Elektronikus aláírás: Teljes útmutató kezdőknek

23.10.2023

Tudja meg, hogyan egyszerűsítheti le online tranzakcióit az elektronikus aláírás, és miért szerves része a digitális világnak. Ismerje meg, miért ismerik el jogilag, és hogyan segíthet a digitális dokumentumai védelmében.

A mai rohanó digitális korszakban, ahol az üzleti tranzakciók, a kommunikáció és a hatósági eljárások jelentősen áttolódtak az online világba, szükség van

 • hiteles,
 • biztonságos
 • és a jogilag elismert aláírások elengedhetetlenek.

Az elektronikus aláírás kulcsfontosságú eszközzé válik.

Mint látjuk, az elektronikus aláírás nemcsak praktikus, hanem gazdaságos és biztonságos megoldást is jelent a mai vállalkozások és magánszemélyek számára. Ezek az előnyök, a folyamatos digitalizálás és a felhőtechnológiákra való általános átállás mellett az elektronikus aláírást mindennapi életünk szerves részévé teszik.

 

Mi az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás egy technológiai eszköz, melynek fő funkciója az dokumentum hitelességének és sértetlenségének garantálása.

Az elektronikus aláírás típusának kiválasztásakor fontos figyelembe venni azon biztonsági szintet, amelyet az Ön tranzakciói igényelnek. Ha érzékeny dokumentumokkal vagy jogi szempontból magas követelményekkel rendelkező dokumentumokkal dolgozik, akkor lehet, hogy célszerűbb fejlett vagy minősített elektronikus aláírást használni.

Az elektronikus aláírások az utóbbi években kulcsfontosságú részévé váltak számos ország jogrendszerének, köztük Szlovákiának is. Az elektronikus aláírások jogi érvényessége olyan törvényeken és rendeleteken alapul, amelyek meghatározzák, mikor és hogyan lehet az elektronikus aláírásokat használni.

Szlovákiában és az Európai Unióban az online aláírások használata az eIDAS (Elektronikus Azonosítás, Hitelesítés és Bizalom Szolgáltatások) irányelv által szabályozott. Ez az irányelv egységesíti az online aláírásokra vonatkozó jogszabályokat az EU összes tagállamában, és biztosítja, hogy az aláírások határokon átnyúlóan is elfogadottak.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden elektronikus aláírás egyenértékű a jog szemében. A minősített elektronikus aláírások nyújtják a legmagasabb jogi védelmet, és minden jogi összefüggésben kézzel írt aláírásnak tekintendők.

Egyénként vagy vállalkozásként kulcsfontosságú megérteni ezeket a törvényeket és hogy hogyan befolyásolják az elektronikus aláírások használatát. A jogi szempontok megértése segít védeni az érdekeit, és biztosítja, hogy az elektronikus tranzakciói a törvény szerint történnek.

Az elektronikus aláírás jogi érvényesülése

Az elektronikus aláírások az utóbbi években váltak elválaszthatatlan részévé a digitális kommunikációnak és tranzakcióknak. Fontos megérteni, hogy az elektronikus aláírások jogi érvényessége számos szempontból összehasonlítható a hagyományos, kézzel írott aláírások érvényességével.

Alapvetően ez azt jelenti, hogy ha egy dokumentumot érvényes elektronikus aláírással lát el valaki, az jogilag kötelező érvényű, és ugyanúgy elismerik, mintha kézzel írta volna alá. Az elektronikus aláírás tehát az aláíró jóváhagyását vagy beleegyezését mutatja a dokumentum tartalmához, és jogilag kötelező érvényű alapra helyezi azt.

Fontos megjegyezni, hogy léteznek bizonyos kivételek és speciális esetek, amikor az elektronikus aláírások jogi érvényessége korlátozott lehet, vagy amikor kézzel írott aláírásokat követelhetnek meg. Ezek a példák magukban foglalhatják például

 • bizonyos ingatlanügyleteket,
 • bizonyos jogi dokumentumokat,
 • vagy egyéb speciális helyzeteket
 • a törvény szerint.

