5 oborů, které nejvíce profitují z digitálního podpisu v logistice

20.10.2023

Tradice a inovace v logistice se prolínají v digitálním podpisu.

V době rostoucí digitalizace se logistika nachází na křižovatce. Logistické společnosti čím dál více čelí potřebě přizpůsobit se novým technologiím, zejména v oblasti digitální transformace a automatizace. Tato transformace není jen trendem, ale nezbytností pro efektivní řízení toku zboží a informací v dodavatelských řetězcích.

Digitální podpis slouží jako elektronická značka, která ověřuje totožnost jednotlivce nebo organizace a zaručuje, že dokument zůstal nezměněný od svého vzniku. V oblasti logistiky má tento nástroj klíčovou úlohu:

 • zabezpečuje důvěrnost,
 • autenticitu
 • a integritu dokumentace

související s přepravou, skladováním a dalšími procesy manipulace a přesunů zboží.

Tato technologie nejen chrání před paděláním dokumentů nebo neoprávněným přístupem, ale také výrazně optimalizuje administrativní procesy. Logistické společnosti tak díky digitálnímu podpisu mohou šetřit čas, zdroje a snižovat chybovost.

Avšak důležité je chápat, že digitalizace v logistice není jen o bezpečnosti. Představuje široké spektrum výhod a možností pro modernizaci celého odvětví. Existuje několik odvětví, která okamžitě profitují z digitálního podpisu v logistice. A to nejen za účelem zvýšení efektivity a zajištění plynulého chodu svých operací.

 

E-commerce

Jako jedno z nejrychleji rostoucích odvětví se e-commerce stává středem obchodních aktivit mnoha firem a spotřebitelů. V tomto dynamickém prostředí se digitální podpis jeví nejen jako užitečný, ale přímo nezbytný nástroj pro zabezpečení mnoha online transakcí.

Například již při nákupu v e-shopu může prodávající ověřit, zda objednávka pochází od skutečné osoby a ne od podvodníka nebo robota prostřednictvím digitálního podpisu. Tento elektronický nástroj ověřuje totožnost zákazníka a zároveň zabezpečuje, že údaje v objednávce zůstaly nezměněny od okamžiku odeslání. Tím se výrazně snižuje riziko padělání objednávek nebo manipulace s daty.

Navíc, v prostředí, kde se online nákupy stávají běžnou součástí života mnoha lidí, je důvěra mezi prodávajícím a zákazníkem klíčová. Digitální podpis tuto důvěru posiluje. Když zákazníci vidí, že jejich objednávky jsou chráněny digitálním podpisem, cítí se bezpečněji a s větší pravděpodobností se rozhodnou pro nákup.

V prostředí e-commerce, kde je každá transakce důležitá a kde je integrita a důvěra na prvním místě, digitální podpis nepřináší jen technické výhody, ale také skutečnou hodnotu pro prodávce i zákazníky.

Nejběžnější použití digitálního podpisu v e-commerce je:

 • Ověření identity zákazníka: Digitální podpis umožňuje e-shopům ověřit, zda osoba provádějící nákup je skutečně tím, za koho se vydává.
 • Validace objednávek: Při potvrzení nákupu může být digitální podpis použit k validaci a zabezpečení transakce.
 • Bezpečná komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem: Všechny zprávy nebo informace, které jsou elektronicky podepsány, zaručují pravost odesílatele a integritu obsahu.
 • Ověření elektronických faktur: E-faktury mohou být podepsány digitálně, čímž se potvrdí jejich autenticita a legitimita.
 • Povolení vrácení zboží: Při žádostech o vrácení zboží může být digitální podpis použit k ověření a autorizaci procesu vrácení.
 • Digitálně podepsané smlouvy: Při prodeji konkrétních produktů nebo služeb může e-shop požadovat, aby zákazníci podepsali smlouvy nebo dohody, což lze efektivně a bezpečně provést pomocí digitálního podpisu.
 • Zabezpečení členských účtů: Při registraci nebo aktualizaci údajů v členských účtech může být digitální podpis použit k ověření totožnosti člena a ochraně jeho údajů.
 • Ověření digitálních dárkových karet a kupónů: Při nákupu nebo uplatnění digitálních dárkových karet a kupónů lze využít digitální podpis k ověření jejich platnosti.

