6 nejběžnějších mýtů o elektronickém podpisu

19.04.2024

 

V době, kdy digitální technologie neustále pokračuje ve svém vývoji a mění způsob, jakým komunikujeme, provádíme obchody a spravujeme dokumenty, elektronické podpisy se stávají běžným nástrojem. I když jsou poměrně často používány v obchodních transakcích nebo ve veřejné správě, kolem nich stále existují rozšířené mýty a nedorozumění. Tyto nejasnosti často vedou k zavádějícím představám o:

 • jejich bezpečnosti,
 • právní platnosti,
 • či použitelnosti.

Mýtus č. 1: Elektronický souhlas je to samé jako elektronický podpis

Často se setkáváme s nedorozuměním, že elektronický podpis je to samé jako digitální podpis. Mezi těmito dvěma pojmy však existuje zásadní rozdíl, který má vliv na jejich použití a bezpečnost.

Elektronický podpis

Elektronický podpis může být v podstatě jakýkoli elektronický záznam, který je připojen k dokumentu a který osoba používá k vyjádření svého souhlasu s obsahem dokumentu. To může být něco tak jednoduchého jako vaše jméno napsané na konci e-mailu nebo dokonce kliknutí na tlačítko „souhlasím“ na webových stránkách. I když poskytuje pohodlí a zefektivnění procesů, nemusí nutně obsahovat specifické bezpečnostní prvky pro ověření autenticity podpisu.

Digitální podpis

Na druhé straně digitální podpis využívá pokročilé kryptografické techniky k zabezpečení a ověření autenticity dokumentu. Tento proces zajišťuje, že digitální podpis je téměř nemožné padělat. Pokud by došlo k jakékoli změně v dokumentu po jeho podpisu, ověření podpisu by selhalo, což by indikovalo, že dokument byl po podpisu změněn. Kromě toho digitální podpis poskytuje také informace o tom, kdo dokument podepsal, čímž přidává další vrstvu důvěryhodnosti.

 

Mýtus č. 2: Používání elektronického podpisu je složité

I přesto, že technologie nám usnadňují a zefektivňují naše každodenní činnosti, stále přetrvává domněnka, že používání elektronického podpisu je složité. Tento názor často vzniká z nedostatku informací nebo z obav z nových technologií. Ve skutečnosti je proces vytváření a používání elektronických podpisů navržen tak, aby byl co nejjednodušší a přístupný pro široké spektrum uživatelů.

Jednoduchost používání

Moderní řešení elektronického podpisu jsou vytvořena s ohledem na uživatelský komfort. Systémy pro elektronické podpisování jsou často integrovány do běžně používaných softwarových a aplikací jako jsou dokumentové a emailové platformy. Díky tomu mohou uživatelé s minimálními technickými dovednostmi snadno podepisovat dokumenty elektronicky.

Celý proces ve 4 krocích

 • Výběr služby: Existuje několik důvěryhodných poskytovatelů elektronických podpisů, kteří nabízejí různé úrovně služeb od základních až po vysoce bezpečná řešení. Můžete si vybrat službu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Registrace a nastavení: Po výběru služby následuje jednoduchý proces registrace, kde si vytvoříte účet a nastavíte své podpisové preference.
 • Používání: Při podpisování dokumentů stačí otevřít dokument v elektronické podobě, vybrat možnost podpisu a sledovat pokyny na obrazovce. V závislosti na platformě může být podpis vytvořen například kliknutím, vložením naskenovaného podpisu nebo dokonce nakreslením podpisu na dotykovém zařízení.
 • Ověření a sdílení: Po podpisu je možné dokument elektronicky ověřit a bezpečně sdílet s ostatními stranami.

Překonávání technologických bariér

Elektronické podpisové služby jsou vybaveny intuitivními uživatelskými rozhraními, které jsou navíc podpořeny detailními návody a postupy, jak je používat. Kromě toho je technická podpora běžně k dispozici pro vyřešení jakýchkoli otázek nebo problémů.

 

Mýtus č. 3: Elektronický podpis není právně platný

Jedním z nejrozšířenějších mýtů, se kterými se setkáváme, je pochybnost o právní platnosti elektronických podpisů. Toto nedorozumění je často založeno na nedostatečné informovanosti o aktuálním právním stavu a technologickém vývoji. Skutečnost je taková, že v mnoha zemích po celém světě jsou elektronické podpisy nejen právně uznávány, ale mají také stejnou právní váhu a důvěryhodnost jako tradiční ručně psané podpisy.