 

Elektronikus aláírás típusai

Az elektronikus aláírásokat három fő kategóriába sorolhatjuk: egyszerű, fejlett és minősített.

Minden típusnak eltérő biztonsági és azonosítási szintje van:

 • Egyszerű elektronikus aláírások: Ezek az aláírások a leg egyszerűbb típusú elektronikus aláírások. Lehetnek olyan egyszerűek, mint a név írása egy e-mailben, nincsenek speciális technikai követelmények, és a biztonsági szintük korlátozott.
 • Fejlett elektronikus aláírások: Ezek az aláírások magasabb szintű biztonságot nyújtanak. Egyedülállóan kapcsolódnak az aláírónak, ami lehetővé teszi az aláíró azonosítását. Emellett észlelik bármilyen változást a dokumentumban az aláírás után, ami biztosítja a dokumentum sértetlenségét. A fejlett elektronikus aláírás használata megfelel a legtöbb aláírandó dokumentum esetében.
 • Minősített elektronikus aláírások: Ezek az aláírások a legmagasabb szintű biztonságot és azonosítást biztosítják, de azok létrehozása és használata több időt igényel, mint a fejlett vagy egyszerű elektronikus aláírásoké. Kvalifikált elektronikus aláírások csak kvalifikált elektronikus aláírási eszköz segítségével hozhatók létre, és megbízható szolgáltatások adják ki, amelyeket a megfelelő nemzeti hatóságok hagynak jóvá. A minősített elektronikus aláírások az egyetlen elektronikus aláírások, amelyek ugyanolyan jogi érvényességgel rendelkeznek, mint a közjegyző által hitelesített kézzel írott aláírások. A minősített aláírások használata a legtöbb esetben nem szükséges.

Határok átnyúló elismerése

A jelenlegi globalizált társadalomban, ahol az üzleti tranzakciók és kommunikáció gyakran országok határain átnyúlnak, az elektronikus aláírások nemzetközi szintű elismerése jelentős.

Az elektronikus aláírások elismerése az Európai Unió egész területén érvényes. Ez azt jelenti, hogy egy uniós tagállamban aláírt dokumentum jogilag érvényes az összes többi tagállamban is. Ez megkönnyíti a határokon átnyúló üzleti tranzakciókat, és lehetővé teszi az emberek és szervezetek számára hatékonyabban és rugalmasabban dolgozni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az elektronikus aláírás általánosságban az egész EU-ban elismerésre kerül, a konkrét jogi követelmények és eljárások eltérhetnek az adott nemzeti jogszabályoktól függően. Egyes esetekben például lehet szükség a minősített elektronikus aláírás használatára, amely a legmagasabb biztonsági szintet nyújtja, és az egyetlen elektronikus aláírásfajta, amely ugyanolyan jogi érvényességgel bír, mint a kézzel írt aláírás.

Megbízható szolgáltatások

A megbízható szolgáltatások kulcsfontosságú szerepet játszanak az elektronikus aláírások ökoszisztémájában. Feladatuk biztonságos és megbízható elektronikus aláírás szolgáltatások nyújtása, amelyek az aláírók azonosítását és a dokumentumok sértetlenségét biztosítják.

A megbízható szolgáltatásoknak meg kell felelniük biztonsági és adatvédelmi követelményeknek. Például biztonságos rendszereket és folyamatokat kell alkalmazniuk az elektronikus aláírások és azok kapcsolódó adatok létrehozásához, kezeléséhez és tárolásához. Emellett gondoskodniuk kell a felhasználók személyes adatainak védelméről, és betartani az adatvédelem területén érvényes összes releváns jogszabályt.

