Online podpis: Jak funguje a proč byste jej už měli používat

17.07.2023

Vstoupili jsme do digitální éry, kde online podpis hraje stále důležitější roli v našem každodenním životě a práci. Zjistěte, jak online podpis funguje a proč byste jej měli začít používat.

Online podpis, také známý jako elektronický podpis, představuje digitální ekvivalent ručně psaného podpisu, který se používá k ověření integrity a autenticity digitálních dokumentů nebo zpráv.

Tak jako tradiční podpis na papíře potvrzuje váš souhlas s obsahem dokumentu, online podpis plní stejnou funkci, ale v digitální podobě. Může se skládat

 • z vašeho jména napsaného v digitální formě,
 • vaší digitální značky,
 • nebo dokonce z unikátních kódů
 • kozel přiřazených k vašemu digitálnímu účtu.

V současnosti je význam online podpisů stále více a více zřejmý. S digitalizací se velké množství našich každodenních činností přesunulo online,

 • ať už jde o komunikaci,
 • nakupování,
 • správu financí
 • nebo práci.

To znamená, že potřebujeme způsob, jak potvrzovat souhlas s transakcemi a dokumenty iv online prostředí. A právě toto je prostor pro online podpis.

Je důležité zdůraznit, že online podpis není jen o přenosu klasického podpisu do digitální formy. Je to sofistikovanější technologie, která poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti a ověřování. Právě díky těmto vlastnostem je online podpis nejen účinným nástrojem pro digitální komunikaci a transakce, ale také klíčovým prvkem v boji proti podvodům a zneužívání aplikací a digitálních systémů.

Navíc online podpis nám přináší další možnosti a výhody. Umožňuje nám například podepisovat dokumenty a realizovat transakce mnohem rychleji a efektivněji, bez potřeby fyzického setkání nebo posílání dokumentů poštou. To nám šetří čas a náklady a umožňuje nám zůstat flexibilnějšími a reagovat rychleji na různé situace.

Online podpis se již stal nedílnou součástí naší digitální doby a jeho význam bude v budoucnu jen růst. Proto je důležité, abychom ho dokázali efektivně využívat a rozuměli jeho fungování.

 

Technologický princip za online podpisem

Technologie za online podpisem je komplexní, ale základní principy a postupy, které zabezpečují jeho autentičnost a bezpečnost, jsou relativně jednoduché na pochopení.

Vytvoření online podpisu lze ve zkratce popsat následovně:

 • Generování klíčů: Prvním krokem v procesu vytváření online podpisu je generování dvojice klíčů - soukromého a veřejného. Tyto dva klíče jsou matematicky propojeny, ale z soukromého klíče nelze odvodit veřejný. Soukromý klíč zůstává vždy v držení uživatele a je chráněn heslem nebo jiným způsobem autentifikace.
 • Podepisování dokumentu: Když se rozhodnete podepsat digitální dokument, software vytvoří z tohoto dokumentu tzv. . hash - unikátní sérii čísel a písmen, která reprezentuje obsah dokumentu. Potom se tento hash zašifruje pomocí vašeho soukromého klíče. Výsledek je váš unikátní online podpis.
 • Ověření podpisu: Pokud někdo chce ověřit váš online podpis, použije váš veřejný klíč k dešifrování podpisu a získání původního hashu. Potom vytvoří nový hash z původního dokumentu. Pokud se tyto dva hash shodují, ověří to, že dokument nebyl po podepsání změněn a že pochází od vás.

Tento proces zajišťuje, že vaše online podpisy jsou bezpečné a ověřitelné. Důležité je i to, že váš soukromý klíč nikdy není přeposílán po internetu a není přístupný nikomu jinému. To znamená, že pouze vy můžete vytvářet podpisy pomocí vašeho soukromého klíče, což zvyšuje bezpečnost online podpisů.

Je důležité zdůraznit, že technologie online podpisů je v současnosti na velmi vysoké úrovni a je podrobně regulována zákony a normami. To znamená, že pokud se rozhodnete využívat online podpisy, můžete mít jistotu, že jsou bezpečné a právně platné.

Význam a výhody používání online podpisu

Výhody online podpisu jsou nepopiratelné a přinášejí účinnost a efektivitu do mnoha oblastí našeho každodenního života i práce.