Právní situace elektronických podpisů

Globální akceptace

 • Mezinárodní právní předpisy: Mnoho mezinárodních smluv a dohod, jako například Úmluva OSN o používání elektronických komunikací v mezinárodních smlouvách, podporuje uznání elektronických podpisů.
 • Legislativa EU: eIDAS (Elektronická identifikace a důvěryhodné služby) poskytuje jasný právní rámec, který zajišťuje, že elektronické podpisy jsou právně platné a uznávané napříč členskými státy.

Důkazní hodnota

Autentičnost a integrita: Elektronické podpisy, zejména ty, které jsou založeny na silných kryptografických principech, poskytují vysokou úroveň autenticity a integrity dokumentu. Autenticita a integrita jsou často podporovány certifikáty a dalšími bezpečnostními protokoly.

Aplikace v praxi

 • Denní využití: Od online bankovnictví po uzavírání obchodních smluv, elektronické podpisování se běžně používá a akceptuje v mnoha sektorech a průmyslových odvětvích.
 • Flexibilita a bezpečnost: Elektronické podpisy nejen zjednodušují a urychlují procesy, ale také přidávají dodatečnou vrstvu bezpečnosti.

 

Mýtus č. 4: Elektronický podpis je snadno padělatelný

Mezi častá nedorozumění patří i přesvědčení, že elektronický podpis je relativně snadno padělatelný. Tento názor však není založen na faktech, protože elektronické podpisy jsou vytvářeny s využitím pokročilých kryptografických technik, které je činí mimořádně odolnými proti padělání.

Bezpečnostní aspekty digitálního podpisu

Šifrování a kryptografie

 • Asymetrická kryptografie: Elektronické podpisy často využívají asymetrickou kryptografii, která zahrnuje dva klíče – veřejný a soukromý. Soukromý klíč, který je držen v tajnosti, se používá k vytvoření digitálního podpisu, zatímco veřejný klíč, dostupný každému, slouží k jeho ověření.
 • Jedinečnost klíčů: Tato dvouklíčová metoda zajišťuje, že každý podpis je jedinečný a přímo spojený s konkrétním dokumentem a osobou.

Odolnost proti padělání

 • Nemožnost duplikace: Soukromý klíč, kterým se vytváří digitální podpis, je nemožné přesně duplikovat bez přístupu k originálnímu klíči, což činí padělání mimořádně obtížné.
 • Detekce změn v dokumentu: Pokud dojde ke změně v dokumentu po jeho podpisu, digitální podpis se stává neplatným. Toto zajišťuje, že jakékoliv pokusy o padělání jsou okamžitě odhaleny.

Bezpečnostní certifikáty

Certifikace: Elektronické podpisy jsou často spojeny s digitálními certifikáty, které poskytují dodatečnou vrstvu ověření a důvěryhodnosti. Tyto certifikáty jsou vydávány důvěryhodnými certifikačními autoritami.

Proč tento mýtus přetrvává?

Nedostatek povědomí

Technologická neznalost: Mnoho lidí nemá dostatečné technologické znalosti o tom, jak elektronické podpisy fungují, což vede k nesprávným představám a předsudkům o jejich bezpečnosti.

Rychle se měnící technologie

Evoluce bezpečnostních norem: Jak se technologie vyvíjejí, někteří lidé mohou mít obtíže držet krok s nejnovějšími bezpečnostními standardy a praktikami.

 

Mýtus č. 5: Elektronický podpis je určen pouze pro technologicky zdatné uživatele

Stává se nám, že se někteří uživatelé stěžují, že elektronický podpis je určen pouze pro technologicky zdatné. Služby elektronického podpisování jsou navrženy tak, aby byly přístupné a snadno použitelné pro širokou veřejnost, včetně uživatelů, kteří nemají rozsáhlé technické dovednosti.

Přístupnost moderních řešení elektronického podpisu

Jednoduchost a intuitivnost

 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Služby pro elektronické podpisování jsou jednoduché na používání. Často stačí jen pár kliknutí pro vytvoření elektronického podpisu.
 • Jednoduché návody a technická podpora: Mnoho služeb poskytuje podrobné návody a online podporu pro uživatele, kteří potřebují pomoc při používání jejich systémů.

Integrace s běžně používanými aplikacemi

Hladká integrace: Současná řešení elektronického podpisu jsou často integrována do běžně používaných aplikací jako jsou emailoví klienti, textové editory a firemní systémy, což usnadňuje jejich používání v každodenním pracovním prostředí.