A megbízható szolgáltatások szintén fontos szerepet játszanak a minősített elektronikus aláírások létrehozásában, amelyek a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják, és ugyanolyan jogi érvényességgel bírnak, mint a kézzel írott aláírások. Annak érdekében, hogy egy szolgáltatást minősített megbízható szolgáltatásnak tekintsünk, azt a releváns nemzeti hatóságoknak kell jóváhagyniuk.

Miért fontos az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírások elengedhetetlen részévé váltak a mai digitális világnak. Fontosságuk nemcsak a jogszabályokban, hanem a mindennapi üzleti folyamatokban is tükröződik.

Hogyan segítik az elektronikus aláírások a digitális átalakulást és hozzájárulnak az hatékonysághoz?

 • Gyorsaság: Az elektronikus aláírások jelentősen felgyorsítják az aláírási folyamatot. Dokumentumokat bárhol és bármikor aláírhat, anélkül, hogy kinyomtatná, postai úton küldené vagy be szkennelne. Ez időt takarít meg és lehetővé teszi a tranzakciók gyorsabb lebonyolítását.
 • Költségek: Az elektronikus aláírások pénzt takarítanak meg azzal, hogy megszüntetik a nyomtatás, postai és futárszolgálatok, valamint a papíralapú dokumentumok tárolásának és kezelésének szükségességét.
 • Biztonság: Az elektronikus aláírások magasabb szintű biztonságot nyújtanak, mint a hagyományos papíralapú aláírások. Egyedülállóan kapcsolódnak az aláíróhoz, és garantálják a dokumentum sértetlenségét, mivel bármilyen változás a aláírás után egyértelműen látható.
 • Global Acceptance: Ahogy már említettük, az elektronikus aláírások elismerik és jogilag érvényesek az egész Európai Unióban, ami megkönnyíti a határokon átnyúló üzleti tranzakciókat.

A kézzel írott és az elektronikus aláírások különbségei

Amikor összehasonlítjuk a kézzel írott aláírásokat az elektronikus aláírásokkal, fontos tudni a közöttük lévő alapvető különbségeket.

Bár mindkét típusú aláírás jogilag érvényes, különböző jellemzőkkel és előnyökkel rendelkeznek:

 • Dokumentum aláírása: A kézzel írott aláírás fizikai jelenlétet igényel, és azt papíralapú dokumentumra kell tenni. Az elektronikus aláírás viszont bárhonnan és bármikor létrehozható és csatolható egy digitális dokumentumhoz, ami nagyfokú rugalmasságot és kényelmet biztosít.
 • Tranzakciók sebessége: Az elektronikus aláírások lehetővé teszik gyorsabb és hatékonyabb tranzakciókat, mivel megszüntetik a dokumentumok fizikai manipulációjának szükségességét, és azonnali kiszállítást biztosítanak.
 • Biztonság: Míg a kézzel írott aláírások könnyen hamisíthatók, és az azonosításuk nehézkes, az elektronikus aláírások erős biztonságot és ellenőrzési mechanizmusokat nyújtanak. Az adatok titkosítása és a időbélyegzők garantálják, hogy az aláírás egyedülállóan az aláírónak köthető, és a dokumentum az aláírás után nem változott meg.
 • Dokumentumok tárolása és kezelése: A kézzel írott aláírások fizikai dokumentumok tárolását és kezelését igénylik, ami költséges és időigényes lehet. Az elektronikus aláírások lehetővé teszik az egyszerű digitális tárolást és kezelést, ami megkönnyíti a dokumentumok keresését és megosztását.
 • Hozzáférés: Az elektronikus aláírások lehetővé teszik azoknak az embereknek, akiknek bizonyos fizikai korlátozásaik vannak, például mozgásképességük elvesztése, hogy aláírják a dokumentumokat fizikai erőfeszítés vagy segítség nélkül, ami gyakran lehetetlen a kézzel írott aláírások esetében.
 • Távmunka támogatása: A mai világban, ahol a távmunka egyre inkább normává válik, az elektronikus aláírások lehetővé teszik a munkavállalók és ügyfelek számára a dokumentumok aláírását a személyes találkozók szükségessége nélkül.
 • Jogi következetesség: Az elektronikus aláírások gyakran digitális nyomokat tartalmaznak, például IP címeket és időbélyegzőket, amelyek további jogi következetességet biztosítanak.
 • Integráció a vállalati rendszerekbe: Az elektronikus aláírások könnyen integrálhatók a meglévő digitális rendszerekbe és folyamatokba, például dokumentumkezelési rendszerekbe, munkafolyamat-automatizálási platformokba és CRM rendszerekbe, amely a kézzel írott aláírások esetében nem lehetséges.
 • Hamisítás elleni védelem: Az elektronikus aláírások gyakran fejlett kriptográfiai protokollokkal vannak védelmezve, amelyek jelentősen megnehezítik a hamisítást, míg a kézzel írott aláírások könnyen hamisíthatók.