 • Rychlost a pohodlí: Dokumenty můžete podepisovat kdykoli a kdekoli, kde máte přístup na internet bez ohledu na typ zařízení. Není třeba čekat na doručení dokumentů poštou nebo osobně je převzít. Smlouvy, dohody a jiné dokumenty můžete podepisovat v pohodlí svého domova nebo kanceláře.
 • Úspora času a peněz: Nemusíte tisknout, skenovat ani posílat dokumenty poštou. Šetříte si tak nejen čas, ale také peníze, které byste jinak utráceli na tisk a poštovné.
 • Bezpečnost a sledovatelnost: Každý online podpis je jedinečný. Technologie za online podpisem poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti než tradiční ručně psaný podpis.
 • Právní platnost: Online podpisy jsou v mnoha zemích právně platné a akceptovány na stejné úrovni jako tradiční podpisy.
 • Ekologičnost: Online podpisy jsou ekologičtější, protože není nutné nic tisknout.

Vzhledem k těmto výhodám a významu online podepisování je důležité, abychom se naučili, jak jej správně a bezpečně využívat. Online podpisy se stávají novým standardem v obchodní komunikaci, vzdálené práci a v mnoha dalších oblastech našeho života.

Právní aspekty online podpisu

Jedním z klíčových aspektů online podpisů je jejich právní platnost a regulace.

Ve světě digitálních technologií je důležité, aby byl každý online podpis nejen technicky bezpečný, ale aby byl i právně uznáván.

 • Právní platnost online podpisů: Ve většině zemí světa, včetně Slovenska, mají online podpisy stejnou právní platnost jako tradiční ručně psané podpisy. To znamená, že dokument, který jste podepsali online, je závazný a právně uznávaný stejně jako kdybyste jej podepsali ručně.
 • Regulace na úrovni EU: V rámci Evropské unie je používání online podpisů regulováno směrnicí eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services). Tato směrnice sjednocuje právní předpisy týkající se on-line podpisů ve všech členských státech EU a zajišťuje, že podpisy jsou uznávány přeshraničně.
 • Typy online podpisů: Směrnice eIDAS rozlišuje tři typy online podpisů: jednoduché, zdokonalené a kvalifikované. Každý z nich nabízí různou úroveň zabezpečení a autentifikace a může být vhodný pro různé typy dokumentů a transakcí.
 • Důvěryhodné služby: Právní předpisy také definují úlohu důvěryhodných služeb, které poskytují služby online podpisů. Tyto služby musí splnit přísné bezpečnostní a ochranné požadavky a jsou regulovány a monitorovány příslušnými národními a evropskými orgány.
 • Ochrana údajů: Používání online podpisů je také podléhá pravidlům ochrany osobních údajů, zejména nařízení GDPR. To znamená, že poskytovatelé služeb musí zajistit ochranu a bezpečnost údajů, které jsou v procesu vytváření a ověřování online podpisů zpracovány.

Hlavní výhody online podpisu

Pracovní procesy a bezpečnost dat jsou dvě oblasti, které mohou být významně vylepšeny díky použití online podpisů.

Avšak mezi hlavní výhody online podpisu patří také:

 • Optimalizace pracovních procesů: Online podpisy umožňují okamžité podepisování dokumentů bez potřeby tisku nebo skenování. Díky tomu se dramaticky zrychlují procesy, zejména v případě, že dokumenty musí být podepsány více osobami.
 • Všudypřítomnost: Díky online podpisům lze podepisovat dokumenty odkudkoli a na jakémkoli zařízení, kde je dostupný internet. To znamená, že nezáleží na tom, zda jste v kanceláři, doma nebo na cestách – vaše práce může pokračovat bez zbytečných prodlení.
 • Bezpečnost a ochrana údajů: Online podpisy jsou chráněny pokročilými šifrovacími technologiemi, které zajišťují ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem a únikem informací.
 • Dokladová hodnota: Díky certifikátům a digitálním razítkům lze jednoznačně ověřit integritu podepsaného dokumentu. Tím se zaručuje, že dokument nebude po podpisu změněn.
 • Environmentální udržitelnost: Nakonec, ale nejen, online podpisy jsou mnohem ekologičtější než tradiční metody. Šetří papír a snižují potřebu přepravy dokumentů, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

Využití online podpisu v různých sektorech

Online podpis je v současnosti využíván v mnoha sektorech

 • od obchodu,
 • přes vzdělávání
 • až po zdravotnictví.