Špedice a kurýrní služby

Špedice a kurýrní služby jsou každodenně využívány jak v B2B tak i v B2C prostředí.

Představme si situaci: zákazník objednává produkt online a očekává jeho rychlé a bezproblémové doručení. Jak může být jistý, že produkt, který mu dorazil domů, prošel správnou distribuční cestou a nebylo s ním během transportu neoprávněně manipulováno? Toto ověření zabezpečuje digitální podpis. Ten slouží jako pečeť autenticity na dokumentech souvisejících s přepravou, čím potvrzuje, že zboží bylo zpracováno a doručeno v souladu s normami a požadavky klienta.

Digitální podpis nejen zabezpečuje ověření doručení zboží, ale také související dokumentaci - od vykládacích protokolů až po dodací a přebírací listy. Tím se vylučuje možnost nesprávného nebo neoprávněného zacházení s zbožím a přidává se další vrstva ochrany proti možnému podvodu.

Díky digitálnímu podpisu mohou dopravní společnosti a přepravci poskytnout svým zákazníkům transparentnost a jistotu, což výrazně zvyšuje jejich důvěryhodnost na trhu. V době, kdy si zákazníci cení transparentnosti a bezpečnosti více než kdy jindy, je digitální podpis nejen technologickým nástrojem, ale i strategií pro budování dlouhodobé důvěry a loajality.

Nejběžnější použití digitálního podpisu v špedici a kurýrních službách:

 • Ověření identity příjemce: Digitální podpis zabezpečuje, že zboží je doručeno skutečnému příjemci, a tím snižuje riziko chyb nebo podvodů při doručení.
 • Dokumentace o přepravě: Digitální podpis se využívá k potvrzení a zabezpečení přepravních dokumentů, což zajišťuje transparentnost a důvěryhodnost celého přepravního procesu.
 • Smlouvy s klienty a dodavateli: Všechny smlouvy a dohody s klienty či dodavateli mohou být rychle a efektivně podepsány digitálně, čímž se zrychluje administrativní proces.
 • Potvrzení stavu zboží při přebírání: Při přebírání zboží může být jeho stav zdokumentován a potvrzen pomocí digitálního podpisu, čímž se minimalizuje riziko sporů v případě poškození.
 • Elektronické faktury: Po dokončení přepravy mohou být vystaveny elektronické faktury, které jsou podepsány digitálně, garantujíc jejich autenticitu a důvěryhodnost.
 • Potvrzení času doručení: Digitální podpis může být použit k zaznamenání přesného času doručení zásilky, což poskytuje přesné informace pro sledovací účely.
 • Ověření řidičů a přepravních prostředků: Pomocí digitálního podpisu je možné ověřit totožnost řidičů a autentifikovat přepravní prostředky, což zvyšuje bezpečnost a transparentnost přepravy.
 • Ověření dodavatelských smluv: Smlouvy mezi spedčními firmami a jejich dodavateli mohou být snadno a rychle ověřeny a podepsány elektronicky.

Sklady a skladová logistika

Jako klíčový uzel distribuční sítě je důležité, aby byly skladové procesy co nejefektivnější a bezchybné. Správné řízení zásob může představovat rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným podnikem. I v tomto kontextu digitální podpis přináší množství výhod.

Skladové zásoby se často mění - zboží přichází, je uskladněno, přesunuto nebo expedováno. Každý z těchto pohybů by měl být přesně zaznamenán, aby skladový operátor měl vždy přesný přehled o množství a poloze jednotlivých položek. Digitální podpis hraje tu důležitou roli. Jak? Nabízí ověřenou a zabezpečenou dokumentaci o každém pohybu zboží ve skladu. Když je něco přemístěno nebo expedováno, digitální podpis zajišťuje, že informace jsou správné, aktuální a nemohou být manipulovány.

Pomocí digitálního podpisu je možné minimalizovat typické chyby, které se mohou stát ve skladovém prostředí, jako jsou nesprávně zaznamenaná množství, zmatení v identifikaci zboží nebo nesprávné uskladnění. Toto významně redukuje náklady spojené s chybami a zlepšuje celkovou efektivitu skladových operací.