Hogyan működik az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás technológiája összetett kriptográfiai folyamatokon alapul, amelyek az aláírt dokumentumok hitelességét, sértetlenségét és tagadhatatlanságát biztosítják.

Ezen technológia kulcsfontosságú elemeként szerepelnek:

 • Aszimmetrikus kriptográfia: Az elektronikus aláírások az ún. aszimmetrikus kriptográfiát alkalmazzák. Ez a technológia egy pár kulcsot használ - egy privát és egy nyilvános kulcsot. A privát kulcs a kibocsátó kezében van, és az aláírás létrehozásához használják, míg a nyilvános kulcs mindenki számára elérhető, és az aláírás ellenőrzésére szolgál.
 • Hash funkciók: Az elektronikus aláírás létrehozásakor először a dokumentumot ún. hash formává alakítják egy matematikai függvény, a hash funkció segítségével. A hash egyedi "ujjlenyomást" képvisel a dokumentumról, amelyet a privát kulcs segítségével kódolnak.
 • Aláírás ellenőrzése: Az elektronikus aláírás ellenőrzésekor a kódolt hash-t először visszafejtik a kibocsátó nyilvános kulcsával. Ezután létrehoznak egy új hash-t a kiinduló dokumentumból, és összehasonlítják azt a visszafejtett hash-t. Ha ezek a két érték megegyezik, az aláírást érvényesnek tekintik, ami azt jelenti, hogy a dokumentum aláírás után nem változott.
 • Időbélyegzők és tanúsítványok: Sok elektronikus aláírás megoldás használ időbélyegzőket és digitális tanúsítványokat, amelyeket megbízható harmadik felek állítanak ki, hogy biztosítsák az elektronikus aláírások további ellenőrzését és jogi érvényességét.
 • Biztonság: Mindezek a folyamatok arra vannak kialakítva, hogy magas szintű biztonságot nyújtsanak. A privát kulcsot biztonságosan kell tárolni, és soha nem szabad megosztani, hogy megakadályozzuk az aláírás hamisítását.
 • Integráció meglévő rendszerekbe: Sok elektronikus aláírás megoldás könnyen integrálható meglévő digitális rendszerekbe és szoftverekbe, mint például a dokumentumkezelési rendszerek vagy a CRM eszközök. Ez lehetővé teszi az elektronikus aláírások zökkenőmentes használatát meglévő munkafolyamatok módosítása nélkül.
 • Mobil hozzáférhetőség: Mivel okostelefonok korszakában élünk, sok elektronikus aláírás szolgáltató olyan megoldásokat kínál, amelyek hozzáférhetőek és teljes mértékben működők mobil eszközökön. Ez lehetővé teszi a dokumentumok bármikor és bárhol történő aláírását.
 • Több faktoros azonosítás: Néhány elektronikus aláírás rendszer több faktoros azonosítást használ az extra biztonsági réteg nyújtásához. Ez például SMS kódok, biometrikus adatok vagy más ellenőrzési módszerek használatát jelentheti az aláírás mellett.
 • Biometrikus adatok: Néhány elektronikus aláírás megoldás képes biometrikus adatokat gyűjteni, például az aláírás sebességét és ritmusát érintő információkat érintőképernyős eszközön. Ezeket az adatokat további azonosításra lehet használni.
 • Konzisztencia és szabványosítás: Az elektronikus aláírás technológia lehetővé teszi a konzisztens és szabványosított aláírás formátumok fenntartását az egész szervezetben, ami a kézzel írott aláírásoknál rendkívül nehéz lenne.

