierdzenia lub zgody. Na przykład ważną notatkę wewnętrzną można rozesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego narzędzia komunikacyjnego, a odbiorca może potwierdzić ją swoim podpisem cyfrowym.

Wszystkie te przykłady pokazują, jak można skutecznie zintegrować podpis cyfrowy z różnymi systemami i procesami w firmie. Należy pamiętać, że każda firma jest inna i dlatego konieczne jest dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb firmy.

Jednak podpis cyfrowy jest elastycznym narzędziem, a jego wdrożenie jest skalowalne, dzięki czemu można go dostosować do niemal każdego środowiska i procesów biznesowych.

Zwrot z inwestycji w podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy to coś więcej niż narzędzie ułatwiające proces podpisywania dokumentów – to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Jak każda inwestycja, podpis cyfrowy ma swoje koszty, ale w dłuższej perspektywie przynosi też spore oszczędności.

W jaki sposób integracja podpisów cyfrowych może się opłacać?

 • Oszczędności na kosztach drukowania i wysyłki: każdy dokument, który drukujesz i musisz wysłać pocztą, kosztuje. Drukarka, papier, toner, koperty, opłaty pocztowe — to wszystko szybko się sumuje, zwłaszcza jeśli codziennie przetwarzasz w swojej firmie dużą liczbę dokumentów. Dzięki podpisowi cyfrowemu możesz znacznie obniżyć te koszty. Na przykład, jeśli drukujesz i wysyłasz 10 000 dokumentów rocznie po średniej cenie 1 euro za dokument, co odpowiada rocznemu kosztowi 10 000 euro, wdrożenie podpisu cyfrowego znacznie obniży koszty.
 • Szybsze cykle zatwierdzania: czas to pieniądz — w biznesie podwójnie. Każdy dzień spędzony na oczekiwaniu na podpis może oznaczać stracone szanse. Dzięki podpisowi cyfrowemu dokumenty można podpisać i wysłać w ciągu kilku minut, co znacznie skraca czas potrzebny na zatwierdzenie. Jeśli Twoja firma spędza średnio 5 dni na zatwierdzaniu jednego dokumentu i przetwarza 2000 takich dokumentów rocznie, to skrócenie tego czasu o połowę może zaoszczędzić nawet 5000 godzin rocznie.
 • Redukcja błędów: Błąd ludzki jest nieodłączną częścią procesu podpisywania ręcznego. Nieprawidłowe lub niekompletne podpisy mogą prowadzić do opóźnień i kosztów związanych z korektą. Podpis cyfrowy minimalizuje te błędy, automatycznie sprawdzając podpis pod kątem kompletności i poprawności.
 • Zmniejsz koszty przechowywania: Dokumenty papierowe wymagają fizycznego miejsca do przechowywania, co może być kosztowne. Ponadto fizyczne dokumenty są podatne na uszkodzenia lub utratę, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami ich odzyskania lub wymiany. Gdybyś płacił 5000 euro rocznie za wynajem powierzchni do przechowywania dokumentów, przechodząc na podpis cyfrowy i elektroniczne przechowywanie dokumentów, koszty te można by całkowicie wyeliminować.
 • Obniżenie kosztów administracyjnych: Proces przetwarzania dokumentów papierowych jest czasochłonny i wymaga dużej ilości ręcznej pracy. Obejmuje to czas spędzony na drukowaniu, podpisywaniu, skanowaniu, wysyłaniu pocztą i archiwizowaniu dokumentów. Zadania te są często wykonywane przez przeszkolonych pracowników, których czas mógłby być efektywniej wykorzystany na inne zadania. Jeśli spędzasz średnio 10 minut na przetwarzaniu jednego dokumentu i przetwarzasz 20 000 dokumentów rocznie, to przechodząc na podpis cyfrowy możesz zaoszczędzić ponad 3300 godzin, co przy średniej stawce godzinowej 15 euro oznacza oszczędność ponad 50 000 euro na rok.
 • Lepsze bezpieczeństwo i prywatność: Podpisy cyfrowe zapewniają lepszą ochronę danych i prywatność niż tradycyjne dokumenty papierowe. Dokumenty cyfrowe są szyfrowane i mogą być chronione hasłem, co zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Ponadto podpisy cyfrowe zapewniają lepsze dowody na to, kto i kiedy podpisał dokument. Może to być bardzo przydatne w przypadku sporów lub audytów.
  Poprawa jakości obsługi klienta: Szybkie i wygodne procesy są priorytetem dla zadowolenia klienta. Podpis cyfrowy umożliwia klientom podpisywanie dokumentów w dowolnym miejscu i czasie, co może znacznie poprawić ich doświadczenia z Twoją firmą.
 • Zwiększenie konkurencyjności: firmy korzystające z podpisów cyfrowych są o krok przed konkurencją. Są w stanie szybciej reagować na zmiany, efektywniej zarządzać swoimi procesami i świadczyć lepsze usługi swoim klientom. Jest to ważne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w którym umiejętność dostosowania się do nowych technologii jest często kluczowym czynnikiem sukcesu.
 • Ważność prawna i wiarygodność: Podpisy cyfrowe są prawnie uznawane w wielu jurysdykcjach i dostarczają mocniejszych dowodów autentyczności i integralności dokumentów niż podpisy tradycyjne. Może to być szczególnie ważne w obszarach, w których wymagany jest wysoki poziom zaufania, takich jak transakcje finansowe, dokumenty prawne lub umowy.