V konečném důsledku, digitální podpis ve skladové logistice není jen o technologii. Je to strategie pro skladové operace, která zajišťuje přesnost, efektivitu a důvěru.

Nejběžnější použití digitálního podpisu ve skladové logistice:

 • Ověření příjmu zboží: Při příjmu zboží do skladu je možné využít digitální podpis k potvrzení jeho přijetí a zaznamenání data a času příchodu.
 • Záznamy o výdeji zboží: Při výdeji zboží zabezpečuje digitální podpis autenticitu a časovou pečeť, kdy bylo zboží vydané. Inventarizace: Během skladové inventarizace mohou být výsledky ověřeny a zaznamenány s využitím digitálního podpisu k zajištění přesnosti a odpovědnosti.
 • Smlouvy se skladovými partnery: Smlouvy mezi skladníky a jejich partnery nebo dodavateli mohou být rychle a spolehlivě podepsány digitálně.
 • Dokumentace k produktům: Informace o produktových specifikacích, datu výroby, datu expirace a další důležité údaje mohou být ověřeny digitálním podpisem.
 • Ověření identifikace skladových pracovníků: Při přístupu ke citlivým oblastem nebo informacím mohou být skladoví pracovníci ověřeni pomocí digitálního podpisu.
 • Zabezpečení skladových systémů: Softwarové systémy ve skladech, které spravují zásoby a pohyby zboží, mohou vyžadovat digitální podpis k přístupu a modifikaci dat.
 • Zpracování reklamací a vrácení: Při zpracování vrácených zboží nebo reklamací zákazníků je možné využít digitální podpis k ověření důvodu vrácení a jeho následnému zpracování.

Dodavatelé a výrobci

Dodavatelé a výrobci stojí na začátku dodavatelských řetězců a vytvářejí produkty, které koncoví spotřebitelé denně využívají. Ale v této pozici čelí množství výzev, zejména v oblasti logistiky a administrace. Představte si množství dokumentů, smluv, objednávek a dodacích listů, které musí být denně zpracovány. V takovém komplexním prostředí může digitální podpis přinést revoluci.

Pro dodavatele a výrobce není jen důležité vědět, kde a kdy bude zboží doručeno. Je stejně důležité mít jistotu, že administrativa s tím spojená je správná, ověřená a nezměněná. Digitální podpis slouží k elektronickému zabezpečení dokumentů. To znamená, že když je dokument podepsán digitálně, jeho obsah zůstává nezměněný a pravost podpisu je ověřitelná.

Co to pro ně znamená v praxi? Méně chyb v dokumentech, rychlejší procesy schvalování, eliminace papírové administrace a snížení rizika podvodů. Díky tomu se výrazně snižuje administrativní zátěž. Dodavatelé a výrobci tak mohou soustředit své zdroje a úsilí na to, co dělají nejlépe: výrobu a dodávku kvalitních produktů.

Nejběžnější použití digitálního podpisu v dodavatelství a výrobě:

 • Smlouvy s obchodními partnery: Digitální podpis umožňuje rychlé a spolehlivé uzavírání a ověřování smluv mezi dodavateli a výrobci.
 • Potvrzení objednávek: Při objednávání materiálů nebo polotovarů může být digitální podpis použit k potvrzení a ověření objednávek.
 • Kvalitativní a kvantitativní kontrolní dokumenty: Certifikáty a kontrolní listy o kvalitě výrobků mohou být ověřeny digitálním podpisem, zabezpečujíc tak jejich autenticitu.
 • Dokumentace k výrobku: Technické listy, návody, certifikace nebo jiné související dokumenty mohou být zabezpečeny digitálním podpisem.
 • Záznamy o výrobě: Protokoly a záznamy o výrobních dávkách, časech výroby a použitých materiálech mohou být ověřeny a chráněny digitálním podpisem.
 • Logistika a prepravní dokumenty: Dodací listy a prepravní dokumenty mohou být podepsány digitálně, zabezpečujíc tak rychlejší a efektivnější přepravu zboží.
 • Ověření identifikace zaměstnanců: Při přístupu k citlivým oblastem výroby nebo k informačním systémům může být vyžadován digitální podpis zaměstnance.
 • Finanční transakce a fakturace: Digitální podpis zabezpečuje autenticitu a integritu faktur, účetních dokladů a jiných finančních transakcí mezi dodavateli a výrobci.