Hogyan használjuk az elektronikus aláírást a gyakorlatban?

Gyakorlati tippek és ajánlások az elektronikus aláírás hatékony használatához:

 • Dokumentumok azonosítása aláírásra: Az elektronikus aláírás hatékony használatának első lépése azoknak a dokumentumtípusoknak az azonosítása, amelyeket rendszeresen aláír. Ezek lehetnek üzleti szerződések, számlák, munkahelyi belső dokumentumok, vagy akár személyes dokumentumok, mint például bérleti szerződések, biztosítások és mások.
 • Az elektronikus aláírás szolgáltatójának kiválasztása: Sokféle elektronikus aláírás megoldás létezik a piacon. A kiválasztásnál fontos szempontok lehetnek a biztonság, az ár, a felhasználóbarát felület, az integrációs lehetőségek és az ügyféltámogatás.
 • Dokumentumok aláírása: Dokumentumok elektronikus aláírással történő aláírásakor fontos betartani bizonyos eljárásokat, hogy az aláírás érvényes és jogilag kötelező legyen. Ezek magukba foglalhatják a dokumentum teljes olvasását az aláírás előtt, az ellenőrzést, hogy az aláírás a megfelelő helyre kerüljön, vagy az ellenőrzést, hogy az összes fél megfelelően aláírta-e a dokumentumot.
 • Dokumentumok tárolása és kezelése: Az aláírt dokumentumok biztonságos tárolása és megfelelő kezelése fontos az aláírás után. Az elektronikus aláírások gyakran tartalmaznak dokumentumkezelési eszközöket, amelyek lehetővé teszik az egyszerű keresést, archiválást és az aláírt dokumentumok megosztását.

Elektronikus aláírás különböző dokumentumtípusokhoz

Az elektronikus aláírásokat széles körben használják mind munkahelyi, mind személyes életben.

Az elektronikus aláírások leggyakrabban a következőkre használják:

 • Üzleti szerződések: Az elektronikus aláírások ideálisak üzleti szerződésekhez, például beszállítói szerződésekhez, áruk és szolgáltatások értékesítési szerződéseihez, licencszerződésekhez stb. Megkönnyítik a szerződéskötési folyamatot azzal, hogy megszüntetik a személyes találkozás szükségességét, és lehetővé teszik a dokumentumok online, gyors és biztonságos aláírását.
 • Munkaszerződések és egyéb HR dokumentumok: Az elektronikus aláírások hasznosak lehetnek a humán erőforrások területén is. Munkaszerződések, adatvédelmi megállapodások, szabadságigénylések és hasonló dokumentumok gyorsan és hatékonyan aláírhatók elektronikusan.
 • Jogi dokumentumok: Néhány jogi dokumentum, például végrendeletek, meghatalmazások és más jogi szerződések is elektronikusan aláírhatók. Bizonyos esetekben fontos az adott jogi követelmények betartása, ezért fontos, hogy ilyen esetekben jogi tanácsadóval konzultáljon.
 • Személyes dokumentumok: Az elektronikus aláírások hasznosak lehetnek a személyes életben is. Például bérleti szerződések, biztosítási szerződések vagy akár családi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok elektronikusan aláírhatók.
 • Oktatási és akadémiai dokumentumok: Az elektronikus aláírásokat gyakran használják oktatási dokumentumok aláírására, például a jelentkezésekhez, tanúsítványokhoz stb. Ez egyszerűsíti és felgyorsítja az adminisztratív folyamatokat az oktatási intézményekben.
 • Egészségügyi dokumentumok: Orvosi feljegyzések, kezelési hozzájárulások, biztosítási igények és egyéb egészségügyi dokumentumok is elektronikusan aláírhatók, felgyorsítva a folyamatot, és növelve a páciensek biztonságát és magánéletét.
 • Ingatlanirodai dokumentumok: Vásárlási szerződések, bérleti szerződések, jelzáloghitelek és egyéb ingatlanügyletekhez kapcsolódó dokumentumok gyakran elektronikusan kerülnek aláírásra, egyszerűsítve és felgyorsítva az ingatlanok értékesítésének vagy bérbeadásának folyamatát.
 • Ügyfélszolgálati dokumentumok: Az ügyfélszolgálati dokumentumok, például szerződések, panaszlapok, jótállási oklevelek stb. is elektronikusan aláírhatók. Közszolgálati dokumentumok: Különböző közszolgáltatási dokumentumok, például állami támogatások iránti kérelmek, regisztrációs űrlapok, licenckérések és más hasonló dokumentumok is elektronikusan aláírhatók.