Dostupnost a cena

 • Široká dostupnost: Elektronické podpisové služby jsou dnes dostupné široké veřejnosti a jsou cenově dostupné.
 • Různé úrovně služeb: Poskytovatelé těchto služeb často nabízejí různé úrovně produktů, od základních verzí pro individuální uživatele po pokročilá firemní řešení.

Proč mýtus přetrvává?

Nedostatek povědomí

 • Odrážející technologie: Někteří uživatelé mohou být odráženi od zkoušení nových technologií z obavy, že budou příliš složité. Tento strach může být posílen nedostatečným povědomím o jednoduchosti a dostupnosti moderních řešení.

Rychlý technologický vývoj

 • Neustále se měnící technologie: Vzhledem k rychlému rozvoji technologií se někteří lidé mohou cítit přetížení a neochotní učit se používat nové nástroje.

 

Mýtus č. 6: Elektronický podpis je zbytečný v běžném životě

Existuje také názor, že elektronické podpisy jsou zbytečné nebo nepotřebné pro běžné lidi nebo malé firmy. Tento mýtus však přehlíží významné výhody, které elektronické podpisování přináší i menším firmám. V dnešní digitální éře, kde efektivita a bezpečnost jsou klíčové pro úspěch každého podnikání, mají elektronické podpisy potenciál významně přispět k rozvoji a udržitelnosti malých firem.

Zvýšená efektivita

 • Šetření času a zdrojů: Elektronické podpisy umožňují rychlé a jednoduché podepisování dokumentů bez potřeby tisku, skenování, fyzické manipulace nebo archivace dokumentů. Tím se šetří čas a snižují se náklady spojené s papírem, tiskem a poštou.
 • Automatizace procesů: Integrace elektronických podpisů do běžných pracovních procesů může výrazně zvýšit jejich efektivitu a pružnost, zejména pokud jsou začleněny do automatizovaných pracovních toků.

Zvýšená bezpečnost

 • Zabezpečení dokumentů: Elektronické podpisy zajišťují, že dokumenty zůstávají nedotčené a autentické, což je klíčové pro právní a finanční dokumenty.
 • Záznamy o transakcích: Elektronické podpisy poskytují digitální stopy, které jsou důležité pro právní účely nebo audity.

Právní platnost a důvěryhodnost

 • Právně uznávané: V mnoha jurisdikcích jsou elektronické podpisy plně právně uznávané, což přidává dokumentům právní váhu.
 • Profesionální vzhled: Používání elektronických podpisů může zvýšit profesionální vzhled dokumentů a komunikace firmy, přičemž některé služby umožňují i použití unikátní firemní značky.

Přístupnost a škálovatelnost

 • Dostupnost: Existuje množství cenově dostupných variant elektronického podpisu, které jsou ideální pro potřeby malých firem s nízkým objemem transakcí.
 • Růst a rozšiřování: Elektronické podpisové řešení jsou škálovatelné, což znamená, že mohou růst spolu s firmou a přizpůsobit se měnícím se potřebám.

Proč mýtus přetrvává?

Nedostatečná informovanost

 • Slabé povědomí: Běžní uživatelé a malé firmy často nemají dostatečné informace o přínosech a dostupnosti elektronického podpisu.
 • Strach z technologií: Někdy může existovat obava z adaptace na nové technologie, zejména pokud je uživatelé považují za složité nebo drahé, než si je vyzkouší.

 

Jste jeden krok od nejrychlejšího elektronického podpisu

Podepisujte právně závazné dokumenty online kdykoli a kdekoli.

Založte si účet

Související články

Prečo prejsť na elektronický podpis?

Aj vás už takpovediac otravujú klasické papierové dokumenty, ich neustále hľadanie, zakladanie, podpisovanie a odosielanie? V dnešnej dobe sa im môžete prakticky úplne vyhnúť. Stačí využívať elektronický podpis online, ktorý prináša viacero cenných benefitov.

5 spôsobov, ako využiť API pri elektronickom podpise

Podpis v online prostredí so sebou prináša niekoľko benefitov pre vašu firmu, či živnosť. Automaticky si vytvárate konkurenčnú výhodu a zlepšujete zážitok klienta z používanie vašej služby alebo produktu. Ak chcete mať elektronický podpis v digitálnom prostredí vašej firmy, najjednoduchšiu cestu predstavuje API.

Elektronické overenie zámeru a identity

Moderné elektronické podpisy využívajú zabezpečovaciu technológiu, ktorá ich chráni pred sfalšovaním alebo pred zmenami po samotnom podpise.