Mezinárodní logistika

Mezinárodní logistika se týká přepravy zboží přes různé země, odlišné kultury a regulační prostředí. Každá země má své vlastní předpisy, regulační požadavky a dokumentační normy. Správné řízení mezinárodní logistiky je tak výzvou, která vyžaduje přesnost, preciznost a efektivitu.

Kontejner se zbožím putujícím z Asie do Evropy musí projít přes různá celní kontrolní stanoviště, kde je každá celní deklarace, certifikát původu nebo jiný potřebný dokument pečlivě zkoumán. Jakmile je něco nesprávné nebo chybí, zboží může být zastaveno, což vede ke zpožděním a dodatečným nákladům.

Digitální podpis umožňuje elektronické ověření a potvrzení autenticity dokumentů, čímž se výrazně zvyšuje důvěra v jejich pravost. Celní úřady mohou rychle a snadno ověřit, že dokumenty nebyly změněny a jsou v souladu s platnými předpisy. Výsledkem je plynulý a efektivní pohyb zboží přes hranice. Digitální podpis také snižuje administrativní zátěž, která je spojena s tištěnými dokumenty. Elektronické dokumenty s digitálním podpisem jsou méně náročné na skladování, lépe se hledají a rychleji se zpracovávají.

Nejčastější použití digitálního podpisu v mezinárodní logistice:

 • Celní deklarace: Digitální podpis umožňuje rychlé a spolehlivé ověření celních dokumentů při přepravě zboží přes hranice.
 • Přepravní dokumenty: Nákladní listy, konosamenty a další přepravní dokumenty mohou být elektronicky podepsány pro rychlejší a přesnější zpracování.
 • Smlouvy s mezinárodními partnery: Při uzavírání smluv mezi logistickými partnery z různých zemí je digitální podpis neocenitelným nástrojem k zajištění autenticity smlouvy.
 • Doklady o původu zboží: Certifikáty a deklarace o původu zboží mohou být ověřeny digitálním podpisem, zabezpečujíc jejich pravost.
 • Povolení a licence: Různá povolení k přepravě specifického zboží nebo vstup do určitých oblastí mohou být potvrzena a ověřena digitálním podpisem.
 • Záznamy o sledovatelnosti zboží: Digitální podpis může ověřovat autenticitu záznamů o pohybu zboží napříč mezinárodními tržištěmi.
 • Potvrzení příjmu a odeslání zboží: Při příjmu nebo odeslání zboží na mezinárodních terminálech může být digitální podpis použit k potvrzení a dokumentaci.
 • Elektronické faktury a platby: Mezinárodní finanční transakce a fakturace mohou být rychle a bezpečně ověřeny pomocí digitálního podpisu.
 • Ověření identifikace přepravců: V situacích, kdy je třeba ověřit totožnost přepravců nebo řidičů v mezinárodním kontextu, může být digitální podpis klíčový.

Digitální podpis pomáhá logistickým firmám snižovat administrativní zátěž a poskytovat lepší služby svým zákazníkům. Přispívá také k vytváření plynulého, transparentního a spolehlivého dodavatelského řetězce, který je užitečný nejen pro poskytovatele služeb, ale také pro jejich klienty a obchodní partnery. Díky digitálnímu podpisu se logistika stává modernější, efektivnější a především důvěryhodnější.

Souvisejíci články

Digitální podpis: Jak transformovat firemní procesy

Jak vám digitální podpis pomůže radikálně zlepšit efektivitu, bezpečnost a dodržování právních norem ve vaší firmě a zároveň dá sbohem papírovému chaosu.

Online podpis: Jak funguje a proč byste jej už měli používat

Vstoupili jsme do digitální éry, kde online podpis hraje stále důležitější roli v našem každodenním životě a práci. Zjistěte, jak online podpis funguje a proč byste jej měli začít používat.

Elektronický podpis: Úplný průvodce pro začátečníky

Zjistěte, jak elektronický podpis může zjednodušit vaše online transakce a proč je nedílnou součástí digitálního světa. Dozvíte se, proč je právně uznáván a jak vám může pomoci zajistit vaše digitální dokumenty.