Hogyan kezdjük el az elektronikus aláírást

Az elektronikus aláírás használatának megkezdése nem feltétlenül nehéz.

Íme néhány lépés a kezdéshez:

 • Válasszon e-aláírás szolgáltatót: A piacon sok e-aláírás szolgáltató található. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért fontos összehasonlítani őket, és megtalálni az igényeinek leginkább megfelelőt. A szolgáltató kiválasztásakor figyelembe kell vennie az árat, a funkciókat, a biztonságot és a könnyű használhatóságot.
 • Fiók létrehozása: Miután kiválasztotta a szolgáltatót, létre kell hoznia egy fiókot. A folyamat általában egyszerű, és csak olyan alapvető információkat igényel, mint a név, e-mail cím és jelszó.
 • Kezdje el használni az elektronikus aláírást: Elkezdheti a dokumentumok aláírását, elküldheti azokat másoknak aláírásra, nyomon követheti az aláírás állapotát és még sok mást.
 • Tanuljon és alkalmazkodjon: Mint minden új eszköz vagy technológia esetében, az elektronikus aláírások megtanulása és alkalmazkodása is időbe telik. De ne aggódjon, a legtöbb szolgáltató hasznos útmutatókkal és ügyfélszolgálattal segít Önnek.

Egy lépésre van a leggyorsabb elektronikus aláírás-integrációtól

Integrálja az e-aláírást informatikai megoldásaiba és online alkalmazásaiba.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kapcsolódó cikkek

A szándék és a személyazonosság elektronikus igazolása

Az üzleti élet több száz éve támaszkodik a személyes aláírásra a megállapodások megkötése, az ügyfelekkel való kommunikáció és a személyazonosság igazolása során. A mai digitális világban az elektronikus aláírás egyre inkább elkerülhetetlen a globális üzleti és jogi tranzakciók esetén.

Elektronikus aláírások gyorsítják a digitalizációt

A COVID-19 világjárvány kiemelte a papír alapú folyamatok digitalizálásának jelentőségét. A korlátozó intézkedések miatt a különböző területeken működő vállalatoknak rövid időn belül meg kellett változtatniuk üzleti gyakorlatukat. A személyes kapcsolattartás hirtelen korlátozása ellehetetlenítette az ügyfelekkel való fizikai interakciót igénylő folyamatokat.

Dokumentumok digitalizálása és folyamatautomatizálás

A dokumentumok digitális átalakulásának mozgatórugója a korlátlan hozzáférés lehetősége. A dokumentumok többsége, amelyekkel a vállalatok ma dolgoznak, valószínűleg elektronikus eredetű. A digitális átalakítást a munkafolyamatok automatizálására, valamint az időigényes kézi folyamatok és a felesleges adminisztráció kiküszöbölésére használhatja.