Nejen že zjednodušuje procesy a šetří čas, ale zároveň přináší i vyšší úroveň bezpečnosti.

Podívejme se na některé konkrétní příklady, kde se online podpis ukázal jako užitečný nástroj:

 • Obchod: Online podpis se často využívá při standardním obchodním kontaktu, zejména při podepisování smluv, objednávek, faktur a dalších obchodních dokumentů. Umožňuje rychlejší a efektivnější uzavření obchodních dohod bez nutnosti fyzických setkání a posílání dokumentů poště.
 • Vzdělávání: Online podpisy se využívají při registraci nových studentů, podepisování studijních plánů, přihlašování na zkoušky, ale i při komunikaci s rodiči. To přináší větší flexibilitu a rychlost do vzdělávacích procesů.
 • Zdravotnictví: V oblasti zdravotnictví zefektivňují online podpisy správu záznamů pacientů, umožnit digitální přístup ke zdravotní dokumentaci a podpořit rychlejší komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.
 • Úřady: Online podpisy zjednodušují a urychlují komunikaci s úřady. Ať už se jedná o podání žádosti, vyřízení různých povolení nebo komunikaci se soudy, online podpis umožňuje rychlé a bezpečné vyřizování těchto úkonů.
 • Realitní kanceláře: Při koupi nebo pronájmu nemovitosti se online podpis využívá primárně k podepisování kupních smluv, nájemních smluv, ale také k podepisování dokumentů souvisejících s hypotečními úvěry.

Jak se naučit používat online podpis

Online podpis je nástroj, který vám může výrazně usnadnit život. Jak tedy začít?

Následujte tyto jednoduché kroky a začněte využívat výhod digitální doby:

 • Výběr poskytovatele online podpisu: Než se pustíte do používání online podpisu, je třeba si vybrat poskytovatele této služby. Při výběru poskytovatele je důležité zvážit několik faktorů, jako jsou bezpečnost, snadnost použití, cena a kvalita zákaznické podpory.
 • Vytvoření účtu: Po výběru poskytovatele je třeba si vytvořit účet. Obvykle je to rychlý a jednoduchý proces, který zahrnuje zadání základních informací a vytvoření přihlašovacích údajů.
 • Používání online podpisu: S vytvořeným účtem můžete nyní podepisovat dokumenty online. To může být tak jednoduché, jak otevřít dokument v aplikaci poskytovatele, přidat podpis na požadované místo a uložit změny.

Proč byste měli používat online podpis

Online podpisy jsou v současnosti důležitou součástí digitální sféry a nabízí mnoho výhod. Za prvé, přinášejí obrovské pohodlí. Jak často jste byli v situaci, kdy jste museli tisknout dokument, podepsat jej, skenovat a poté poslat e-mailem nebo poštou?

Tento proces je časově náročný a může být problematický, zvláště pokud nemáte přímo k dispozici tiskárnu nebo skener. Online podpis eliminuje tyto kroky a umožňuje vám podepisovat dokumenty rychle a efektivně, a to odkudkoli a kdykoli, pokud máte přístup k internetu.

Druhou důležitou výhodou je bezpečnost. Online podpisové služby využívají silné šifrovací mechanismy, aby zajistily, že vaše podpisy a dokumenty jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Toto je mnohem bezpečnější než tradiční způsoby podepisování dokumentů, kde může být papírový dokument snadno ztracen, odcizen nebo poškozen.

Další přínos se týká právní platnosti. Online podpisy jsou v mnoha jurisdikcích právně uznávány a mají stejnou právní váhu jako jejich fyzické ekvivalenty. To znamená, že můžete bez obav používat online podpisy pro smlouvy, dohody, faktury a další důležité dokumenty.

Online podpisy navíc přispívají k udržitelnosti. Snižují potřebu používání papíru a tiskárny, což nejen šetří vaše náklady, ale také pomáhá chránit životní prostředí. Takže používání online podpisů je nejen praktické a efektivní, ale také ekologické řešení.