Jak podpis cyfrowy transformuje procesy firmy

W dzisiejszym świecie znaczenie transformacji cyfrowej w sferze biznesowej staje się integralną częścią naszych codziennych działań. Doświadczenia z różnych branż pokazują, że integracja podpisów cyfrowych z procesami firmowymi to nie tylko trend, ale konieczność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie dokumentami, zatwierdzanie projektów, wymogi prawne i regulacyjne, działania marketingowe czy zarządzanie nieruchomościami – podpis cyfrowy może znacznie przyspieszyć i usprawnić te procesy.

 • Łańcuchy zakupów i dostaw: jeśli Twoja firma każdego miesiąca przetwarza setki zamówień od dostawców z podpisami cyfrowymi, możesz natychmiast podpisywać i wysyłać te zamówienia, eliminując dni, a nawet tygodnie oczekiwania na dostarczenie dokumentów papierowych. Może to znacznie poprawić efektywność czasową i zredukować poślizgi czasowe w łańcuchu dostaw.
 • Przetwarzanie faktur: faktury często wymagają podpisów wielu osób w organizacji. Proces zatwierdzania może być długi i trudny, jeśli dokument papierowy musi zostać fizycznie przeniesiony. Dzięki podpisowi cyfrowemu faktura jest natychmiast podpisywana i wysyłana do dalszej akceptacji, eliminując niepotrzebne przestoje i poprawiając płynność finansową firmy.
 • Umowy z klientami: Konwencjonalna procedura zawierania umów z nowymi klientami obejmuje fizyczne spotkania, wysyłanie umów pocztą i oczekiwanie na ich zwrot. Dzięki podpisowi cyfrowemu umowa jest wysyłana do klienta drogą elektroniczną, gdzie może ją od razu podpisać i odesłać, co znacznie przyspiesza czas zamknięcia transakcji.
 • Dokumenty pracownicze: niezależnie od tego, czy są to umowy o pracę, oceny wydajności czy dokumenty kadrowe, podpisy cyfrowe znacznie poprawiają wydajność tych procesów. Zamiast drukować, dystrybuować i przechowywać te dokumenty w formie papierowej, możesz szybko i łatwo zarządzać wszystkim elektronicznie.
 • Zatwierdzanie projektów i budżetów: W większych organizacjach często konieczne jest zatwierdzanie planów projektów lub budżetów na różnych poziomach zarządzania. Dokumenty te często muszą przechodzić przez wiele rąk, co zwykle jest procesem długotrwałym. Dzięki zastosowaniu podpisu cyfrowego dokumenty te są sprawnie i szybko dystrybuowane oraz zatwierdzane, co prowadzi do szybszego uruchamiania projektów i efektywniejszego wykorzystania zasobów.
 • Dokumenty prawne: Wiele dokumentów, takich jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub umowy o zachowaniu poufności, często wymaga podpisania w ramach wymogów prawnych i regulacyjnych. Podpis cyfrowy przyspiesza i upraszcza ten proces, zachowując jednocześnie pełną zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Sprzedaż i marketing: Zawierając umowy partnerskie lub realizując kampanie marketingowe, często trzeba podpisać dużą liczbę dokumentów. Podpis cyfrowy umożliwia szybszą realizację kampanii marketingowych i partnerstw.
 • Zarządzanie nieruchomościami: W dziedzinie zarządzania nieruchomościami istnieje wiele dokumentów wymagających podpisów, takich jak umowy najmu, umowy serwisowe i inne. Podpis cyfrowy umożliwia sprawne przetwarzanie tych dokumentów, co prowadzi do szybszego zajęcia lokalu i sprawniejszego zarządzania lokalami komercyjnymi i niekomercyjnymi.